Cách Làm Chữ TM Nhỏ Trên Đầu Của Nick ™

Thảo luận trong 'Kiến Thức Tin Học' bắt đầu bởi Admin, 9 Tháng sáu 2019.

 1. Admin

  Admin Cho đi là còn mãi Thành viên BQT Chuyển tiền Tìm chủ đề

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,873
  Thu gọn
  Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
  TM là viết tắt của chữ gì?

  Chữ TM nhỏ trên đầu chữ là viết tắt của cụm từ tiếng anh Trade mark nghĩa là thương hiệu. Trademark là những ký hiệu để phân biệt sản phẩm dịch vụ hoặc của chính một công ty này với một công ty khác.

  Các thương hiệu lớn họ thường thêm ™ như 1 cách đánh dấu thương hiệu, làm đẹp tên thương hiệu và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ký tự TM trên bàn phím máy tính, có thể dùng để trang trí nick, tài khoản game đế chế, PBUG, LOL..

  Ngoài ra còn có:

  © : Copyright - Bản quyền, quyền được sao chép ý nguyên

  ® : Registered - Đã được đăng ký. Tức là thương hiệu đã đăng ký bảo hộ với cơ quan pháp luật.

  Để thêm TM, các bạn giữ phím ALT trên bàn phím + bấm số: 0153

  Alt + 0153 =

  Để viết chữ TM nhỏ trên điện thoại iPhone hoặc Android các bạn copy qua là xong ^^

  Các ký tự khác:

  ALT-0128 €

  ALT-0129 ?

  ALT-0130 ‚

  ALT-0131 ƒ

  ALT-0132 „

  ALT-0133 …

  ALT-0134 †

  ALT-0135 ‡

  ALT-0136 ˆ

  ALT-0137 ‰

  ALT-0138 Š

  ALT-0139 ‹

  ALT-0140 Œ

  ALT-0141 ?

  ALT-0142 Ž

  ALT-0143 ?

  ALT-0144 

  ALT-0145 ‘

  ALT-0146 ’

  ALT-0147 “

  ALT-0148 ”

  ALT-0149 •

  ALT-0150 –

  ALT-0151 —

  ALT-0152 ˜

  ALT-0153 ™

  ALT-0154 š

  ALT-0155 ›

  ALT-0156 œ

  ALT-0157 

  ALT-0158 ž

  ALT-0159 Ÿ

  ALT-0161 ¡

  ALT-0162 ¢

  ALT-0163 £

  ALT-0164 ¤

  ALT-0165 ¥

  ALT-0166 ¦

  ALT-0167 §

  ALT-0168 ¨

  ALT-0169 ©

  ALT-0170 ª

  ALT-0171 «

  ALT-0172 ¬

  ALT-0174 ®

  ALT-0175 ¯

  ALT-0176 °

  ALT-0177 ±

  ALT-0178 ²

  ALT-0179 ³

  ALT-0180 ´

  ALT-0181 µ

  ALT-0182 ¶

  ALT-0183 ·

  ALT-0184 ¸

  ALT-0185 ¹

  ALT-0186 º

  ALT-0187 »

  ALT-0188 ¼

  ALT-0189 ½

  ALT-0190 ¾

  ALT-0191 ¿

  ALT-0192 À

  ALT-0193 Á

  ALT-0194 Â

  ALT-0195 Ã

  ALT-0196 Ä

  ALT-0197 Å

  ALT-0198 Æ

  ALT-0199 Ç

  ALT-0200 È

  ALT-0201 É

  ALT-0202 Ê

  ALT-0203 Ë

  ALT-0204 Ì

  ALT-0205 Í

  ALT-0206 Î

  ALT-0207 Ï

  ALT-0208 Ð

  ALT-0209 Ñ

  ALT-0210 Ò

  ALT-0211 Ó

  ALT-0212 Ô

  ALT-0213 Õ

  ALT-0214 Ö

  ALT-0215 ×

  ALT-0216 Ø

  ALT-0217 Ù

  ALT-0218 Ú

  ALT-0219 Û

  ALT-0220 Ü

  ALT-0221 Ý

  ALT-0222 Þ

  ALT-0223 ß

  ALT-0224 à

  ALT-0225 á

  ALT-0226 â

  ALT-0227 ã

  ALT-0228 ä

  ALT-0229 å

  ALT-0230 æ

  ALT-0231 e

  ALT-0232 è

  ALT-0233 é

  ALT-0234 ê

  ALT-0235 ë

  ALT-0236 ì

  ALT-0237 í

  ALT-0238 î

  ALT-0239 ï

  ALT-0240 ð

  ALT-0241 ñ

  ALT-0242 ò

  ALT-0243 ó

  ALT-0244 ô

  ALT-0245 õ

  ALT-0246 ö

  ALT-0247 ÷

  ALT-0248 ø

  ALT-0249 ù

  ALT-0250 ú

  ALT-0251 û

  ALT-0252 ü

  ALT-0253 ý

  ALT-0254 þ

  ALT-0255 ÿ
   
  Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2019
 2. Đang tải...
Trả lời qua Facebook
Đang tải...