Lời Dịch Lời Bài Hát Heartbeat - Christopher

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 26 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,422


  Bài hát: Heartbeat - Christopher


  Lời bài hát / Lời dịch

  It's like a song, that no one hears

  Nó như một bài hát, mà chẳng có ai nghe

  I'm screaming out, but you're not here

  Tôi đang la hét, nhưng em chẳng ở đây

  All I wanna do

  Tất cả tôi muốn làm

  All I wanna do

  Tất cả tôi muốn làm

  Is say I love you

  Là nói tôi yêu em

  All I wanna do

  Tất cả tôi muốn làm

  All I wanna do

  Tất cả tôi muốn làm

  Is say I care

  Là nói tôi quan tâm

  Words don't work

  Những lời không có ảnh hưởng tới

  Feeling like they have no worth

  Cảm giác như chúng không có giá trị

  Here and now

  Ở đây, lúc này

  Is nothing in between

  Là chẳng có gì ở giữa

  How could I

  Ever describe the way I feel?

  Tôi có thể mô tả cách tôi cảm nhận ra sao nhỉ?

  Why should I

  Even try when obviously

  All the words that I say seem to get in my way

  Tại sao tôi nên cố gắng khi rõ ràng tất cả những lời mà tôi nói dường như đều đi vào con đường của tôi

  Only wish I could

  Chỉ ước tôi có thể

  Say it with a heartbeat, say it with a

  (Say it with a, say it with a)

  Nói điều này với nhịp đập, nói điều này với một

  (Nói điều này với một, nói điều này với một)

  It's like a stage

  Nó như một sân khấu

  Without a crowd

  Mà không có đám đông

  My best performance

  Phần trình diễn tốt nhất của tôi

  But no one's proud

  Nhưng chẳng ai tự hào

  All I wanna do

  Tất cả tôi muốn làm

  All I wanna do

  Tất cả tôi muốn làm

  Is say I love you

  Là nói tôi yêu em

  All I wanna do

  Tất cả tôi muốn làm

  All I wanna do

  Tất cả tôi muốn làm

  Is say I care

  Là nói tôi quan tâm

  I swear my words don't work

  Tôi thề rằng lời nói của tôi không có hiệu lực

  Feeling like they have no worth

  Cảm giác như chúng chẳng có giá trị

  Here and now there's nothing in between

  Ở đây, lúc này

  Chẳng có thứ gì ở giữa

  How could I

  Ever describe the way I feel?

  Tôi có thể mô tả cách tôi cảm nhận ra sao nhỉ?

  Why should I

  Even try when obviously

  All the words that I say seem to get in my way

  Tại sao tôi nên cố gắng khi rõ ràng tất cả những lời mà tôi nói dường như đều đi vào con đường của tôi

  Only wish I could

  Chỉ ước tôi có thể

  Say it with a heartbeat

  Nói điều này với một nhịp đập

  (Say it with a, say it with a)

  (Nói điều này với một, nói điều này với một)

  Say it with a heartbeat

  Nói điều này với một nhịp đập

  (Say it with a, say it with a)

  (Nói điều này với một, nói điều này với một)

  Say it with a heartbeat

  Nói điều này với một nhịp đập
   
Đang tải...