Lời Dịch Lời Bài Hát Falling - Harry Styles

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 19 Tháng một 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,205


  Bài hát: Falling - Harry Styles


  Lời bài hát / Lời dịch

  I'm in my bed

  Tôi ở trên giường ngủ

  And you're not here

  Còn em không ở đây

  And there's no one to blame but the drink and my wandering hands

  Và chẳng có ai để đổ lỗi ngoài rượu và đôi tay vô định của tôi

  Forget what I said

  Quên đi những gì tôi đã nói

  It's not what I meant

  Đó không phải ý của tôi

  And I can't take it back

  Và tôi không thể mang nó trở lại

  I can't unpack the baggage you left

  Tôi không thể mở hành lý em để lại

  What am I now?

  Giờ đây tôi là cái gì vậy?

  What am I now?

  Giờ đây tôi là cái gì vậy?

  What if I'm someone I don't want around?

  Điều gì xảy ra nếu tôi là ai đó tôi không muốn

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling

  Tôi sẽ sụp đổ

  What if I'm down?

  Điều gì xảy ra nếu tôi chán nản?

  What if I'm out?

  Điều gì xảy ra nếu tôi bị ra rìa?

  What if I'm someone you won't talk about?

  Điều gì xảy ra nếu tôi là ai đó em sẽ không nói về?

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling

  Tôi sẽ sụp đổ

  You said you cared

  Em đã nói em quan tâm

  And you missed me too

  Và em cũng nhớ tôi

  And I'm well aware I write too many songs about you

  Và tôi nhận thức rõ tôi viết quá nhiều bài hát về em

  And the coffee's out

  Và cà phê bên ngoài

  At the Beachwood Cafe

  Tại Beachwood Cafe

  And it kills me 'cause I know we've

  Run out of things we can say

  Và nó gây hại cho tôi bởi tôi biết chúng ta đã hết những điều ta có thể nói

  What am I now?

  Giờ đây tôi là cái gì vậy?

  What am I now?

  Giờ đây tôi là cái gì vậy?

  What if I'm someone I don't want around?

  Điều gì xảy ra nếu tôi là ai đó tôi không muốn

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling

  Tôi sẽ sụp đổ

  What if I'm down?

  Điều gì xảy ra nếu tôi chán nản?

  What if I'm out?

  Điều gì xảy ra nếu tôi bị ra rìa?

  What if I'm someone you won't talk about?

  Điều gì xảy ra nếu tôi là ai đó em sẽ không nói về?

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling

  Tôi sẽ sụp đổ

  And I get the feeling that you'll never need me again

  Và tôi có cảm giác rằng em sẽ chẳng bao giờ cần lại tôi nữa

  What am I now?

  Giờ đây tôi là cái gì vậy?

  What am I now?

  Giờ đây tôi là cái gì vậy?

  What if I'm someone I don't want around?

  Điều gì xảy ra nếu tôi là ai đó tôi không muốn

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling

  Tôi sẽ sụp đổ

  What if I'm down?

  Điều gì xảy ra nếu tôi chán nản?

  What if I'm out?

  Điều gì xảy ra nếu tôi bị ra rìa?

  What if I'm someone you won't talk about?

  Điều gì xảy ra nếu tôi là ai đó em sẽ không nói về?

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling again

  Tôi sẽ lại sụp đổ

  I'm falling

  Tôi sẽ sụp đổ
   
Đang tải...