Lời Dịch Lời Bài Hát In Your Eyes - The Weeknd

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 6 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,564


  Bài hát: In Your Eyes - The Weeknd


  Lời bài hát / Lời dịch

  I just pretend that I'm in the dark

  Anh chỉ giả vờ rằng anh ở trong bóng tối

  I don't regret 'cause my heart can't take a loss

  Anh không hối tiếc vì trái tim anh không thể chịu sự tổn hại

  I'd rather be so oblivious

  Anh thà bị lãng quên

  I'd rather be with you

  Anh thà là ở bên em

  When it's said, when it's done, yeah

  Khi anh đã nói là anh sẽ làm, yeah

  I don't ever wanna know

  Anh không muốn biết

  I can tell what you done, yeah

  Anh có thể nói những gì em đã làm, yeah

  When I look at you

  Khi anh nhìn vào em

  In your eyes

  Vào đôi mắt em

  I see there's something burning inside you

  Anh thấy có cái gì đó bùng cháy bên trong em

  Oh, inside you

  Ồ, bên trong con người em

  In your eyes, I know it hurts to smile but you try to

  Trong đôi mắt em, anh biết nó làm tổn thương nụ cười nhưng em cố gắng để

  Oh, you try to

  Ồ, em cố gắng để

  You always try to hide the pain

  Em luôn cố gắng để che giấu nỗi đau

  You always know just what to say

  Em luôn biết điều gì nên nói

  I always look the other way

  Anh luôn nhìn theo cách khác

  I'm blind, I'm blind

  Anh bị lu mờ, bị mờ nhạt

  In your eyes, you lie, but I don't let it define you

  Trong đôi mắt em, em nói dối, nhưng anh không để nó định rõ em

  Oh, define you

  Oh, định rõ em

  I tried to find love

  Anh đã cố gắng để tìm thấy tình yêu

  In someone else too many times

  Ở một người nào đó quá nhiều lần

  But I hope you know I mean it (Mean it)

  Nhưng anh hy vọng em biết anh có ý gì (Có ý gì)

  When I tell you you're the one that was on my mind, oh

  Khi anh nói với em em là người luôn trong tâm trí anh, oh

  When it's said, when it's done, yeah

  Khi anh đã nói là anh sẽ làm, yeah

  I would never let you know (Let you know)

  Anh sẽ không bao giờ để em biết (Để em biết)

  I'm ashamed of what I've done, yeah

  Anh xấu hổ về những gì anh đã làm, yeah

  When I look at you

  Khi anh nhìn vào em

  In your eyes (Your eyes)

  Trong đôi mắt em (Đôi mắt em)

  I see there's something burning inside you (Inside you)

  Anh thấy có cái gì đó bùng cháy bên trong em (Bên trong em)

  Oh, inside you (Oh, inside you)

  Ồ, bên trong con người em (Ồ, bên trong con người em)

  In your eyes, I know it hurts to smile but you try to (but you try to)

  Trong đôi mắt em, anh biết nó làm tổn thương nụ cười nhưng em cố gắng để (nhưng em cố gắng để)

  Oh, you try to (you try to)

  Ồ, em cố gắng để (em cố gắng để)

  You always try to hide the pain (oh, oh)

  Em luôn cố gắng để che giấu nỗi đau (oh, oh)

  You always know just what to say (oh, dear)

  Em luôn biết điều gì nên nói (oh, dear)

  I always look the other way

  Anh luôn nhìn theo cách khác

  I'm blind, I'm blind

  Anh bị lu mờ, bị mờ nhạt

  In your eyes, you lie, but I don't let it define you (Hey)

  Trong đôi mắt em, em nói dối, nhưng anh không để nó định rõ em (Hey)

  Oh, define you

  Oh, định rõ em

  In your eyes

  Vào đôi mắt em

  I see there's something burning inside you

  Anh thấy có cái gì đó bùng cháy bên trong em

  Oh, inside you

  Ồ, bên trong con người em

  You always try to hide the pain

  Em luôn cố gắng để che giấu nỗi đau

  You always know just what to say

  Em luôn biết điều gì nên nói

  I always look the other way

  Anh luôn nhìn theo cách khác

  I'm blind, I'm blind

  Anh bị lu mờ, bị mờ nhạt

  In your eyes, you lie, but I don't let it define you

  Trong đôi mắt em, em nói dối, nhưng anh không để nó định rõ em

  Oh, define you

  Oh, định rõ em
   
Đang tải...