Lời Dịch Lời Bài Hát Bad - Christopher

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 26 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,422


  Bài hát: Bad - Christopher


  Lời bài hát / Lời dịch

  I don't wanna be another him, that shit is over

  Tôi không muốn là anh ta nữa, điều kinh khủng đó đã kết thúc

  Finally you found yourself a friend, and you run him over

  Cuối cùng bạn đã tìm thấy cho chính mình một người bạn, và bạn chạy qua anh ta

  Ever since the start I saw the end around the corner

  Kể từ khi bắt đầu tôi đã thấy kết thúc sắp xảy ra

  Cause I know you so well

  Vì tôi quá hiểu bạn

  So predictable

  Có thể đoán trước

  You're an animal

  Bạn là một người đầy tính thú

  I can't let you go

  Tôi không thể để bạn đi

  You're so good at being bad, you know

  Bạn rất giỏi việc làm kẻ xấu, bạn biết chứ

  So predictable

  Có thể đoán trước

  You're an animal

  Bạn là một người đầy tính thú

  I can't let you go

  Tôi không thể để bạn đi

  You're so good at being bad, uh

  Bạn rất giỏi việc làm kẻ xấu, uh

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My baby, my my

  Baby của tôi, của tôi

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  My my baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My my baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My baby, my my

  Baby của tôi, của tôi

  My baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  You know I'm not gonna leave your side, and I can't deny it

  Bạn biết tôi sẽ không bỏ mặc bạn, và tôi không thể phủ nhận điều đó

  Tried to play it cool but I can't hide my true desire

  Cố gắng để chơi đẹp nhưng tôi không thể che giấu khao khát thực sự của mình

  Cause I can see the dirty in your eyes, my favourite liar

  Vì tôi có thể thấy sự khinh miệt trong đôi mắt của bạn, kẻ nói dối ưa chuộng của tôi

  And I know you so well, well, well, well

  Và tôi biết bạn quá rõ, rõ, rõ, rõ

  So predictable

  Có thể đoán trước

  You're an animal

  Bạn là một người đầy tính thú

  I can't let you go

  Tôi không thể để bạn đi

  You're so good at being bad, uh

  Bạn rất giỏi việc làm kẻ xấu, uh

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My baby, my my

  Baby của tôi, của tôi

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  My my baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My my baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My baby, my my

  Baby của tôi, của tôi

  My baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  I can see the way you look at me, waiting to attack

  Tôi có thể thấy cách bạn nhìn vào tôi, đợi chờ để tấn công

  You are on your worst behaviour, I want it just like that

  Bạn đang có cách cư xử tệ hại nhất của mình, tôi muốn nó chỉ như thế

  I can see the way you look at me, waiting to attack

  Tôi có thể thấy cách bạn nhìn vào tôi, đợi chờ để tấn công

  You are on your worst behaviour, I want it just like that, uh

  Bạn đang có cách cư xử tệ hại nhất của mình, tôi muốn nó chỉ như thế, uh

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My baby, my my

  Baby của tôi, của tôi

  My baby's bad you, know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  My my baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My my baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tệ, bạn biết ko

  My baby, my my

  Baby của tôi, của tôi

  My baby's bad, you know

  Baby của tôi rất tồi, bạn biết chứ

  So predictable

  Có thể đoán trước

  You're an animal

  Bạn là một người đầy tính thú

  I can't let you go

  Tôi không thể để bạn đi

  You're so good at being bad, you know

  Bạn rất giỏi việc làm kẻ xấu, bạn biết chứ

  So predictable

  Có thể đoán trước

  You're an animal

  Bạn là một người đầy tính thú

  I can't let you go

  Tôi không thể để bạn đi

  You're so good at being bad, uh

  Bạn rất giỏi việc làm kẻ xấu, uh
   
Đang tải...