Lời Dịch Lời Bài Hát I'd Do Anything - Simple Plan

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 22 Tháng một 2022.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,400


  Bài hát: I'd Do Anything - Simple Plan


  Lời bài hát / Lời dịch

  Another day is going by

  Lại một ngày nữa trôi qua

  I'm thinking about you all the time

  Lúc nào tôi cũng nghĩ về em

  But you're out there and I'm here waiting

  Nhưng em ở ngoài đó và tôi đang đợi ở đây

  And I wrote this letter in my head

  Và tôi đã viết bức thư này trong đầu mình

  "Cause so many things were left unsaid

  Vì còn quá nhiều điều không được nói ra

  But now you" re gone and I can't think straight

  Nhưng giờ em đã ra đi và tôi không thể tập trung để suy nghĩ một cách đúng đắn được

  This could be the one last chance to make you understand, yeah

  Đây có thể là một cơ hội cuối cùng để khiến cho em hiểu

  I'd do anything

  Tôi sẽ làm bất cứ việc gì

  Just to hold you in my arms

  Chỉ để được ôm em trong vòng tay

  To try to make you laugh

  Để cố khiến cho em cười

  "Cause somehow I can" t put you in the past

  Vì bằng cách nào đó tôi không thể đặt em vào quá khứ

  I'd do anything

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  Just to fall asleep with you

  Chỉ để ngủ thiếp đi bên em

  Will you remember me?

  Em sẽ nhớ tôi chứ?

  "Cause I know I won" t forget you

  Vì tôi biết tôi sẽ không quên được em

  Together we broke all the rules

  Chúng ta đã cùng nhau phá vỡ mọi quy tắc

  Dreaming of dropping out of school

  Mơ về việc bỏ học giữa chừng

  And leave this place but never come back

  Và rời khỏi chốn này nhưng không bao giờ quay trở lại

  So now, maybe after all these years

  Thế nên bây giờ, có lẽ sau tất cả những năm này

  If you miss me, have no fear

  Nếu em nhớ tôi, đừng sợ

  I'll be here, I'll be waiting

  Tôi sẽ ở đây, tôi sẽ đợi

  This could be the one last chance to make you understand

  Đây có thể là một cơ hội cuối cùng để khiến cho em hiểu

  And I just can't let you leave me once again, yeah

  Và tôi không thể để em rời xa tôi thêm một lần nữa

  I'd do anything

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  Just to hold you in my arms

  Chỉ để được ôm em trong vòng tay

  To try to make you laugh

  Để cố khiến cho em cười

  "Cause somehow I can" t put you in the past

  Vì bằng cách nào đó tôi không thể đặt em vào quá khứ

  I'd do anything

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  Just to fall asleep with you

  Chỉ để ngủ thiếp đi bên em

  Will you remember me?

  Em sẽ nhớ tôi chứ?

  "Cause I know I won" t forget you

  Vì tôi biết tôi sẽ không quên được em

  I close my eyes

  Tôi nhắm mắt lại

  And all I see is you

  Và tất cả tôi thấy là em

  I close my eyes

  Tôi nhắm mắt lại

  I try to sleep, I can't forget you

  Tôi cố gắng ngủ, tôi không thể quên được em

  Na na na, na na na

  And I'd do anything for you

  Và tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì vì em

  Na na na, na na na, na

  I'd do anything

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  Just to hold you in my arms

  Chỉ để được ôm em trong vòng tay

  To try to make you laugh

  Để cố khiến cho em cười

  "Cause somehow I can" t put you in the past

  Vì bằng cách nào đó tôi không thể đặt em vào quá khứ

  I'd do anything

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  Just to fall asleep with you

  Chỉ để ngủ thiếp đi bên em

  To fall asleep with you

  Để ngủ thiếp đi bên em

  With you, yeah

  Bên em

  I'd do anything

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  To fall asleep with you

  Để ngủ thiếp đi bên em

  I'd do anything

  Tôi sẽ làm bất cứ điều gì

  There's nothing I won't do (I'd do anything)

  Chẳng có chuyện gì mà tôi sẽ không làm (Tôi sẽ làm bất cứ điều gì)

  To fall asleep with you (I'd do anything)

  Để ngủ thiếp đi bên em (Tôi sẽ làm bất cứ điều gì)

  "Cause I know I won" t forget you

  Vì tôi biết tôi sẽ không quên được em
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...