Bài Thu Hoạch Về Phong Cách Quần Chúng, Dân Chủ, Nêu Cao Trách Nhiệm Của Cán Bộ, Đảng Viên

Thảo luận trong 'Công Việc' bắt đầu bởi Admin, 17 Tháng sáu 2019.

 1. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,773
  85
  ĐẢNG BỘ ............................

  CHI BỘ ................................

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Đăk Lăk, ngày 30 tháng 10 năm 2013  BÀI VIẾT THU HOẠCH

  Chuyên đề năm 2013: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên”

  Họ và tên:

  Chức vụ:

  Chi bộ:

  Qua học tập, nghiên cứu về nội dung chuyên đề năm 2013: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương". Bản thân xin trình bày nhận thức của mình về nội dung đã học trên và tự liên hệ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của bản thân đối với các nội dung trên:

  1/ Nhận thức của bản thân về các nội dung chuyên đề đã được tiếp thu:

  Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể, có liên quan chặt chẽ với nhau. Tư tưởng chi phối đạo đức, tác phong, phong cách; Tác phong, phong cách là sự thể hiện, cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức. Sinh thời, Bác Hồ là tấm gương thể hiện sinh động các mặt đó và luôn giáo dục cán bộ những nội dung đó. Do vậy, cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tác phong, phong cách Bác Hồ cùng với học tập và làm theo tư tưởng và đạo đức của Bác.

  Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, gắn liền với nhân cách siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực.

  Phong cách quần chúng, phong cách dân chủ và phong cách nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện xuyên suốt mọi hành động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của dân tộc Việt Nam.

  * Phong cách quần chúng

  Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ sự thấm nhuần sâu sắc quan điểm của chủ nghía Mác - Lênin: quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Hồ Chí Minh luôn có lòng tin vô tận đối với quần chúng. Người luôn luôn chăm lo tăng cường mối liên hệ với quần chúng, coi đó là nguồn sức mạnh tạo nên mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

  Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện bằng phong cách sâu sát quần chúng, vì lợi ích của quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Trước hết, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bản thân Người luôn là tấm gương sáng về phong cách gần dân. Sự gần gũi đó được thể hiện ngay từ phút đầu tiên Người ra mắt quốc dân.

  Trong đời sống hằng ngày, Người thường tranh thủ đi thăm, gặp gỡ chiến sĩ và đồng bào các địa phương, để nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Điều đó đã trở thành một nhu cầu, một nếp sống, thành điều tâm niệm suốt đời của Người, từ buổi đầu ra đi tìm đường cứu nước đến khi trở thành Chủ tịch nước, từ việc lớn đến việc nhỏ của Người đều thể hiện sự quán triệt tư tưởng: “Nước lấy dân làm gốc”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Ta hiểu vì sao Người thưòng nhắc đến câu ca truyền miệng của nhân dân: “Dễ mười lần không dân cũng chịu, Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Giữ được chân lý quý báu này thì sự nghiệp dù khó mấy cũng thành công.

  Người luôn nêu cao tấm gương về lòng yêu mến và tin tưởng rất mực vào khả năng và sức mạnh của nhân dân. Bác thường xuyên căn dặn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải coi trọng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nhân dân. Chính phong cách ấy của Người có sức hút kỳ lạ, làm cho lãnh tụ và quần chúng dễ dàng hoà nhập với nhau trong sự đồng cảm sâu sắc nhất.

  Phong cách quần chúng không chỉ là phong cách cần thiết của cán bộ, đảng viên trong quan hệ với dân, mà còn cần thiết trong quan hệ của cấp trên với cấp dưới, của cán bộ lãnh đạo với cán bộ, đảng viên bình thường. Đối với người lãnh đạo cấp trên, hiểu dân và hiểu cấp dưới đều có tầm quan trọng đặc biệt. Hiểu dân là để hiểu cấp dưới được chính xác hơn, hiểu cấp dưới là để hiểu dân được đầy đủ hơn. Càng hiểu dân và càng hiểu cấp dưới, người lãnh đạo càng hiểu chính mình và càng rút ra được những điều bổ ích để bổ sung cho chủ trương, chính sách đã được đề ra.

  Cán bộ, đảng viên phải biết phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân. Người đã nhiều lần phê phán tệ xa rời quần chúng, lên mặt “làm quan cách mạng”, “quan nhân dân”, không thấy mình là đày tớ, người học trò của nhân dân. Bác đã nêu ra một quan điểm rất rõ: Không phải cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” thì đương nhiên sẽ được mọi người quý trọng. Quần chúng nhân dân chỉ quý trọng những người có đức, có tài, hết lòng phụng sự nhân dân. Phải yêu dân, kính dân thì dân mới dành sự yêu kính cho mình.

  Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Làm cho dân kính, dân yêu, dân tin, dân phục là vấn đề thuộc về lòng người. Nếu cứ ỷ vào quyền lực chỉ có thể làm cho người ta sợ, ngại, xa lánh và khinh ghét chứ không thể giành được sự tin yêu, kính phục của người khác.

  Yêu nước, thương dân, suốt đời vì dân, vì nước là suy nghĩ nhất quán, thường trực trong con người của Người, đã thể hiện, bộc lộ ra bên ngoài bằng phong cách quần chúng ở Người.

