Nhật ký mới

  1. Admin
    Admin
    Yêu thương đôi khi là cho đi, cho đi mà ko cần nhận lại.. Yêu thương đôi khi là dừng lại, dừng lại để GIÓ cuốn bay đi..