Mặt Cười

Ảnh Tiêu đề Ký tự
Click Click *click*
Hot Hot *hot*
Link Link *link*
Love Love <3
Love Love *love*
Smile Smile :))
Wink Wink :wink:
Frown Frown :sad:
Mad Mad :mad:
Confused Confused :confused:
Cool Cool :cool: 8-)
Stick Out Tongue Stick Out Tongue *tongue*
Big Grin Big Grin *grin*
Eek! Eek! :eek: :o:
Oops! Oops! :oops:
Roll Eyes Roll Eyes :rolleyes:
Er... what? Er... what? o_O O_o o.O O.o
Đang tải...