Lời Dịch Lời Bài Hát Boyfriend - Selena Gomez

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 31 Tháng bảy 2022.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,392


  Bài hát: Boyfriend - Selena Gomez


  Lời bài hát / Lời dịch

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  But I just keep hitting dead ends

  Nhưng tôi cứ đang đâm vào ngõ cụt

  Try to take a shortcut, but I get cut

  Cố gắng đi đường tắt, nhưng tôi bị chặn lại

  Again and again

  Rất nhiều lần

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  Tell me, are there any good ones left?

  Nói tôi nghe, còn bất cứ người nào tốt không?

  I keep finding wrong ones, but I want love

  Tôi cứ tìm những người không phù hợp, nhưng tôi muốn tình yêu

  Again and again

  Rất nhiều lần

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  I been up all night

  Em đã thức cả đêm

  Pretty restlessly

  Khá là bồn chồn

  Think I might know why

  Nghĩ em có thể biết tại sao

  (Uh)

  I've been doing just fine

  Em đang sống rất tốt mà

  But baby, I don't mean

  Nhưng baby, em không muốn nói

  That I'm feeling anti you and me

  Rằng em đang cảm thấy chống đối anh và em

  There's a difference between a want and a need

  Có một sự khác biệt giữa muốn và cần

  Some nights I just want more than me

  Có những đêm tôi chỉ muốn nhiều hơn

  I know that there's a fine line between

  Tôi biết rằng có một ranh giới mong manh ở giữa

  It's not what I need, but

  Đó không phải những gì tôi cần nhưng

  (Yeah)

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  But I just keep hitting dead ends

  Nhưng tôi cứ đang đâm vào ngõ cụt

  Try to take a shortcut, but I get cut

  Cố gắng đi đường tắt, nhưng tôi bị chặn lại

  Again and again

  (Yeah)

  Rất nhiều lần

  I want a boyfriend (Uh-huh)

  Tôi muốn một người bạn trai

  Tell me, are there any good ones left?

  Nói tôi nghe, còn bất cứ người nào tốt không?

  I keep finding wrong ones, but I want love

  Tôi cứ tìm những người không phù hợp, nhưng tôi muốn tình yêu

  Again and again

  Rất nhiều lần

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  I could phone a friend, use a hotline or something

  Em có thể gọi cho một người bạn, dùng một đường dây nóng hay gì gì đó

  But that won't get the job done

  Nhưng nó sẽ chẳng ích gì

  (Uh-huh)

  "Cause every time I try

  Vì mỗi lần em cố gắng

  Every time they lie (Uh-huh)

  Mỗi lần họ lừa dối

  I get a little anti you and me

  Em cảm thấy hơi ngược với anh và em một chút

  There" s a difference between a want and a need

  Có một sự khác biệt giữa muốn và cần

  Some nights I just want more than me

  Có những đêm tôi chỉ muốn nhiều hơn

  I know that there's a fine line between

  Tôi biết rằng có một ranh giới mong manh ở giữa

  It's not what I need, but

  Đó không phải những gì tôi cần nhưng

  (Yeah)

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  But I just keep hitting dead ends

  Nhưng tôi cứ đang đâm vào ngõ cụt

  Try to take a shortcut, but I get cut

  Cố gắng đi đường tắt, nhưng tôi bị chặn lại

  Again and again

  (Yeah)

  Rất nhiều lần

  I want a boyfriend (Uh-huh)

  Tôi muốn một người bạn trai

  Tell me, are there any good ones left?

  Nói tôi nghe, còn bất cứ người nào tốt không?

  I keep finding wrong ones, but I want love

  Tôi cứ tìm những người không phù hợp, nhưng tôi muốn tình yêu

  Again and again

  Rất nhiều lần

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  (I want a)

  (Tôi muốn một)

  (Yeah)

  I want a boyfriend

  Tôi muốn một người bạn trai

  (Yeah)

  (I want a)

  (Tôi muốn một)
   
 2. Đang tải...
Đang tải...