Lời Dịch Lời Bài Hát GOOD In Goodbye - Madison Beer

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 5 Tháng ba 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,423


  Bài hát: Good In Goodbye - Madison Beer


  Lời bài hát / Lời dịch

  You got blood on your hands, how do you plead?

  Anh đã có máu trong tay, anh biện hộ bằng cách nào chứ?

  Boy, it's like treason how you treating me

  Anh này, nó như là sự phản bội, là cách anh đang đối xử với tôi

  It's eight Mondays in a row (Row)

  8 giờ sáng thứ hai hàng tuần (hàng)

  Nine days of the week (Week)

  9 ngày trong tuần (tuần)

  These tantrums been old (Old)

  Những cơn giận này đã xưa rồi

  All bitter, no sweet

  Hoàn toàn đắng cay, không chút ngọt ngào

  You're killing my vibe

  Anh đang giết chết sự rung cảm trong tôi

  In ways words cannot describe

  Bằng mọi cách, những lời nói không thể diễn tả được

  But I'll try, I'll try

  Nhưng tôi sẽ thử, tôi sẽ thử

  You put the "over" in lover, put the "ex" in next

  Anh đặt "over" trong lover, đặt "ex" trong next

  Ain't no "I" in trouble, just the "U" since we met

  Chẳng có "I" trong trouble, chỉ có "U" mà thôi, kể từ khi ta gặp nhau

  "Cause you" re toxic, boy

  Bởi vì anh có độc, anh à

  I ain't even gotta try to find the

  G-O-O-D in goodbye

  Tôi sẽ không phải cố gắng tìm G-O-O-D trong goodbye

  You put the "over" in lover, put the "ex" in next

  Anh đặt "over" trong lover, đặt "ex" trong next

  Ain't no "I" in trouble, just the "U" since we met

  Chẳng có "I" trong trouble, chỉ có "U" mà thôi, kể từ khi ta gặp nhau

  "Cause you" re toxic, boy

  Bởi vì anh có độc, anh à

  I ain't even gotta try to find the

  G-O-O-D in goodbye

  Tôi sẽ không phải cố gắng tìm G-O-O-D trong goodbye

  I would take a bullet for you just to prove my love

  Tôi sẽ nhận một viên đạn vì anh chỉ để chứng minh tình yêu của tôi

  Only to find out you are the one holding the gun

  Chỉ để nhận ra anh là người nắm giữ khẩu súng

  I'm just tryna get focused

  Tôi chỉ đang cố gắng tập trung

  Take some time for me

  Dành một chút thời gian cho tôi

  People started to notice all the shit you couldn't see

  Người ta đã bắt đầu chú ý tất cả những điều bậy bạ mà anh không thể thấy được

  You put the "over" in lover, put the "ex" in next

  Anh đặt "over" trong lover, đặt "ex" trong next

  Ain't no "I" in trouble, just the "U" since we met

  Chẳng có "I" trong trouble, chỉ có "U" mà thôi, kể từ khi ta gặp nhau

  "Cause you" re toxic, boy

  Bởi vì anh có độc, anh à

  I ain't even gotta try to find the

  G-O-O-D in goodbye

  Tôi sẽ không phải cố gắng tìm G-O-O-D trong goodbye

  You put the "over" in lover, put the "ex" in next

  Anh đặt "over" trong lover, đặt "ex" trong next

  Ain't no "I" in trouble, just the "U" since we met

  Chẳng có "I" trong trouble, chỉ có "U" mà thôi, kể từ khi ta gặp nhau

  "Cause you" re toxic, boy

  Bởi vì anh có độc, anh à

  I ain't even gotta try to find the

  G-O-O-D in goodbye

  Tôi sẽ không phải cố gắng tìm G-O-O-D trong goodbye

  You're killing my vibe

  Anh đang giết chết sự rung cảm trong tôi

  In ways words cannot describe

  Bằng mọi cách, những lời nói không thể diễn tả được

  But I'll try, I'll try

  Nhưng tôi sẽ thử, tôi sẽ thử

  You put the "over" in lover, put the "ex" in next

  Anh đặt "over" trong lover, đặt "ex" trong next

  Ain't no "I" in trouble, just the "U" since we met

  Chẳng có "I" trong trouble, chỉ có "U" mà thôi, kể từ khi ta gặp nhau

  "Cause you" re toxic, boy

  Bởi vì anh có độc, anh à

  I ain't even gotta try to find the

  G-O-O-D in goodbye

  Tôi sẽ không phải cố gắng tìm G-O-O-D trong goodbye
   
Đang tải...