Lời Dịch Lời Bài Hát Falling In Love Again - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 7 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Falling In Love Again - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  When the sun went down on that day

  Khi mặt trời lặn vào ngày đó

  I never thought that love would come back to me

  Em chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu sẽ quay trở lại với em

  When I closed my eyes and tried to dream

  Khi em nhắm mắt lại và cố mơ

  Darkness was the only thing I could see

  Bóng tối là thứ duy nhất em có thể thấy

  I had run out of hope

  Em đã mất hết hy vọng

  Reached the end of the road

  Đã đi tới cuối con đường

  Hit the rocks at the bottom with no farther to go

  Đã chạm đến lớp đá tận cùng và không thể đi xa hơn được nữa

  But just when I thought I was destined to end up all alone

  Nhưng chỉ khi em nghĩ em được định trước để kết thúc mọi nỗi cô đơn

  You showed me there's more to this life

  Anh đã cho em thấy còn nhiều điều ý nghĩa hơn với cuộc đời này

  I can't believe I'm falling in love once again

  Em không thể tin em đang yêu thêm một lần nữa

  I can't believe I'm falling in love, but I am

  Em không thể tin em đang yêu, nhưng em

  I never thought that I would be strong enough to move on

  Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp bước

  No, this wasn't part of the plan

  Ko, đây không phải một phần của kế hoạch

  I can't believe I'm falling in love

  Em không thể tin em đang yêu

  But I'm falling in love once again

  Nhưng em đang yêu thêm lần nữa

  When you take my hand you hold my heart

  Khi anh nắm tay em anh nắm giữ trái tim em

  And I know everything will be alright

  Và em biết mọi chuyện sẽ ổn

  When you touch me there I feel it everywhere

  Khi anh chạm vào em ở đó em cảm nhận nó ở mọi nơi

  I'm loving things I never thought I would like

  Em đang yêu những thứ mà em chưa từng nghĩ em thích

  I can't believe I'm falling in love once again

  Em không thể tin em đang yêu thêm một lần nữa

  I can't believe I'm falling in love, but I am

  Em không thể tin em đang yêu, nhưng em

  I never thought that I would be strong enough to move on

  Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp bước

  No, this wasn't part of the plan

  Ko, đây không phải một phần của kế hoạch

  I can't believe I'm falling in love

  Em không thể tin em đang yêu

  But I'm falling in love

  Once again

  Nhưng em đang yêu thêm

  Lần nữa

  Just when I thought I was destined to end up all alone

  Nhưng chỉ khi em nghĩ em được định trước để kết thúc mọi nỗi cô đơn

  You showed me there's more to this life

  Anh đã cho em thấy còn nhiều điều ý nghĩa hơn với cuộc đời này

  I can't believe I'm falling in love once again (Oh, I'm falling in love once again)

  Em không thể tin em đang yêu thêm một lần nữa (Oh, Em đang yêu thêm một lần nữa

  I can't believe I'm falling in love, but I am

  Em không thể tin em đang yêu, nhưng em

  I never thought that I would be strong enough to move on

  Em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp bước

  No, this wasn't part of the plan

  Ko, đây không phải một phần của kế hoạch

  I can't believe I'm falling in love

  Em không thể tin em đang yêu

  But I'm falling in love once again

  Nhưng em đang yêu thêm lần nữa

  Once again

  Lần nữa
   
Đang tải...