Lời Dịch Lời Bài Hát Bucket List - Mitchell Tenpenny

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 18 Tháng một 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,423


  Bài hát: Bucket List - Mitchell Tenpenny

  Lời bài hát / Lời dịch

  Yeah, I hate that the only way

  Yeah, anh ghét rằng cách duy nhất

  I can say what I need to say

  Anh có thể nói những gì anh cần nói

  Is with a prayer I hope is getting through the clouds

  Là bằng một lời cầu nguyện anh hy vọng đang xuyên qua những đám mây

  Now, you're forever young

  Hiện tại, em vẫn còn trẻ mãi

  And I'm living like I'm dying

  Còn anh đang sống như thể anh đã chết

  All I'm doing is just trying to make you proud

  Tất cả anh đang làm là cố gắng để khiến em tự hào

  Yeah, life is like a first kiss

  Yeah, cuộc sống như là một nụ hôn đầu

  You don't know how long it's gonna last

  Em không biết nó sẽ kéo dài bao lâu

  All you get is what you get

  Tất cả em nhận là những gì em nhận được

  And it gets real, really fast

  Và nó trở nên thực tế, thực sự nhanh

  I'mma love a little more

  Anh sẽ yêu thêm chút nữa

  Dream a little deeper

  Mơ sâu hơn nữa

  Leave all the leavers

  Bỏ lại tất cả những thứ đáng rời bỏ

  Keep all the keepers

  Giữ lại tất cả những điều đáng níu giữ

  Find peace of mind

  Tìm sự bình yên trong tâm hồn

  In the time the good Lord gives

  Trong thời gian tốt đẹp Chúa đã trao

  I'mma cross one off

  Anh sẽ gạch đi một thứ

  Put two more on it

  Đặt thêm hai thứ vào đó

  Say I love you 'fore the moments gone

  Nói anh yêu em trước khoảnh khắc chia tay

  And never have to ask myself what if

  Và chẳng bao giờ phải hỏi chính mình điều gì xảy ra

  When I get to the bottom of my bucket list

  Khi anh đi xuống đáy của niềm sống

  Mine used to look real petty

  Niềm sống của anh đã từng trông thực sự tầm thường

  Was the picture in the dictionary

  Là hình ảnh trong từ điển

  Of the guy that wasn't ready to grow up

  Của anh chàng mà đã không sẵn sàng để trưởng thành

  And all it took was a last goodbye

  Và tất cả dẫn đến là một lời tạm biệt cuối cùng

  A broken heart on borrowed time

  Một trái tim tan nát trên thời gian đi mượn

  And letting go of things that are hard to let go of

  Và buông bỏ những thứ mà khó để níu giữ

  Now I love a little more

  Giờ anh sẽ yêu thêm chút nữa

  Dream a little deeper

  Mơ sâu hơn nữa

  Leave all the leavers

  Bỏ lại tất cả những thứ đáng rời bỏ

  Keep all the keepers

  Giữ lại tất cả những điều đáng níu giữ

  Find peace of mind

  Tìm sự bình yên trong tâm hồn

  In the time the good Lord gives

  Trong thời gian tốt đẹp Chúa đã trao

  I'mma cross one off

  Anh sẽ gạch đi một thứ

  Put two more on it

  Đặt thêm hai thứ vào đó

  Say I love you 'fore the moments gone

  Nói anh yêu em trước khoảnh khắc chia tay

  And never have to ask myself what if

  Và chẳng bao giờ phải hỏi chính mình điều gì xảy ra

  When I get to the bottom of my bucket list, yeah

  Khi anh đi xuống đáy của niềm sống, yeah

  Yeah, life is like a first kiss

  Yeah, cuộc sống như là một nụ hôn đầu

  You don't know how long it's gonna last

  Em không biết nó sẽ kéo dài bao lâu

  All you get is what you get

  Tất cả em nhận là những gì em nhận được

  And it gets real, really fast

  Và nó trở nên thực tế, thực sự nhanh

  I'mma love a little more

  Anh sẽ yêu thêm chút nữa

  Dream a little deeper

  Mơ sâu hơn nữa

  Leave all the leavers

  Bỏ lại tất cả những thứ đáng rời bỏ

  Keep all the keepers

  Giữ lại tất cả những điều đáng níu giữ

  Find peace of mind

  Tìm sự bình yên trong tâm hồn

  In the time the good Lord gives

  Trong thời gian tốt đẹp Chúa đã trao

  (Find peace of mind

  Tìm sự bình yên trong tâm hồn)

  I'mma cross one off

  Anh sẽ gạch đi một thứ

  Put two more on it

  Đặt thêm hai thứ vào đó

  Say I love you 'fore the moments gone

  Nói anh yêu em trước khoảnh khắc chia tay

  And never have to ask myself what if

  Và chẳng bao giờ phải hỏi chính mình điều gì xảy ra

  When I get to the bottom of my bucket list, yeah

  Khi anh đi xuống đáy của niềm sống

  The bottom of my bucket list

  Đáy của niềm sống
   
Đang tải...