Lyrics Lời Bài Hát Không Gặp Càng Tốt - L (Đào Tử)

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Lemonn, 30 Tháng bảy 2022.

 1. Lemonn

  Lemonn Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  278


  Lời bài hát:

  Wǒmen méi yùjìan gèng hǎo hé nǐ zhìshǎo

  Hái néng yǒu hùa líao

  Wǒ zhīdào nǐ nǎ dōu hǎo zhǐ bùguò wǒ

  Wúyúan ài dào lǎo

  Mùsòngzhe nǐ tà shàngle tiānqíao

  Wǒ zhìlíu zài dānxíng dào

  Qíanfāng lùkǒu zhuǎnjiǎo

  Shì hé nǐ dì yī cì yù dào

  Nǐ céng fēiyuèguò réncháo

  Yǒng rù wǒ húaibào

  Xìang fēiniǎo húiguī hǎidǎo

  Hòulái què juǎn qǐ fēngbào

  Piānlí wǒ jìdìng hángdào

  Wǒmen méi yùjìan gèng hǎo hé nǐ zhìshǎo

  Hái néng yǒu hùa líao

  Wǒ zhīdào nǐ nǎ dōu hǎo zhǐ bùguò wǒ

  Wúyúan ài dào lǎo

  Wǒmen méi yùjìan gèng hǎo zǎo gāi míngliǎo

  Nì'ài shì dúyào

  Xìang cìwèi de wǒ zài hǎo yě zuò bùliǎo

  Nǐ húai lǐ de māo

  Mùsòngzhe nǐ tà shàngle tiānqíao

  Wǒ zhìlíu zài dānxíng dào

  Qíanfāng lùkǒu zhuǎnjiǎo

  Shì hé nǐ dì yī cì yù dào

  Nǐ céng fēiyuèguò réncháo

  Yǒng rù wǒ húaibào

  Xìang fēiniǎo húiguī hǎidǎo

  Hòulái què juǎn qǐ fēngbào

  Piānlí wǒ jìdìng hángdào

  Wǒmen méi yùjìan gèng hǎo hé nǐ zhìshǎo

  Hái néng yǒu hùa líao

  Wǒ zhīdào nǐ nǎ dōu hǎo zhǐ bùguò wǒ

  Wúyúan ài dào lǎo

  Wǒmen méi yùjìan gèng hǎo zǎo gāi míngliǎo

  Nì'ài shì dúyào

  Xìang cìwèi de wǒ zài hǎo yě zuò bùliǎo

  Nǐ húai lǐ de māo

  Wǒmen méi yùjìan gèng hǎo hé nǐ zhìshǎo

  Hái néng yǒu hùa líao

  Wǒ zhīdào nǐ nǎ dōu hǎo zhǐ bùguò wǒ

  Wúyúan ài dào lǎo

  Wǒmen méi yùjìan gèng hǎo zǎo gāi míngliǎo

  Nì'ài shì dúyào

  Xìang cìwèi de wǒ zài hǎo yě zuò bùliǎo

  Nǐ húai lǐ de mā
   
 2. Đang tải...
Đang tải...