Lời Dịch Lời Bài Hát Baby - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 8 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Baby - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  I don't want to wait too long

  Wait too long

  Em không muốn đợi quá lâu

  Đợi quá lâu

  So what do I do?

  Nên em phải làm gì đây?

  I don't want to take this time

  Em không muốn mất thời gian như này

  To look inside

  Để nhìn bên trong

  It hurts when I do

  Nó gây đau khi em

  I don't want to feel this thing

  Em không muốn cảm nhận điều này

  Feel this thing

  Cảm nhận điều này

  It burns my eyes through

  Mắt em sử dụng hết công suất

  Crying is the only thing that gets me through

  Khóc là điều duy nhất mà khiến em vượt qua

  Besides calling for you, oh-oh

  Bên cạnh việc gọi cho anh

  Calling for you, oh-oh

  Gọi cho anh, oh-oh

  Calling for you, oh-oh

  Gọi cho anh, oh-oh

  Calling for you, oh-oh

  Gọi cho anh, oh-oh

  Besides calling for you

  Bên cạnh việc gọi cho anh

  I'll be there, eh-eh (Eh-eh)

  Em sẽ ở đó, eh-eh

  I'll be there, eh-eh (Eh-eh)

  Em sẽ ở đó, eh-eh (Eh-eh)

  I'll be there, eh-eh (Eh-eh)

  Em sẽ ở đó, eh-eh (Eh-eh)

  Come to me

  Đến với em

  Come to me

  Đến với em

  I don't want to think too much

  Em không muốn nghĩ quá nhiều

  Think too much

  Nghĩ quá nhiều

  But that's what I do

  Nhưng đó là những gì em làm

  Missing you is all I know

  Nhớ anh là tất cả em biết

  When you were close

  Khi anh kề bên

  I felt every move

  Em đã cảm giác mọi chuyển động

  Now, I don't want to feel this pain

  Giờ, em không muốn cảm nhận nỗi đau này

  Or stay up late and fall right into

  Hay thức khuya và em bắt đầu

  Crying is the only thing that gets me through

  Khóc là điều duy nhất mà khiến em vượt qua

  Besides calling for you, oh-oh

  Bên cạnh việc gọi cho anh, oh-oh

  Calling for you, oh-oh

  Gọi cho anh, oh-oh

  Calling for you, oh-oh

  Gọi cho anh, oh-oh

  Calling for you, oh-oh

  Gọi cho anh, oh-oh

  Besides calling for you

  Bên cạnh việc gọi cho anh

  I'll be there, eh-eh (Eh-eh)

  Em sẽ ở đó, eh-eh

  I'll be there, eh-eh (Eh-eh)

  Em sẽ ở đó, eh-eh (Eh-eh)

  I'll be there, eh-eh (Eh-eh)

  Em sẽ ở đó, eh-eh (Eh-eh)

  Come to me

  Đến với anh

  Come to me

  Đến với anh

  Besides calling for you, oh-oh

  Bên cạnh việc gọi cho anh, oh-oh

  Calling for you, oh-oh (I don't want to wait)

  Gọi cho anh, oh-oh (Em không muốn đợi)

  Calling for you, oh-oh (I don't want to wait too long)

  Gọi cho anh, oh-oh (Em không muốn đợi quá lâu)

  Calling for you, oh-oh (I don't want to wait)

  Gọi cho anh, oh-oh (Em không muốn đợi)

  Besides calling for you

  Bên cạnh việc gọi cho anh

  I'll be there, eh-eh (Calling for you)

  Em sẽ ở đó, eh-eh (Gọi cho anh)

  I'll be there, eh-eh (Eh-eh) (Oh-oh, I don't want to wait too long)

  Em sẽ ở đó, eh-eh (Eh-eh)) Oh-oh, em không muốn đợi quá lâu)

  I'll be there, eh-eh (Eh-eh) (I don't want to wait, I don't want to wait, wait too long)

  Em sẽ ở đó, eh-eh (Eh-eh) (Em không muốn đợi, em không muốn đợi, đợi quá lâu)

  Come to me

  Đến với em

  Come to me (Oh-oh)

  Đến với em (Oh-oh)

  I don't want to wait too

  Em không muốn đợi quá
   
Đang tải...