Lời Dịch Lời Bài Hát How Did You Get Here? - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 9 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: How Did You Get Here - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  I've been thinking about you

  Em đã nghĩ về anh

  More than I want to

  Nhiều hơn em muốn

  Spinning me around in this web

  Lộn vòng em trong mớ phức tạp này

  Getting in my heart and my head

  Len vào trái tim và khối óc em

  Hanging on every word

  Bám vào mọi lời nói

  Pretending they don't hurt

  Giả vờ chúng không gây tổn thương

  Wish you didn't make me so weak

  Ước anh đã không khiến em trở nên yếu mềm

  Every time I hear you speak

  Mỗi khi em nghe anh nói

  But you do

  Nhưng anh đã làm vậy

  Yes, you do

  Vâng, anh đã làm vậy

  I wasn't looking for love, I was comfortable

  Em đã không tìm kiếm tình yêu, em đã thật thoải mái

  How did you get here? (How did you, how did you)

  Anh đã đến đây bằng cách nào? (Bằng cách nào, bằng cách nào)

  Tell me, who let you in

  Nói với em, ai để cho anh vào

  Shook all my confidence

  Giũ sạch hết sự tự tin của em

  How did you get here? (How did you, how did you)

  Anh đã đến đây bằng cách nào? (Bằng cách nào, bằng cách nào)

  Can't fight this feeling

  Ko thể đấu lại cảm giác này

  My heart's too revealing

  Trái tim em cũng đang bộc lộ

  Even though it's making me a fool

  Mặc dù nó đang biến em thành một con ngốc

  Can't tell love when it's tried or it's true

  Ko thể nói yêu khi nó được thử thách hay nó là sự thật

  You're the one pulling me close

  Anh là người đang kéo em lại gần

  You're the one that I need the most

  Anh là người mà em cần nhất

  I wish you didn't make me so weak

  Em ước anh đã không khiến em trỏ nên yếu mềm

  Every time you're next to me

  Mỗi khi anh bên cạnh em

  But you do

  Nhưng anh đã làm vậy

  Yes, you do

  Vâng, anh đã làm vậy

  I wasn't looking for love, I was comfortable

  Em đã không tìm kiếm tình yêu, em đã thật thoải mái

  How did you get here? (How did you, how did you)

  Anh đã đến đây bằng cách nào? (Bằng cách nào, bằng cách nào)

  Tell me, who let you in

  Nói với em, ai để cho anh vào

  Shook all my confidence

  Giũ sạch hết sự tự tin của em

  How did you get here? (How did you, how did you)

  Anh đã đến đây bằng cách nào? (Bằng cách nào, bằng cách nào)

  Ohh

  Ohh how did you get here?

  Anh đã đến đây bằng cách nào?

  How did you? How did you?

  Bằng cách nào? Bằng cách nào?

  How did you scale the walls to my heart?

  Anh đã cạo bức tường tới trái tim em bằng cách nào?

  How did you know where to start?

  Anh có biết nơi bắt đầu ra sao?

  How did you get here?

  Anh đã đến đây bằng cách nào?

  How did you get here?

  Anh đã đến đây bằng cách nào?

  How did you scale the walls to my heart?

  Anh đã cạo bức tường tới trái tim em bằng cách nào?

  How did you know where to start?

  Anh có biết nơi bắt đầu ra sao?

  How did you get here?

  Anh đã đến đây bằng cách nào?

  How did you, how did you?

  Bằng cách nào, bằng cách nào?

  I wasn't looking for love, I was comfortable

  Em đã không tìm kiếm tình yêu, em đã thật thoải mái

  How did you get here? (How did you get)

  Anh đã đến đây bằng cách nào? (Bằng cách nào)

  Tell me, who let you in

  Nói với em, ai để cho anh vào

  Shook all my confidence

  Giũ sạch hết sự tự tin của em

  How did you get here? (How did you, how did you)

  Anh đã đến đây bằng cách nào? (Bằng cách nào, bằng cách nào)

  Ohh

  Ohh how did you get here?

  Anh đã đến đây bằng cách nào?

  How did you? How did you?

  Bằng cách nào? Bằng cách nào?

  Ohh

  Ohh how did you get here?

  Anh đã đến đây bằng cách nào?

  How did you? How did you?

  Bằng cách nào? Bằng cách nào?
   
Đang tải...