Lời Dịch Lời Bài Hát Lonely Hearts - JoJo

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 16 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Lonely Hearts - JoJo


  Lời bài hát / Lời dịch

  I know myself well

  Em rất hiểu chính mình

  I know just what to do with my own touch

  Em biết phải làm gì với quan hệ của riêng mình

  I can spray my Chanel

  Em có thể xịt nước hoa Chanel cho mình

  In this empty hotel king bed at the Roosevelt

  Trên chiếc giường lớn trống trải tại khách sạn Roosevelt

  Where I can't abuse my trust

  Nơi em không thể lạm dụng niềm tin của mình

  Switch up and ghost on us, I cannot fuck me up

  Thay đổi tích cực, em chẳng thể làm hại mình

  Like you, I'm insecure enough

  Giống như anh, em đủ bấp bênh rồi

  And so tired of guessin' if you care

  Và chán ngấy việc phải đoán liệu anh có quan tâm

  How can I work on me if I'm working on your body?

  (Working on your body)

  Làm sao em có thể cố gắng thuyết phục mình nếu như em đang tác động đến cơ thể anh

  I thought we were meant to be, but we never really got it, did we?

  Em đã nghĩ chúng ta là định mệnh, nhưng ta chưa bao giờ thực sự có được nó, đúng không?

  I know one thing, lonely hearts won't break (No)

  Em biết một điều, những trái tim cô đơn sẽ không tan vỡ (Ko)

  Hearts won't break (No)

  Những con tim sẽ không đau (Ko)

  Lonely hearts won't break (No)

  Những trái tim cô đơn sẽ không tan vỡ

  Hearts won't break (No)

  Những con tim sẽ không đau (Ko)

  Hearts won't break

  Những con tim sẽ không đau

  I could pick up the phone right now

  Em có thể cầm điện thoại lên ngay bây giờ

  And make that 2-A. M. Call

  Và thực hiện cuộc gọi lúc 2 giờ sáng

  I know just what to say

  Em biết những gì phải nói

  But that ain't what I need right now

  Nhưng đó chẳng phải điều em cần lúc này

  And I won't let my wants get in my way

  Và em sẽ không những mong muốn của mình len vào con đường của em

  "Cause you might abuse my trust (Oh)

  Vì anh có thể lạm dụng niềm tin của em (Oh)

  Switch up and ghost on us, I cannot fuck me up

  Thay đổi tích cực, em chẳng thể làm hại mình

  Like you, I" m insecure enough

  Giống như anh, em đủ bấp bênh rồi

  And so tired of guessin' if you care

  Và chán ngấy việc phải đoán liệu anh có quan tâm

  How can I work on me if I'm working on your body?

  (Working on your body)

  Làm sao em có thể cố gắng thuyết phục mình nếu như em đang tác động đến cơ thể anh

  I thought we were meant to be, but we never really got it, did we?

  Em đã nghĩ chúng ta là định mệnh, nhưng ta chưa bao giờ thực sự có được nó, đúng không?

  I know one thing, lonely hearts won't break (No)

  Em biết một điều, những trái tim cô đơn sẽ không tan vỡ (Ko)

  Hearts won't break (No)

  Những con tim sẽ không đau (Ko)

  Lonely hearts won't break (No)

  Những trái tim cô đơn sẽ không tan vỡ

  Hearts won't break (No)

  Những con tim sẽ không đau (Ko)

  Hearts won't break

  Những con tim sẽ không đau

  I'm likin' bein' alone

  Em đang thích được ở một mình

  Emotions under control

  Những cảm xúc trong tầm kiểm soát

  Right now is only for me (Me, me)

  Lúc này em muốn sống cho riêng mình

  Just tryna find myself

  Chỉ là cố gắng tìm thấy chính mình

  I don't need nobody's help

  Em chẳng cần sự trợ giúp của bất cứ ai

  Oh, don't take it personally

  Oh, đừng xem nó là chuyện riêng

  I know one thing, lonely hearts won't break (No)

  Em biết một điều, những trái tim cô đơn sẽ không tan vỡ (Ko)

  Hearts won't break (No)

  Những con tim sẽ không đau (Ko)

  Lonely hearts won't break (No)

  Những trái tim cô đơn sẽ không tan vỡ

  Hearts won't break (No)

  Những con tim sẽ không đau (Ko)

  Hearts won't break

  Những con tim sẽ không làm đau

  Me if I'm working

  Em nếu như em

  Working on your body

  Tác động đến cơ thể anh

  Me if I'm working

  Em nếu như em

  Me if I'm working

  Em nếu như em

  Me if I'm on your body

  Em nếu như em tác động đến cơ thể anh

  Me if I'm working

  Em nếu như em

  Me

  Em
   
Đang tải...