Lời Dịch Lời Bài Hát Fun - Selena Gomez

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 30 Tháng bảy 2022.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,431


  Bài hát: Fun - Selena Gomez


  Lời bài hát / Lời dịch

  This is just what the doctor ordered

  Đây chỉ là những gì bác sĩ chỉ dẫn

  Put a gold star on my disorder

  Đặt một ngôi sao vàng trên sự hỗn loạn của em

  Yeah, we've talked around every corner

  Chúng ta đã nói chuyện quanh mỗi góc

  If I'm looking at you and me, we're on some kind of symmetry

  Nếu em đang nhìn vào anh và em, chúng ta có kiểu gì đó cân xứng đó

  I'm a sensitive situation

  Em là một trường hợp nhạy cảm

  You're a hot and cold combination

  Anh là một sự kết hợp giữa nóng và lạnh

  Oh, we both know we got complications

  Cả hai đều biết chúng ta có những rắc rối

  If I'm looking at you and me, we're on some kind of symmetry, oh

  Nếu em đang nhìn vào anh và em, chúng ta có kiểu gì đó cân xứng đó

  I try not to bother, not to bother you (Ah-ah-ah)

  Em cố gắng không làm phiền anh

  But my kind of trouble, likes your trouble too

  Nhưng kiểu rắc rối của em, giống như sự phức tạp của anh vậy

  Can't stop myself, it's true

  Ko thể ngăn cản chính mình, đó là sự thật

  I like the way you move, uh-huh

  Em thích cái cách anh di chuyển

  Oh we got something in this room, can't make that up

  Chúng ta có điều gì đó đặc biệt trong căn phòng này, không thể tạo dựng ra chuyện đó

  You may not be the one, uh-huh

  Anh có lẽ không phải là duy nhất

  But you look like fun (Uh-uh-oh, ah, uh-uh-oh)

  Nhưng anh trông như trò vui đùa

  You look like fun (Ooh fun, uh-uh-oh, ah, uh-uh-oh)

  Nhưng anh trông như trò vui đùa

  Can we keep it on a first name basis?

  Chúng ta có thể cứ gọi nhau bằng tên không?

  We could overcrowd each others spaces

  Chúng ta có thể làm đông nghịt mọi không gian

  You get me higher than my medication

  Anh khiến em phê hơn cả thuốc

  Take me to different places, let's face it,

  Đưa em tới những nơi khác nhau, hãy đối diện với nó

  I'm getting impatient

  Em đang trở nên mất kiên nhẫn

  I try not to bother, not to bother you (Ah-ah-ah)

  Em cố gắng không làm phiền anh

  But my kind of trouble, likes your trouble too (What)

  Nhưng kiểu rắc rối của em, giống như sự phức tạp của anh vậy (Cái gì)

  Can't stop myself, it's true

  Ko thể ngăn cản chính mình, đó là sự thật

  I like the way you move, uh-huh

  Em thích cái cách anh di chuyển

  Oh we got something in this room, can't make that up

  Chúng ta có điều gì đó đặc biệt trong căn phòng này, không thể tạo dựng ra chuyện đó

  You may not be the one, uh-huh

  Anh có lẽ không phải là duy nhất

  But you look like fun (Uh-uh-oh, ah, uh-uh-oh)

  Nhưng anh trông như trò vui đùa

  You look like fun (Ooh fun, uh-uh-oh, ah, uh-uh-oh)

  Nhưng anh trông như trò vui đùa

  You look like you don't, but you know how

  Có vẻ như anh không phải vậy, nhưng anh biết cách

  Like a beautiful breakdown, and it's just not right

  Giống như một sự sụp đổ đẹp đẽ, và nó chỉ là không hợp lý

  But you look like you don't, but you know how

  Nhưng có vẻ như anh không phải vậy, nhưng anh biết cách

  Make me want to slow down, and it's just not right

  Khiến em muốn sống chậm lại, và điều đó không phù hợp

  That you look like fun (Yeah, uh-uh-oh, ah, uh-uh-oh)

  Rằng anh trông như trò vui đùa

  You look like fun (Ooh fun, uh-uh-oh, ah, uh-uh-oh)

  Anh trông như trò vui đùa

  You look like fun

  Anh trông như trò vui đùa
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...