Lời Dịch Lời Bài Hát Leave Your Life - Ed Sheeran

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 29 Tháng năm 2022.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,310


  Bài hát: Leave Your Life - Ed Sheeran

  Lời bài hát / Lời dịch

  If I forget to say goodbye

  Nếu anh đã quên nói chia tay

  Before I catch the plane

  Trước khi anh bắt kịp chuyến bay

  Would you know the way that I

  Em có muốn biết cách mà anh

  Feel when I'm away?

  Cảm nhận khi anh đi xa?

  We'll see the same sky tonight

  Đêm nay chúng ta sẽ thấy cùng một bầu trời

  But the stars are out of place

  Nhưng những vì sao đều lạc lõng

  You'll never know the weight of my heart

  Em sẽ không bao giờ biết được sức nặng của trái tim anh

  Every time I leave you, babe

  Mỗi khi anh rời xa em, babe

  It's hard to break the landing

  Thật khó để thay đổi sự hạ cánh

  But I'll see you again

  Nhưng anh sẽ gặp lại em

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc đời em

  You are always on my mind

  Em luôn ở trong tâm trí anh

  Forever and now I will be by your side

  Bây giờ và mãi mãi anh sẽ ở cạnh em

  I know it can change from day to day

  Anh biết nó có thể thay đổi ngày qua ngày

  But this love'll keep alight

  Nhưng tình yêu này sẽ giữ sự rực cháy

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc đời em

  I, I, I

  Anh..

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc đời em

  Oh, I could never tell you, Ly

  Anh có thể không bao giờ nói với em, yêu em

  Or put in words your finest traits

  Hay nói lên lời những nét đẹp nhất của em

  The darkest green and hazel eyes

  Đôi mắt màu nâu lục nhạt tăm tối nhất

  And yet I can't describe the shade

  Và anh chưa thể mô tả được hình dáng

  You are all this heart of mine

  Em là tất cả con tim này của anh

  And there you will remain

  Và em sẽ giữ nguyên ở đó

  You'll never know the weight of my decisions

  Em sẽ không bao giờ biết được sức nặng của những quyết định trong anh

  When I leave your smiling face

  Khi anh để lại khuôn mặt tươi cười của em

  It's hard to understand it

  Thật khó để hiểu điều đó

  But I'll see you again

  Nhưng anh sẽ gặp lại em

  Oh, I

  Ôi, anh

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ xa rời cuộc đời em

  Even at the times I'm miles away

  Ngay cả những lần anh cách xa ngàn dặm

  You are always on my mind

  Em luôn ở trong tâm trí anh

  Forever and now I will be by your side

  Bây giờ và mãi mãi anh sẽ ở cạnh em

  I know it can change from day to day

  Anh biết nó có thể thay đổi ngày qua ngày

  But this love'll keep alight

  Nhưng tình yêu này sẽ giữ sự rực cháy

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc đời em

  I, I, I

  Anh..

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc đời em

  It's hard to break the landing

  Thật khó để thay đổi sự hạ cánh

  But I'll see you again

  Nhưng anh sẽ gặp lại em

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ xa rời cuộc đời em

  Even at the times I'm miles away

  Ngay cả những lần anh cách xa ngàn dặm

  You are always on my mind

  Em luôn ở trong tâm trí anh

  Forever and now I will be by your side

  Bây giờ và mãi mãi anh sẽ ở cạnh em

  I know it can change from day to day

  Anh biết nó có thể thay đổi ngày qua ngày

  But this love'll keep alight

  Nhưng tình yêu này sẽ giữ sự rực cháy

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc đời em

  I, I, I

  Anh..

  I'm never gonna leave your life

  Anh sẽ không bao giờ rời bỏ cuộc đời em

  If I forget to say goodbye

  Nếu anh đã quên nói chia tay

  Before I catch the plane

  Trước khi anh bắt kịp chuyến bay

  Would you know the way that I

  Em có muốn biết cách mà anh

  Feel when I'm away?

  Cảm nhận khi anh đi xa?
   
Đang tải...