  * Phong cách dân chủ

  Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

  Người yêu cầu lắng nghe ý kiến của đảng viên, của nhân dân, của những người “không quan trọng”. Muốn thế, người lãnh đạo phải đề cao, mở rộng dân chủ, từ dân chủ trong Đảng đến dân chủ trong các cơ quan đại biểu của dân. Người năng đi xuống cơ sở, để lắng nghe ý kiến của cấp dưới và của quần chúng, chứ không phải để huấn thị. Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm, khuyết điểm của mình, muốn biết công tác của mình tốt hay xấu không gì bằng để cán bộ của mình mạnh bạo đề ra ý kiến và phê bình. Như thế chẳng những không phạm gì đến uy tín của người lãnh đạo, mà lại thể hiện dân chủ thật sự trong Đảng.

  Phải mở rộng dân chủ đề phát huy sức mạnh của tập thể. Vì vậy, có dân chủ, bàn bạc tập thể mới cùng thông suốt, nhất trí, mới cùng quyết tâm thực hiện, tránh được “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Sở dĩ xảy ra mất đoàn kết vì người đứng đầu ở nơi đó còn chuyên quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan, trong hội nghị thì mọi người miễn cưỡng đồng tình, sau hội nghị, nếu đã không thông thì sẽ không quyết tâm thực hiện, dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn. Bản thân Người là tấm gương mẫu mực về thực hành dân chủ.

  Tác phong dân chủ luôn luôn tạo ra được không khí làm việc hoạt bát, phấn khởi, hăng hái và đầy sáng tạo. Cương vị lãnh đạo càng cao, thì càng đòi hỏi phải có tác phong dân chủ thật sự, chứ không phải hình thức. Bởi vì mọi sự giả tạo đều làm suy yếu, thậm chí phá vỡ tập thể.

  Hồ Chí Minh là người đã hóa thân trọn vẹn vào trong nhân dân, là người thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí để không ngừng thực hành dân chủ cho dân. Trong chế độ mới, giá trị cao nhất của độc lập dân tộc là đem lại quyền làm chủ thực sự cho dân, phải trao lại cho dân mọi quyền hành. Dân là chủ, nghĩa là nhân dân là người chủ của nước, nước là nước của dân. Các cơ quan đảng và nhà nước là tổ chức được dân ủy thác làm công vụ cho dân.

  * Phong cách nêu gương

  Theo Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm.

  Trước hết cần nêu gương trên ba mối quan hệ. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát huy ưu điểm, sửa đổi khuyết điểm của bản thân; Đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; Đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc: “để việc công lên trên, lên trước việc tư".

  Muốn nêu gương được thì nói phải đi đôi với làm và trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi người học tập và noi theo, ở Người đã đạt tới sự thống nhất chặt chẽ giữa nói và làm, giữa giáo dục đạo đức và nêu gương đạo đức, đạt tới sự nhất quán giữa công việc và đời tư, giữa đạo đức vĩ nhân và đạo đức đời thường.

  Để giáo dục bằng nêu gương đạt kết quả cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Trong gia đình, cha mẹ có thể là tấm gương cho các con, anh chị là tấm gương đối với các em; trong nhà trường, thầy giáo, cô giáo là tấm gương cho học trò; trong cơ quan, tổ chức thì cán bộ lãnh đạo là tấm gương cho cấp dưới. Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành tấm gương giúp nhân dân nhìn vào đó làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu.

  Tư tưỏng đạo đức ấy đã tạo nên một phong cách nêu gương, tự giác gương mẫu của Hồ Chí Minh, người lãnh tụ kính yêu của cách mạng Việt Nam, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì đất nước, vì dân tộc, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, người mà cả cuộc đời là một tấm gương lớn cho thế hệ con cháu mãi mãi noi theo.

  2/ Bản thân tự liên hệ:

  - Bản thân tôi luôn luôn kiên định và trung thành với lý tưởng cách mạng, luôn thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nói và làm theo Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, thực hiện theo Nghị quyết của Đảng, trung thực thẳng thắn trong đấu tranh phê và tự phê, nói và làm một cách thống nhất. Luôn có thái độ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, giữ gìn thống nhất ý chí hành động và sự đoàn kết trong Đảng. Không làm những việc ảnh hướng tới uy tín của Đảng, uy tín của người cán bộ, đảng viên..

  - Luôn giữ gìn đạo đức, lối sống của một người đảng viên, thực hiện lối sống lành mạnh của một người viên chức nhà nước. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân, của đất nước, của đơn vị lên trên hết. Luôn sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của tập thể. Không có tư tưởng cục bộ, bè phải, hẹp hòi, đỗ kị và các biểu hiện cơ hội, thực dụng, vun vén vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

  - Luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, của phụ huynh, của CBGV nhân viên sao cho công tác quản lý ngày càng tốt hơn. Trung thực, khách quan và thẳng thắn khi phát biểu ý kiến góp ý cho đồng chí mình. Thực hiện đấu tranh với những sai trái của cán bộ đảng viên; tích cực trong công tác chống lại những biểu hiện tham nhũng.

  - Xây dựng mối đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau. Không có biểu hiện dĩ hòa, vi quý, không nói nói xấu, đá kích làm mất uy tín của nhau; Không xúi dục người khác đấu tranh tố cáo gây chia rẽ nội bộ góp phần vào xây dựng cơ quan, chi bộ Đảng và các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

  Xác nhận của Người viết thu hoạch:

  Ký tên,
   
 2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...