Lời Dịch Lời Bài Hát Empty Cups - Charlie Puth

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 14 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Empty Cups - Charlie Puth


  Lời bài hát / Lời dịch

  Ooh, the way that you dance on me makes me not wanna leave

  Ooh, cách mà em nhảy vào tôi khiến cho tôi không muốn rời đi

  You wanna go upstairs but you don't wanna sleep

  Em muốn đi lên gác nhưng em không muốn ngủ

  All right now, we're in the rhythm

  Được rồi bây giờ, ta đang trong sự nhịp nhàng

  Your boyfriend's no competition

  Bạn trai em không phải kẻ cạnh tranh

  Turn off your phone and blame it on your battery

  Hãy tắt điện thoại đi và đổ tại pin yếu

  Hey!

  Oh oh oh oh, we're gettin' real real close

  Oh ta đang trở nên thật gần

  Oh oh oh oh, can't let this moment go

  Oh không thể để khoảnh khắc này trôi đi

  Hands on your body like there's no one at the party, just me and you

  Tay anh chạm vào người em như thể chẳng có ai tại bữa tiệc, chỉ có anh và em

  And these empty cups

  Và những chiếc ly rỗng này

  If you wanna like I wanna, let me take it to another room

  Nếu em muốn giống như anh muốn, hãy để anh đưa em đến căn phòng khác

  So it's only us

  Nơi chỉ có hai ta

  Turn that television up

  Lật chiếc T. V đó lên

  So nobody can listen

  Vậy thì chẳng ai có thể lắng nghe

  Hands on your body like there's no one at the party, just me and you

  Tay anh chạm vào người em như thể chẳng có ai tại bữa tiệc, chỉ có anh và em

  And these empty cups

  Và những chiếc ly rỗng này

  Ooh, girl do you think they'll notice if we slip away

  Oh, em à em có nghĩ người ta sẽ chú ý nếu ta tuột mất cơ hội

  Maybe tomorrow they'll all have something to say

  Có lẽ ngày mai tất cả bọn họ sẽ có điều gì đó để nói

  All right now, we're in the rhythm

  Được rồi bây giờ, ta đang trong sự nhịp nhàng

  We don't need no one's permission

  Ta chang cần sự cho phép của bất cứ ai

  End of the night don't mean we gotta separate, whoa

  Hết đêm không có nghĩa ta sẽ phải chia ly, whoa

  Oh oh oh oh, we're gettin' real real close

  Oh ta đang trở nên thật gần

  Oh oh oh oh, can't let this moment go

  Oh không thể để khoảnh khắc này trôi đi

  Hands on your body like there's no one at the party, just me and you (me and you)

  Tay anh chạm vào người em như thể chẳng có ai tại bữa tiệc, chỉ có anh và em

  And these empty cups

  Và những chiếc ly rỗng này

  If you wanna like I wanna, let me take it to another room (another room)

  Nếu em muốn giống như anh muốn, hãy để anh đưa em đến căn phòng khác

  So it's only us

  Nơi chỉ có hai ta

  Turn that television up

  Lật chiếc T. V đó lên

  So nobody can listen

  Vậy thì chẳng ai có thể lắng nghe

  Hands on your body like there's no one at the party, just me and you (me and you)

  Tay anh chạm vào người em như thể chẳng có ai tại bữa tiệc, chỉ có anh và em

  And these empty cups

  Và những chiếc ly rỗng này

  All of these empty cups, baby

  Tất cả những chiếc ly rỗng này, baby

  All of these empty cups

  Tất cả những chiếc ly rỗng này

  Oh oh oh oh, we're gettin' real real close

  Oh ta đang trở nên thật gần

  Oh oh oh oh, can't let this moment go

  Oh không thể để khoảnh khắc này trôi đi

  Hands on your body like there's no one at the party, just me and you (me and you)

  Tay anh chạm vào người em như thể chẳng có ai tại bữa tiệc, chỉ có anh và em

  And these empty cups

  Và những chiếc ly rỗng này

  If you wanna like I wanna, let me take it to another room (another room)

  Nếu em muốn giống như anh muốn, hãy để anh đưa em đến căn phòng khác

  So it's only us

  Nơi chỉ có hai ta

  Turn that television up

  Lật chiếc T. V đó lên

  So nobody can listen

  Vậy thì chẳng ai có thể lắng nghe

  Hands on your body like there's no one at the party, just me and you (me and you)

  Tay anh chạm vào người em như thể chẳng có ai tại bữa tiệc, chỉ có anh và em

  And these empty cups

  Và những chiếc ly rỗng này

  Hands on your body like there's no one at the party, just me and you

  Tay anh chạm vào người em như thể chẳng có ai tại bữa tiệc, chỉ có anh và em

  And these empty cups

  Và những chiếc ly rỗng này

  If you wanna like I wanna, let me take it to another room (oh baby)

  Nếu em muốn giống như anh muốn, hãy để anh đưa em đến căn phòng khác

  So it's only us

  Nơi chỉ có hai ta

  Turn that television up

  Lật chiếc T. V đó lên

  So nobody can listen

  Vậy thì chẳng ai có thể lắng nghe

  Hands on your body like there's no one at the party, just me and you

  Tay anh chạm vào người em như thể chẳng có ai tại bữa tiệc, chỉ có anh và em

  And these empty cups

  Và những chiếc ly rỗng này
   
Đang tải...