Lời Dịch Lời Bài Hát Imperfections - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 7 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Imperfections - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  I try to give all of myself to you

  Em cố trao tất cả của em cho anh

  But before I can get there

  Nhưng trước khi em có thể đến đó

  I've got parts of me I'm trying to lose

  Em đã có những phần của mình em đang cố đánh mất

  Yeah I got my own imperfections

  Yeah em đã có những sự không hoàn hảo của riêng mình

  I got my own set of scars to hide

  Em đã có tập hợp những vết sẹo của riêng mình để che giấu

  I got my own imperfections

  Em đã có những khuyết tật của riêng mình

  I can't hold your heart when I'm fixing mine

  Em không thể nắm giữ trái tim anh khi mà em đang sang sửa con tim mình

  So give it up, give it up

  Vậy nên hãy từ bỏ, hãy từ bỏ

  I ain't gonna save you

  Em sẽ không cứu vớt anh

  Give it up, give it up now

  Từ bỏ, từ bỏ bây giờ

  Give it up, give it up

  Từ bỏ, từ bỏ

  I ain't gonna save you

  Em sẽ không cứu vớt anh

  Give it up, give it up now

  Từ bỏ, từ bỏ bây giờ

  Cuz I got my own imperfections

  Vì em đã có những khuyết tật của riêng mình

  I got my own imperfections

  Em đã có những khuyết tật của riêng mình

  I got my own imperfections

  Em đã có những khuyết tật của riêng mình

  Yeah I got my own, I got my own

  Yeah em đã có, em đã có

  Hold on

  Chờ đã

  Not tryna put you on the shelf

  Đừng cố đặt mình vào dải đá ngầm

  But before I could love you

  Nhưng trước khi em có thể yêu anh

  I need to learn to love myself

  Em cần học cách yêu chính mình

  Cuz I got my own imperfections

  Vì em đã có những sự không hoàn hảo của riêng mình

  I got my own set of scars to hide

  Em đã có tập hợp những vết sẹo của riêng mình để che giấu

  I got my own imperfections

  Em đã có những khuyết tật của riêng mình

  I can't hold your heart when I'm fixing mine

  Em không thể nắm giữ trái tim anh khi mà em đang sang sửa con tim mình

  So give it up, give it up

  Vậy nên hãy từ bỏ, hãy từ bỏ

  I ain't gonna save you

  Em sẽ không cứu vớt anh

  Give it up, give it up now

  Từ bỏ, từ bỏ bây giờ

  Give it up, give it up

  Từ bỏ, từ bỏ

  I ain't gonna save you

  Em sẽ không cứu vớt anh

  Give it up, give it up now

  Từ bỏ, từ bỏ bây giờ

  Cuz I got my own imperfections

  Vì em đã có những khuyết tật của riêng mình

  I got my own imperfections

  Em đã có những khuyết tật của riêng mình

  I got my own imperfections

  Em đã có những khuyết tật của riêng mình

  Yeah I got my own, I got my own

  Yeah em đã có, em đã có

  They're part of me and you are too

  Chúng là một phần của tôi và anh cũng vậy

  And I don't really want to choose

  Và em không thực sự muốn lựa chọn

  Can you love them the way that I love you?

  Anh có thể yêu chúng theo cách mà em yêu anh?

  They make me who I am today

  Ngày hôm nay chúng khiến em là chính mình

  And they will never go away

  Và chúng sẽ không bao giờ biến mất

  Can you love them the way that I love you?

  Anh có thể yêu chúng theo cách mà em yêu anh?

  Cuz I got my own imperfections

  Vì em đã có những khuyết tật của riêng mình

  I got my own imperfections

  Em đã có những khuyết tật của riêng mình

  I got my own imperfections

  Em đã có những khuyết tật của riêng mình

  Yeah I got my own, I got my own

  Yeah em đã có, em đã có

  Before I can love you (Before I can love you)

  Trước khi em có thể yêu anh (Trước khi em có thể yêu anh)

  I need to learn to love myself (I got to learn)

  Em cần học cách yêu chính mình (Em phải học)

  Before I can trust you (Before I can trust you)

  Trước khi em có thể tin anh (Trước khi em có thể tin anh)

  I need to learn to trust myself (I need, I need)

  Em cần học cách tin chính mình (Em cần, em cần)

  (Before I can love you)

  (Trước khi em có thể yêu anh)

  (I got to learn)

  (Em phải học)

  (Before I can trust you)

  (Trước khi em có thể tin anh)
   
Đang tải...