Lời Dịch Lời Bài Hát Change My Mind - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 8 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Change My Mind - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  We were bold

  Chúng ta liều lĩnh

  We were dust

  Chúng ta bụi bặm

  We were energy

  Chúng ta đầy năng lượng

  We were more in the light than we'd ever be

  Chúng ta đã ở ngoài ánh sáng nhiều hơn mai này

  Effortless dancing with symmetry

  Nhảy thụ động với tính đối xứng

  And the memory's more or less killing me

  Và kí ức dù nhiều hay ít đều đang giết chết em

  All of my sirens

  Tất cả những còi báo động của em

  Running to your fire

  Chạy đến ngọn lửa của anh

  Don't fight it

  Đừng chiến đấu với nó

  Change my mind

  Hãy thay đổi đầu óc em

  Make me drown for you again

  Khiến em lại đắm đuối vì anh

  Take the time

  Dành thời gian

  Got you wonderin' where I've been

  Bắt anh tự hỏi nơi em đã sống

  Are you ever gonna change my mind?

  Anh sẽ thay đổi suy nghĩ của em chứ?

  (Are you ever) change my mind

  (Anh sẽ) thay đổi tâm trí em

  I've been waiting for you, change my mind

  Em đang đợi anh, thay đổi đầu óc em

  (Are you ever) change my mind

  (Anh sẽ) thay đổi tâm trí em

  Change my name

  Thay tên em

  Chain the words to my dying day

  Xâu chuỗi những lời đến ngày sắp tàn của en

  But I just seem to keep pushing you away

  Nhưng em chỉ dường như cứ đẩy anh ra xa

  And it's all I can do as an optimist

  Và đó là tất cả em có thể làm như một người lạc quan

  To look out on the shore for our lonely ship

  Để nhìn ra bờ biển cho chuyến tàu cô đơn của hai ta

  All of my sirens

  Tất cả những còi báo động của em

  Running to your fire

  Chạy đến ngọn lửa của anh

  Don't fight it

  Đừng chiến đấu với nó

  Change my mind

  Hãy thay đổi đầu óc em

  Make me drown for you again

  Khiến em lại đắm đuối vì anh

  Take the time

  Dành thời gian

  Got you wonderin' where I've been

  Bắt anh tự hỏi nơi em đã sống

  Are you ever gonna change my mind?

  Anh sẽ thay đổi suy nghĩ của em chứ?

  (Are you ever) change my mind

  (Anh sẽ) thay đổi tâm trí em

  I've been waiting for you, change my mind

  Em đang đợi anh, thay đổi đầu óc em

  (Are you ever) change my mind

  (Anh sẽ) thay đổi tâm trí em

  Change my mind (are you ever)

  Thay đổi tâm trí em (anh sẽ)

  Make me drown for you again

  Khiến em lại đắm đuối vì anh

  (Are you ever)

  (Anh sẽ)

  (Are you ever)

  (Anh sẽ)

  (Are you ever)

  (Anh sẽ)

  Change my mind (are you ever)

  Thay đổi tâm trí em (anh sẽ)

  Make me drown for you again

  Khiến em lại đắm đuối vì anh

  Are you ever?

  Anh sẽ?

  Are you ever?

  Anh sẽ?

  We were bold

  Chúng ta liều lĩnh

  We were dust

  Chúng ta bụi bặm

  We were energy

  Chúng ta đầy năng lượng

  We were more in the light than we'd ever be

  Chúng ta đã ở ngoài ánh sáng nhiều hơn mai này
   
Đang tải...