Lời Dịch Lời Bài Hát Just Friends - Audrey Mika

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 28 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,422


  Bài hát: Just Friends - Audrey Mika


  Lời bài hát / Lời dịch

  Just friends don't do what we do

  Chỉ là bạn thôi, đừng làm những gì ta làm

  Hey, what's up, where you been

  Này, có chuyện gì vậy, bạn đã ở đâu

  I've been waiting by my phone

  Tôi đang chờ điện thoại của bạn

  I don't know what you think

  Tôi không biết bạn nghĩ gì

  I've been tryin' figure you out

  Tôi đang cố gắng hiểu bạn

  After hours can you tell

  Sau giờ hành chính bạn có thể nói

  I've been workin' hard lately

  Gần đây tôi đang làm việc chăm chỉ

  Tryin' now to find a way to get to you

  Cố gắng bây giờ để tìm ra cách để đến với bạn

  You're on my mind and

  Bạn ở trong tâm trí tôi và

  I want you as mine, but you

  Tôi muốn bạn y như tôi, nhưng bạn

  You waste my time, so I'm always runnin'

  Bạn lãng phí thời gian của tôi, nên tôi sẽ luôn trốn chạy

  Don't turn away and I'm not

  Đừng ngoảnh đi và tôi không phải là

  Not what they say, but you're

  Ko phải là những gì họ nói, nhưng bạn thì có đấy

  Not used to fate, so you're always runnin'

  Ko từng dự định, nên bạn sẽ luôn chạy trốn

  Just friends don't do what we do

  Chỉ là bạn thôi, đừng làm những gì ta làm

  What we do can't do without you

  Những gì ta làm không thể làm mà không có bạn

  Just friends don't say what we say

  Chỉ là bạn thôi, đừng nói những gì ta nói

  What we do can't do without you

  Những gì ta làm không thể làm mà không có bạn

  Without you, yeah

  Mà không có bạn, yeah

  Without you, without you, without you

  Mà không có bạn, mà không có bạn, mà không có bạn

  You can try, try to hide

  Bạn có thể cố gắng, cố gắng lẩn tránh

  You been playin' it cool

  Bạn đang giữ vẻ lạnh nhạt

  I don't know how to act

  Tôi không biết cách để hành động

  Wish I could take it all back

  Ước tôi đã có thể mang tất cả trở lại

  But you know, I'll be here

  Nhưng bạn biết, tôi sẽ ở đây

  When you need me, and you're callin'

  Khi bạn cần tôi, và bạn sẽ gọi cho tôi

  Tryin' now to find a way get to me (Ah)

  Cố gắng bây giờ để tìm ra cách để đến với tôi

  You're on my mind and

  Bạn ở trong tâm trí tôi và

  I want you as mine, but you

  Tôi muốn bạn y như tôi, nhưng bạn

  You waste my time, so I'm always runnin'

  Bạn lãng phí thời gian của tôi, nên tôi sẽ luôn trốn chạy

  Don't turn away and I'm not

  Đừng ngoảnh đi và tôi không phải là

  Not what they say, but you're

  Ko phải là những gì họ nói, nhưng bạn thì có đấy

  Not used to fate, so you're always runnin'

  Ko từng dự định, nên bạn sẽ luôn chạy trốn

  Just friends don't do what we do

  Chỉ là bạn thôi, đừng làm những gì ta làm

  What we do can't do without you

  Những gì ta làm không thể làm mà không có bạn

  Just friends don't say what we say

  Chỉ là bạn thôi, đừng nói những gì ta nói

  What we do can't do without you

  Những gì ta làm không thể làm mà không có bạn

  All I want, all I need, is your location

  Tất cả tôi muốn, tất cả tôi cần, là vị trí của bạn

  Drivin' down, 405, no hesitation

  Lái xuống, 405, không ngập ngừng

  All I want, all I need, is your location (location, oh)

  Tất cả tôi muốn, tất cả tôi cần, là vị trí của bạn (vị trí, oh)

  Drivin' down, 405, no hesitation

  Lái xuống, 405, không ngập ngừng

  Just friends don't do what we do

  Chỉ là bạn thôi, đừng làm những gì ta làm

  What we do can't do without you

  Những gì ta làm không thể làm mà không có bạn

  Just friends don't say what we say

  Chỉ là bạn thôi, đừng nói những gì ta nói

  What we do can't do without you

  Những gì ta làm không thể làm mà không có bạn

  Without you, yeah

  Mà không có bạn, yeah

  Without you, without you, without you

  Mà không có bạn, mà không có bạn, mà không có bạn

  Without you, without you

  Mà không có bạn, mà không có bạn

  Just friends can't do what we do

  Chỉ là bạn thôi, đừng làm những gì ta làm
   
Đang tải...