Lời Dịch Lời Bài Hát American Mood - JoJo

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 16 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: American Mood - JoJo


  Lời bài hát / Lời dịch

  (Do I come in right here)

  (Tôi bước vào ngay nhé)

  Hello, hello, I'm on the edge

  Of empathy and privilege

  Xin chào, tôi đang trên bờ vực

  Của sự thấu cảm và đặc quyền

  That comes along with who I am somehow

  Bằng cách nào đó nó luôn đi kèm với chính con người tôi

  Trying to fall asleep again

  Cố gắng để lại ngủ gục

  With alcohol and ambien

  Với rượu và thuốc chữa mất ngủ

  As much as my wallet will allow

  Nhiều như ví của tôi cho phép

  My navigation's broken

  Nghề hàng hải của tôi tan vỡ

  How am I supposed to find my way?

  Tôi nên tìm ra con đường của mình bằng cách nào đây?

  Just can't keep focused

  Chỉ là không thể tập trung

  Living in the present here today

  Sống trong hiện tại nơi đây ngày hôm nay

  American Mood

  Tính khí người Mỹ

  Maybe we just grew up way too soon

  Có lẽ ta đã trưởng thành quá sớm

  American Mood

  Tính tình người Mỹ

  We got so much growing up to do

  Ta có quá nhiều việc để làm tuổi trưởng thành

  What up, what up, it's me again

  Sao rồi, sao rồi, lại là tôi à

  I'm well informed and ignorant

  Tôi vừa am hiểu vừa ngu dốt

  But you'll never catch me close my eyes

  Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp tôi nhắm mắt lại

  Aren't you ever curious

  Bạn không hiếu kì

  About someone else's experience?

  Về kinh nghiệm của ai khác à?

  Just tryna make the most out of their lives

  Chỉ cố gắng tận dụng tối đa sự sống của họ

  We keep on hopin'

  Ta cứ tiếp tục hy vọng

  But dreamers are the first ones thrown away

  Nhưng những kẻ mơ mộng là những người đầu tiên bị vứt bỏ

  My hands are open

  Cánh tay tôi đang dang rộng

  Optimistic for a different way

  Sự laze quan cho một hướng đi khác

  American Mood

  Tâm trạng người Mỹ

  To all the kids without a silver spoon

  Tới tất cả những đứa trẻ không có một chiếc thìa bạc

  American Mood

  Tâm trạng người Mỹ

  You deserve much more, this one's for you

  Bạn xứng đáng được hưởng nhiều hơn, đây là dành cho bạn

  (Oh-oh-oh)

  Ooh, for you

  Oh, dành cho bạn

  (Oh-oh-oh)

  Oh, no, no

  Oh, không, ko

  (Oh-oh-oh)

  Ooh, oh, na, na

  (Oh-oh-oh)

  Ooh, yeah, yeah, yeah

  When I think of where I'm from

  Khi tôi nghĩ về nơi tôi đến từ

  Blue-collar daughters and sons

  Những cô bé cậu bé của nhóm công nhân

  Just trying to plan their great escape

  Chỉ cố gắng lập kế hoạch trốn thoát của họ

  What can we be greater than?

  Chúng ta có thể vĩ đại hơn thứ gì?

  When we don't know where we began?

  Khi nào ta không biết nơi chúng ta đã bắt đầu?

  And everything could end in fire and rain

  Và mọi thứ có thể kết thúc trong lửa và mưa

  American Mood

  Tính khí người Mỹ

  Every day it feels like something new.

  Mỗi ngày cảm giác như có điều gì đó mới mẻ

  American Mood

  Tính khí người Mỹ

  Tryna figure it out

  Cố gắng tìm ra

  Same as you

  Người giống như bạn
   
Đang tải...