Lời Dịch Lời Bài Hát After Hours - The Weeknd

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 6 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,564


  Bài hát: After Hours - The Weeknd


  Lời bài hát / Lời dịch

  Thought I almost died in my dream again (Baby, almost died)

  Đã nghĩ anh hầu như lại chết trong giấc mơ của mình (Baby, hầu như đã chết)

  Fightin' for my life, I couldn't breathe again

  Chiến đấu cho đời mình, anh không thể thở lại

  I'm fallin' in too deep (Oh, oh)

  Anh đang rơi vào sâu thẳm (Oh, oh)

  Without you, I can't sleep (Fallin' in)

  Mà không có em, anh không thể ngủ (Đang rơi vào)

  "Cause my heart belongs to you

  Bởi trái tim anh thuộc về em

  I" ll risk it all for you

  Anh sẽ liều tất cả vì em

  I want you next to me

  Anh muốn em bên cạnh anh

  This time I'll never leave

  Thời gian này anh sẽ chẳng bao giờ ra đi

  I wanna share babies

  Anh muốn cùng em tạo ra những đứa con

  Protection we won't need

  Chúng ta không cần sự bảo vệ

  Your body next to me

  Thân hình của em bên cạnh anh

  Is just a memory

  Chỉ là một ký ức

  I'm fallin' in too deep, oh

  Anh đang rơi vào sâu thẳm, oh

  Without you, I can't sleep

  Mà không có em, anh không thể ngủ

  Insomnia relieve

  Chứng mất ngủ làm dịu đi

  Talk to me, without you I can't breathe

  Nói chuyện với anh, thiếu vắng em anh không thể thở

  My darkest hours

  Những giờ đen tối nhất của anh

  Girl, I felt so alone inside of this crowded room

  Em à, anh đã cảm thấy thật cô đơn bên trong căn phòng đông đúc này

  Different girls on the floor, distracting my thoughts of you

  Những cô gái khác lạ trên sàn, làm rối bời suy nghĩ của anh về em

  I turned into the man I used to be, to be

  Anh trở thành người đàn ông trước kia, xưa kia

  Put myself to sleep

  Đưa chính mình vào giấc ngủ

  Just so I can get closer to you inside my dreams

  Vậy nên anh có thể gần em hơn trong những giấc mơ của mình

  Didn't wanna wake up 'less you were beside me

  Chẳng muốn thức giấc trừ phi em ở bên cạnh anh

  I just wanted to call you and say, and say

  Anh chỉ muốn gọi cho em và nói, và nói

  Oh, baby, where are you now when I need you most?

  Ôi, baby, giờ em ở nơi đâu khi anh cần em nhất?

  I'd give it all just to hold you close

  Anh sẽ trao đi tất cả chỉ để được ôm em gần hơn

  Sorry that I broke your heart, your heart

  Thật lòng xin lỗi vì anh đã làm em đau lòng, đau lòng

  Never coming down

  Chẳng bao giờ đi xuống

  I was runnin' away from facing reality

  Anh đang chạy trốn khỏi việc đổi với thực tế

  Wastin' all of my time on livin' my fantasies

  Lãng phí thời gian vào việc sống ảo tưởng

  Spendin' money to compensate, compensate

  Dành tiền để bù đắp, bù đắp

  "Cause I want you baby

  Vì anh muốn em baby

  I" ll be livin' in heaven when I'm inside of you

  Anh sẽ được sống trong thiên đường khi anh ở bên trong em

  It was simply a blessing wakin' beside you

  Nó đơn giản là được thức giấc bên cạnh em

  I'll never let you down again, again

  Anh sẽ không bao giờ để em buồn nữa, lại nữa

  Oh, baby, where are you now when I need you most?

  Ôi, baby, giờ em ở nơi đâu khi anh cần em nhất?

  I'd give it all just to hold you close

  Anh sẽ trao đi tất cả chỉ để được ôm em gần hơn

  Sorry that I broke your heart, your heart

  Thật lòng xin lỗi vì anh đã làm em đau lòng, đau lòng

  I said, baby, I'll treat you better than I did before

  Anh đã nói, baby, anh sẽ đối xử với em tốt hơn anh đã làm trước đó

  I hold you down and not let you go

  Anh níu giữ em và không để em đi

  This time I won't break your heart, your heart, yeah

  Thời gian này anh sẽ không làm em đau lòng, đau lòng, yeah

  I know it's all my fault

  Annh biết tất cả là lỗi của anh

  Made you put down your guard

  Đã khiến em để xuống sự đề phòng của mình

  I know I made you fall

  Anh biết anh đã khiến em sụp đổ

  Then said you were wrong for me

  Rồi lại nói em đã sai với anh

  I lied to you, I lied to you, I lied to you (To you)

  Anh đã nói dối em, anh đã lừa dối em, anh đã nói dối em (Với em)

  Can't hide the truth, I'd stay with her in spite of you

  Ko thể che giấu sự thật, anh sẽ ở lại với cô ấy bởi vì em

  You did some things that you regret, still right for you

  Em đã làm một vài điều mà em thấy hối tiếc, vẫn hợp lý với em

  "Cause this house is not a home

  Vì ngôi nhà này chẳng phải là tổ ấm

  Without my baby, where are you now when I need you most?

  Nếu không có baby của anh, giờ em đang nơi nào khi anh cần em nhất?

  I" d give it all just to hold you close

  Anh sẽ trao đi tất cả chỉ để được ôm em gần hơn

  Sorry that I broke your heart, your heart

  Thật lòng xin lỗi vì anh đã làm em đau lòng, đau lòng

  And I said, baby, I'll treat you better than I did before

  Và anh đã nói, baby, anh sẽ đối xử với em tốt hơn anh đã làm trước đó

  I hold you down and not let you go

  Anh níu giữ em và không để em đi

  This time I won't break your heart, your heart, no

  Thời gian này anh sẽ không làm em đau lòng, đau lòng, ko
   
Đang tải...