Lời Dịch Lời Bài Hát Hardest To Love - The Weeknd

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 3 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,564


  Bài hát: Hardest To Love - The Weeknd


  Lời bài hát / Lời dịch

  No, yeah

  Oh, yeah

  Oh, yeah

  Yeah, uh

  You try with me so many times, yeah

  Em thử với tôi quá nhiều lần, yeah

  You're cryin' out behind the smiles

  Em đang khóc phía sau những nụ cười

  And I can see right through the lies

  Và tôi có thể thấy ngay qua những lời nói dối

  Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

  And what we had is dead inside, yeah

  Và những gì chúng ta có đã tắt ngấm bên trong, yeah

  You're actin' like it's still alive, ayy

  Em đang hành động như thể nó vẫn tồn tại, ayy

  And you still wanna make it right, yeah

  Và em vẫn muốn khiến cho nó đúng đắn, yeah

  I know

  Tôi biết

  But I've been the hardest to love

  Nhưng tôi đã cảm thấy khó khăn nhất để yêu

  You're tryna let me go, yeah

  Em đang cố gắng để cho tôi đi, yeah

  And I can see it, I can see it

  Và tôi có thể thấy điều đó, tôi có thể thấy điều đó

  I've been the hardest to love

  Tôi đã cảm thấy khó khăn nhất để yêu

  You're tryna let me go, yeah

  Em đang cố gắng để cho tôi đi, yeah

  And I can see it, I can see it

  Và tôi có thể thấy điều đó, tôi có thể thấy điều đó, oh, yeah

  I don't feel it anymore (Yeah)

  Tôi không cảm nhận được nó nữa (Yeah)

  The house I bought is not a home (No)

  Ngôi nhà tôi đã mua không phải là nhà

  Together we are so alone

  Cùng nhau chúng ta thật cô đơn

  Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah (Oh)

  Don't regret the day we met (We met)

  Đừng hối tiếc ngày ta đã gặp nhau (Ta đã gặp)

  Don't forget that time we spent (We spent)

  Đừng quên thời gian đó ta đã dành cho nhau (Ta đã dành)

  Forget that we're in different beds

  I know

  Quên rằng ta ở trên những chiếc giường khác nhau

  Tôi biết

  "Cause I" ve been the hardest to love

  Vì tôi đã cảm thấy khó khăn nhất để yêu

  You're tryna let me go, yeah

  Em đang cố gắng để anh ra đi, yeah

  And I can see it, I can see it

  Và tôi có thể thấy điều đó, tôi có thể thấy điều đó

  I've been the hardest to love

  Tôi đã cảm thấy khó khăn nhất để yêu

  It's hard to let me go, yeah

  Thật khó để buông tay, yeah

  And I can feel it, I can feel it

  Và tôi có thể cảm nhận điều đó, tôi có thể cảm nhận điều đó

  I can't, can't believe you want me

  Tôi không thể, không thể tin em muốn tôi

  After all the heart breaks, after all

  Sau khi con tim tan vỡ, sau tất cả

  I've done, oh-oh-oh (Oh, oh, oh)

  Tôi đã làm, oh-oh-oh (Oh, oh, oh)

  No, I can't, can't believe you trust me (Trust me)

  Ko, tôi không thể, không thể tin em tin tưởng tôi (Tin tưởng tôi)

  After all the rough days, you still call me up (Me up, oh-oh-oh)

  Sau tất cả những ngày giông bão, em vẫn gọi tên tôi (Gọi tên tôi, oh-oh-oh)

  "Cause I" ve been the hardest to love

  Vì tôi đã cảm thấy khó khăn nhất để yêu

  You're tryna let me go, (Tryna let me go) yeah

  Em đang cố gắng để tôi ra đi, (Cố gắng để tôi đi) yeah

  And I can see it, I can see it (I can see it)

  Và tôi có thể thấy điều đó, tôi có thể thấy điều đó (Tôi có thể thấy điều đó)

  I've been the hardest to love (Love, baby)

  Tôi đã cảm thấy khó khăn nhất để yêu (Yêu, baby)

  You're tryna let me go, yeah

  Em đang cố gắng để tôi ra đi, yeah

  And I can feel it, I can feel it

  Và tôi có thể cảm nhận điều đó, tôi có thể cảm nhận điều đó,
   
Đang tải...