Lời Dịch Lời Bài Hát Anything She Says - Mitchell Tenpenny, Seaforth

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 18 Tháng một 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,198


  Bài hát: Anything She Says - Mitchell Tenpenny (feat. Seaforth)


  Lời bài hát / Lời dịch

  She says she likes to dance

  Cô ấy nói cô ấy thích nhảy

  She loves to make friends with my friends

  Cô ấy yêu thích việc kết bạn với những người bạn của tôi

  She don't give a damn what anyone thinks

  Cô ấy mặc kệ những gì bất cứ ai nghĩ

  When she says she gonna, maybe wanna get drunk

  Khi cô ấy nói cô ấy sẽ, có lẽ là muốn say

  Get waffles at two in the mornin'

  Nói chuyện dông dài lúc 2 giờ sáng

  If she want it, yeah she got it

  Nếu cô ấy muốn, yeah cô ấy sẽ làm

  "Cause she got me like that

  Vì cô ấy đã có được tôi như thế

  I would wreck all of my plans

  Tôi sẽ làm hỏng tất cả kế hoạch của mình

  Drive until we hit the sand

  Lái xe đến khi chúng tôi chạm tới cát

  Catch a sunburn while she tans

  Bắt kịp sự cháy nắng trong khi cô ấy rám nắng

  I would do, I would do

  Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm

  I" d do whatever she likes

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy thích

  Give her Christmas in July

  Tặng quà giáng sinh cho cô ấy vào tháng 7

  She ain't gotta tell me twice

  Cô ấy sẽ không phải nói với tôi 2 lần

  I would do, I would do anything

  Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  She says she likes it when

  Cô ấy nói cô ấy thích khi

  I hold her hand

  Tôi nắm tay cô ấy

  While they're watching

  Trong khi họ đang theo dõi

  Yeah, all eyes on us

  Yeah, mọi con mắt đổ dồn vào chúng tôi

  She got all of my attention

  Cô ấy đã có được tất cả sự chú ý của tôi

  She knows I'm always listening

  Cô ấy biết tôi sẽ luôn lắng nghe

  Hangin' off her lips, yeah

  Do dự trước đôi môi của cô ấy, yeah

  "Cause she got me like that

  Vì cô ấy đã có được tôi như thế

  I would wreck all of my plans

  Tôi sẽ làm hỏng tất cả kế hoạch của mình

  Drive until we hit the sand

  Lái xe đến khi chúng tôi chạm tới cát

  Catch a sunburn while she tans

  Bắt kịp sự cháy nắng trong khi cô ấy rám nắng

  I would do, I would do

  Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm

  I" d do whatever she likes

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy thích

  Give her Christmas in July

  Tặng quà giáng sinh cho cô ấy vào tháng 7

  She ain't gotta tell me twice

  Cô ấy sẽ không phải nói với tôi 2 lần

  I would do, I would do anything

  Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  Anything she says

  Bất cứ điều gì cô ấy nói

  Oh, anything she says

  Oh, bất cứ điều gì cô ấy nói

  I would up and take a chance

  Tôi sẽ lên và nắm lấy cơ hội

  Have a talk with her old man

  Sẽ nói chuyện với người đàn ông cũ của cô ấy

  Put a diamond on her hand

  Đặt viên kim cương lên tay cô ấy

  I would do

  Tôi sẽ làm

  I'd do anything, yeah

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, yeah

  I would wreck all of my plans

  Tôi sẽ làm hỏng tất cả kế hoạch của mình

  Drive until we hit the sand

  Lái xe đến khi chúng tôi chạm tới cát

  Catch a sunburn while she tans

  Bắt kịp sự cháy nắng trong khi cô ấy rám nắng

  I would do, I would do

  Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm

  I'd do whatever she likes

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô ấy thích

  Give her Christmas in July

  Tặng quà giáng sinh cho cô ấy vào tháng 7

  She ain't gotta tell me twice

  Cô ấy sẽ không phải nói với tôi 2 lần

  I would do, I would do anything

  Tôi sẽ làm, tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  Oh, anything she says

  Oh, bất cứ điều gì cô ấy nói

  Oh, anything she says

  Oh, bất cứ điều gì cô ấy nói

  She says (Just tell me what)

  Cô ấy nói (Chỉ cần nói cho anh những gì)

  (Just tell me what to do)

  (Chỉ cần nói cho anh những gì phải làm)

  She says (Just tell me what)

  Cô ấy nói (Chỉ cần nói cho anh những gì)
   
Đang tải...