Lời Dịch Lời Bài Hát Here - Mitchell Tenpenny

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 18 Tháng một 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,205


  Bài hát: Here - Mitchell Tenpenny


  Lời bài hát / Lời dịch

  While I'm here

  Trong khi tôi ở đây

  I wanna fix my daddy's pick up and disappear

  Tôi muốn tập trung vào sự lựa chọn của bố tôi và biến mất

  Put the pedal to the floor and the past in the rearview mirror

  Đặt bàn đạp đến sàn nhà và quá khứ trong gương chiếu hậu

  Just drive

  Hãy lái đi

  Keep the dream alive

  Giữ ước mơ tồn tại

  You only get one life

  Bạn chỉ sống một một lần

  I'm gonna live it

  Tôi sẽ tận hưởng cuộc sống

  While I'm here

  Trong khi tôi ở đây

  I wanna go too far

  Tôi muốn đi thật xa

  I wanna play too hard

  Tôi muốn chơi thật tích cực

  I wanna live it up 'cause I know

  Tôi muốn tận hưởng cuộc sống bởi tôi biết

  I only got so many years

  Tôi đã có quá nhiều năm

  I wanna lose myself

  Tôi muốn đánh mất mình

  In someone else

  Vào người khác

  I wanna feel it all

  Tôi muốn cảm nhận tất cả

  Do everything I wanna while I'm here

  Làm mọi thứ tôi muốn trong khi tôi ở đây

  While I'm around

  Trong khi tôi ở quanh đây

  I wanna get that peace of mind thing figured out

  Tôi muốn có được sự tĩnh tâm

  Find a red-hot honey that won't go running if the money runs out

  Tìm một cô nàng nóng bỏng mà sẽ không chạy trốn nếu tôi hết tiền

  Oooh and it always runs out

  Oooh và nó luôn hết

  But that ain't what it's all about

  Nhưng đó không phải những gì nó hướng về

  So while I'm still around

  Nên trong khi tôi vẫn ở quanh đây

  Down here

  Xuống đây

  I wanna go too far

  Tôi muốn đi thật xa

  I wanna play too hard

  Tôi muốn chơi thật tích cực

  I wanna live it up 'cause I know

  Tôi muốn tận hưởng cuộc sống bởi tôi biết

  I only got so many years

  Tôi đã có quá nhiều năm

  I wanna lose myself

  Tôi muốn đánh mất mình

  In someone else

  Vào người khác

  I wanna feel it all

  Tôi muốn cảm nhận tất cả

  Do everything I wanna while I'm here

  Làm mọi thứ tôi muốn trong khi tôi ở đây

  (Do everything I wanna while I'm)

  (Do everything I wanna while I'm)

  (Do everything I wanna while I'm)

  (Here)

  (Làm mọi thứ tôi muốn trong khi tôi)

  (Làm mọi thứ tôi muốn trong khi tôi)

  (Làm mọi thứ tôi muốn trong khi tôi)

  (Ở đây)

  Tick tock that clock on the wall

  Chiếc đồng hồ kêu tick tock trên tường

  Only goes around so many times

  Thứ duy nhất chạy vòng quanh quá nhiều lần

  That bump bump thump in your chest

  Tiếng đập bum bum đó trong ngực em

  Yea it's only gonna work for a little while

  Yea nó sẽ chỉ làm việc trong chốc lát

  Tick tock that clock on the wall

  Chiếc đồng hồ kêu tick tock trên tường

  Only goes around so many times

  Thứ duy nhất chạy vòng quanh quá nhiều lần

  That bump bump thump in your chest

  Tiếng đập bum bum đó trong ngực em

  Yea it's only gonna work for a little while

  Yea nó sẽ chỉ làm việc trong chốc lát

  So while I'm still around

  Nên trong khi tôi vẫn ở quanh đây

  Down here

  Xuống đây

  I wanna go too far

  Tôi muốn đi thật xa

  I wanna play too hard

  Tôi muốn chơi thật tích cực

  I wanna live it up 'cause I know

  Tôi muốn tận hưởng cuộc sống bởi tôi biết

  I only got so many years

  Tôi đã có quá nhiều năm

  I wanna lose myself

  Tôi muốn đánh mất mình

  In someone else

  Vào người khác

  I wanna feel it all

  Tôi muốn cảm nhận tất cả

  Do everything I wanna while I'm here

  Làm mọi thứ tôi muốn trong khi tôi ở đây
   
Đang tải...