Lời Dịch Lời Bài Hát Creature Of Habit - JoJo

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 16 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Creature Of Habit - JoJo

  Lời bài hát / Lời dịch

  Sometimes I fantasize

  Đôi khi em mơ màng viển vông

  That you're cheating on me

  Rằng anh ăn ở không chung thủy với em

  Or we fight so bad you walk out on me

  Hoặc là ta cãi nhau thậm tệ anh bỏ ra ngoài một cách giận dữ

  So that I won't be the bad guy

  Nên anh sẽ không phải gã trai

  Turn the tables on me

  Giành lại ưu thế so với em

  Mess it up a little, karma honey

  Làm rối tung lên đôi chút, nghiệp chướng đó honey

  I want something more, I wanna love

  Em muốn điều gì đó ý nghĩa hơn, em muốn yêu

  Some random stranger on the floor of some sleazy hotel room

  Một vài người lạ ngẫu nhiên trên sàn của một số phòng khách sạn nhơ nhuốc

  Far away, but there's always an excuse to stay home

  Đi xa, nhưng luôn có lý do để trở về

  A creature of habit

  Một người có khuynh hướng để cho thói quen chi phối bản thân mình

  I'm hooked once I have it

  Em bị mắc vào một khi em có nó

  And my habits, you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Và những thói quen của em, là anh

  Always you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Luôn luôn là anh

  I'm a creature of habit

  Em là tay sai của thói quen

  I want that dramatic

  Em muốn sự trớ trêu đầy kịch tính đó

  But my habit's you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Nhưng thói quen của em là anh

  Always you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Luôn luôn là anh

  Sometimes I have to lie

  Đôi khi em phải nói dối

  But I don't wanna fake it

  Nhưng em không muốn giả tạo

  Shouldn't be someone's security blanket

  Ko nên là lớp phủ an toàn của ai đó

  I want something more, I wanna love

  Em muốn điều gì đó ý nghĩa hơn, em muốn yêu

  Some random stranger on the floor of some sleazy hotel room

  Một vài người lạ ngẫu nhiên trên sàn của một số phòng khách sạn nhơ nhuốc

  Far away, but there's always an excuse to stay home

  Đi xa, nhưng luôn có lý do để trở về

  A creature of habit

  Một người có khuynh hướng để cho thói quen chi phối bản thân mình

  I'm hooked once I have it

  Em bị mắc vào một khi em có nó

  And my habits, you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Và những thói quen của em, là anh

  Always you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Luôn luôn là anh

  I'm a creature of habit

  Em là tay sai của thói quen

  I want that dramatic

  Em muốn sự trớ trêu đầy kịch tính đó

  But my habit's you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Nhưng thói quen của em là anh

  Always you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Luôn luôn là anh

  Yeah, yeah

  I'm a creature

  Em là một tay sai

  I don't even really need ya

  Em không thực sự cần anh

  It's like I'm kinda scared to leave ya

  Nó như kiểu em khá sợ cảm giác rời xa anh

  It's not a feature I'm proud of

  Đó chẳng phải một nét riêng mà em tự hào

  I'm a creature

  Em là một kẻ tay sai

  I don't even really need ya

  Em không thực sự cần anh

  It's like I'm kinda scared to leave ya

  Nó như kiểu em khá sợ cảm giác rời xa anh

  It's not a feature I'm proud of, ko

  Đó chẳng phải một nét riêng mà em tự hào, ko

  A creature of habit

  Một người có khuynh hướng để cho thói quen chi phối bản thân mình

  I'm hooked once I have it

  Em bị mắc vào một khi em có nó

  And my habits, you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Và những thói quen của em, là anh

  Always you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Luôn luôn là anh

  I'm a creature of habit

  Em là tay sai của thói quen

  I want that dramatic

  Em muốn sự trớ trêu đầy kịch tính đó

  But my habit's you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Nhưng thói quen của em là anh

  Always you-ooh-ooh-ooh-ooh

  Luôn luôn là anh
   
Đang tải...