Lời Dịch Lời Bài Hát Courage - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 6 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Courage - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  I would be lying if I said I'm fine

  Sẽ là lừa dối nếu em nói em ổn

  I think of you at least a hundred times

  Em nghĩ về anh ít nhất 100 lần

  Cause in the echo of my voice I hear your words

  Bởi trong tiếng dội từ giọng nói em em nghe những lời nói của anh

  Just like you're there

  Như thể anh ở đó

  I still come home from a long day

  Em vẫn về nhà sau một ngày dài

  So much to talk about, so much to say

  Quá nhiều điều để nói về, quá nhiều điều để nói

  I love to think that we're still making plans

  Em thích việc nghĩ rằng chúng ta vẫn lập những kế hoạch

  In conversations that'll never end

  Trong cuộc nói chuyện mà sẽ chẳng bao giờ kết thúc

  In conversations that'll never end

  Trong cuộc nói chuyện mà sẽ chẳng bao giờ kết thúc

  Courage

  Can đảm lên

  Don't you dare fail me now

  Giờ anh không dám làm em thất bại sao

  I need you to keep away the doubts

  Em cần anh cất những mối nghi ngờ đi

  I'm staring in the face of something new

  Em đang nhìn chằm chằm trong khuôn mặt lạ lẫm

  You're all I got to hold on to

  Anh là tất cả em có để bám chặt lấy

  So courage

  Nên hãy can đảm lên

  Don't you dare fail me now

  Giờ anh không dám làm em thất bại sao

  Not one to hide from the truth I know

  Chẳng ai để che giấu sự thật mà em biết

  It's out of my hands but I won't let you go

  Nó ngoài tầm tay em nhưng em sẽ không để anh đi

  There's no replacing the way you touched me

  Chẳng có gì thay thế được cách anh chạm vào em

  I still feel the rush

  Em vẫn cảm nhận sự vội vã

  Sometimes it drowns me 'til I can't breathe

  Đôi khi nó nhấn chìm em đến khi em không thể thở

  Thinking it's only in our memories

  Nghĩ đó chỉ là trong kí ức của chúng ta

  But then I talk to you like I did then

  Nhưng rồi em nói chuyện với anh như thể em đã làm khi ấy

  In conversations that will never end

  Trong cuộc nói chuyện mà sẽ không bao giờ kết thúc

  Courage

  Can đảm lên

  Don't you dare fail me now

  Giờ anh không dám làm em thất bại sao

  I need you to keep away the doubts

  Em cần anh cất những mối nghi ngờ đi

  I'm staring in the face of something new

  Em đang nhìn chằm chằm trong khuôn mặt lạ lẫm

  You're all I got to hold on to

  Anh là tất cả em có để bám chặt lấy

  So courage

  Nên hãy can đảm lên

  Don't you dare fail me now

  Giờ anh không dám làm em thất bại sao

  Cause it's not easy

  Vì nó không dễ dàng

  When you're not with me

  Khi anh không ở bên em

  This world of madness

  Thế giới của những điều điên rồ này

  Goes faster now

  Đi nhanh hơn hiện tại

  And it's a train wreck

  Và nó là một điều tồi tệ

  But I won't crash yet

  Nhưng em sẽ không phá sản

  Long as your echo

  Miễn sao tiếng vọng của anh

  Never fades out

  Ko bao giờ phai nhòa

  Courage

  Can đảm lên

  Don't you dare fail me now

  Giờ anh không dám làm em thất bại sao

  Cause it's not easy

  Vì nó không dễ dàng

  When you're not with me

  Khi anh không ở bên em

  This world of madness

  Thế giới của những điều điên rồ này

  Goes faster now

  Đi nhanh hơn hiện tại

  And it's a train wreck

  Và nó là một điều tồi tệ

  But I won't crash yet

  Nhưng em sẽ không phá sản

  Long as your echo

  Miễn sao tiếng vọng của anh

  Never fades out

  Ko bao giờ phai nhòa

  Courage

  Can đảm lên

  Don't you dare fail me now

  Giờ anh không dám làm em thất bại sao
   
Đang tải...