Lời Dịch Lời Bài Hát 2: 35 I Want You - Ashanti

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 17 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,564


  Bài hát: 2: 35 I Want You - Ashanti


  Lời bài hát / Lời dịch

  It's 2: 35 in the morning and I'm thinking 'bout you

  Đó là 2: 35 sáng và em đang nghĩ về anh

  All the things that we should and maybe shouldn't do

  Tất cả những điều mà ta nên và có lẽ không nên làm

  I don't know if I'm wrong for saying this, but I want you

  Em không biết liệu em có đang sai khi nói ra điều này, nhưng em muốn anh

  Don't wanna make a move too soon, don't wanna ruin where this could go

  Chẳng muốn xê dịch quá sớm, chẳng muốn phá hủy nơi tình yêu này có thể đi tới

  I wanna think about it, wanna think about it, wanna see what this could be

  Em muốn nghĩ về nó, muốn nghĩ về nó, muốn thấy những gì tình yêu này có thể là

  Wanna take it there but I'm kinda scared 'cause I don't know if we're ready

  Muốn đón nhận nó ở đó nhưng em khá sợ bởi em không biết liệu chúng ta có sẵn sàng

  So when I think about it

  Nên khi em nghĩ về nó

  Don't wanna waste no more time, wanna be about it, hey

  Chẳng muốn lãng phí thời gian thêm nữa, muốn được quẩn quanh nó, hey

  "Cause ooh

  Vì ooh

  My body begging for you

  Thân xác em cầu xin cho anh

  Ain" t no mistake, you the truth

  Ko phạm sai lầm, anh ơi sự thật đó

  And I can't wait till we ooh, we ooh

  Said ooh

  Và em không thể đợi đến khi ta ooh, ta ooh

  Đã nói ooh

  My body begging for you

  Thân xác em cầu xin cho anh

  Ain't no mistake, you the truth

  Ko phạm sai lầm, anh ơi sự thật đó

  And I can't wait till we ooh, we ooh

  Said ooh

  Và em không thể đợi đến khi ta ooh, ta ooh

  Said I want you, I want you

  Đã nói em muốn anh, em muốn có được anh

  I want you, I want you

  Em muốn anh, em muốn có được anh

  Said I want you, I need you

  Đã nói em muốn anh, em cần anh

  I want you, ooh

  Em muốn anh, ooh

  I want you

  Em muốn anh

  I want you

  Em muốn anh

  I want you

  Em muốn anh

  I want you

  Em muốn anh

  Ooh

  I don't wanna FaceTime anymore, I just want you at that door

  Em không muốn FaceTime nữa, em chỉ muốn anh tại ngưỡng cửa đó

  And I swear I'ma meet you there with nothing on

  Và em thề em sẽ gặp anh ở đó không chút vướng bận

  I don't know if I'm wrong for saying this, wait, wait a minute, let me think

  Em không biết liệu em có đang sai khi nói ra điều này, đợi một chút, để em nghĩ

  Don't wanna make a move too soon, don't wanna ruin where this could go

  Chẳng muốn xê dịch quá sớm, chẳng muốn phá hủy nơi tình yêu này có thể đi tới

  I wanna think about it, wanna think about it, wanna see what this could be

  Em muốn nghĩ về nó, muốn nghĩ về nó, muốn thấy những gì tình yêu này có thể là

  Wanna take it there but I'm kinda scared 'cause I don't know if we're ready

  Muốn đón nhận nó ở đó nhưng em khá sợ bởi em không biết liệu chúng ta có sẵn sàng

  So when I think about it

  Nên khi em nghĩ về nó

  Don't wanna waste no more time, wanna be about it, hey

  Chẳng muốn lãng phí thời gian thêm nữa, muốn được quẩn quanh nó, hey

  "Cause ooh

  Vì ooh

  My body begging for you

  Thân xác em cầu xin cho anh

  Ain" t no mistake, you the truth

  Ko phạm sai lầm, anh ơi sự thật đó

  And I can't wait till we ooh, we ooh

  Said ooh

  Và em không thể đợi đến khi ta ooh, ta ooh

  Đã nói ooh

  My body begging for you

  Thân xác em cầu xin cho anh

  Ain't no mistake, you the truth

  Ko phạm sai lầm, anh ơi sự thật đó

  And I can't wait till we ooh, we ooh

  Said ooh

  Và em không thể đợi đến khi ta ooh, ta ooh

  Said I want you, I want you

  Đã nói em muốn anh, em muốn có được anh

  I want you, I want you

  Em muốn anh, em muốn có được anh

  Said I want you, I need you

  Đã nói em muốn anh, em cần anh

  I want you, ooh

  Em muốn anh, ooh

  I want you

  Em muốn anh

  I want you

  Em muốn anh

  I want you

  Em muốn anh

  I want you

  Em muốn anh

  Ooh

  I'm never the aggressor

  Em chưa bao giờ là kẻ gây hấn

  But here is my confession

  Nhưng đây là sự thú nhận của em

  I'd give it all to ya

  Em sẽ trao tất cả cho anh

  Get on my knees like a blessing

  Em quỳ gối như một lời cầu Chúa phù hộ cho

  You, you, you, you

  Anh, anh, anh, anh

  You, you, you (for you)

  Anh, anh, anh (cho anh)

  You, you, you, you

  Anh, anh, anh, anh

  You

  Anh
   
Đang tải...