Lời Dịch Lời Bài Hát Lost - Maroon 5

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 18 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Lost - Maroon 5


  Lời bài hát / Lời dịch

  Got no connection, no faith or direction, no

  Ko có sự kết nối, không niềm tin hay phương hướng

  Searching and searching for someone to save my soul (Ooh)

  Tìm kiếm và tìm kiếm ai đó cứu rỗi tâm hồn tôi (Ooh)

  Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

  I was wept up in a wave, swept up in a wave

  Tôi bị trôi dạt trên sóng nước

  Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

  Then I heard you say my name

  Rồi tôi đã nghe em gọi tên tôi

  Yeah-yeah, yeah-yeah

  Lost, I was lost, I was lost 'til you loved me

  Lạc lối, tôi lạc lối, tôi bị lạc lối đến khi em yêu tôi

  Now I'm found, now I'm found, now I'm found

  Giờ tôi đã được tìm thấy, giờ tôi được tìm thấy

  Yeah, you took me to the place, it was safe, it was sound (Sound, sound, sound)

  Yeah, em đã đưa tôi đến nơi thật an toàn, thật lành mạnh

  Lost, I was lost, now I'm found

  Lạc lối, tôi bị lạc lối, giờ tôi được tìm thấy

  Lost, I was lost, I was lost 'til you loved me

  Lạc lối, tôi lạc lối, tôi bị lạc lối đến khi em yêu tôi

  Now I'm found, now I'm found, now I'm found

  Giờ tôi đã được tìm thấy, giờ tôi được tìm thấy

  Yeah, you took me to the place, it was safe, it was sound (Sound, sound, sound)

  Yeah, em đã đưa tôi đến nơi thật an toàn, thật lành mạnh

  Lost, I was lost, now I'm found

  Lạc lối, tôi bị lạc lối, giờ tôi được tìm thấy

  I was so broken, my heart was an empty space (Oh, oh, oh)

  Tôi tan nát cõi lòng, trái tim tôi là một khoảng trống

  Life was a joke 'til the moment I saw your face, saw your face, saw your face

  Cuộc sống là một trò đùa cho đến khoảnh khắc tôi trông thấy khuôn mặt em

  Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

  I was wept up in a wave, swept up in a wave

  Tôi bị trôi dạt trên sóng nước

  Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

  Then I heard you say my name

  Rồi tôi đã nghe em gọi tên tôi

  Yeah-yeah, yeah-yeah

  Lost, I was lost, I was lost 'til you loved me

  Lạc lối, tôi lạc lối, tôi bị lạc lối đến khi em yêu tôi

  Now I'm found, now I'm found, now I'm found

  Giờ tôi đã được tìm thấy, giờ tôi được tìm thấy

  Yeah, you took me to the place, it was safe, it was sound (Sound, sound, sound)

  Yeah, em đã đưa tôi đến nơi thật an toàn, thật lành mạnh

  Lost, I was lost, now I'm found

  Lạc lối, tôi bị lạc lối, giờ tôi được tìm thấy

  Lost, I was lost, I was lost 'til you loved me

  Lạc lối, tôi lạc lối, tôi bị lạc lối đến khi em yêu tôi

  Now I'm found, now I'm found, now I'm found

  Giờ tôi đã được tìm thấy, giờ tôi được tìm thấy

  Yeah, you took me to the place, it was safe, it was sound (Sound, sound, sound)

  Yeah, em đã đưa tôi đến nơi thật an toàn, thật lành mạnh

  Lost, I was lost, now I'm found

  Lạc lối, tôi bị lạc lối, giờ tôi được tìm thấy

  Ooh, ooh, ooh, again (Again)

  Ooh, ooh, ooh, lại (Lần nữa)

  Ooh, ooh, ooh, again, yeah (Again)

  Ooh, ooh, ooh, lại, yeah (Lần nữa)

  Ooh, ooh, ooh, again (Again)

  Ooh, ooh, ooh, lại (Lần nữa)

  Ooh, ooh, ooh, again, yeah (Again)

  Ooh, ooh, ooh, lại, yeah (Lần nữa)

  Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

  I was wept up in a wave, swept up in a wave

  Tôi bị bủa vây trong một làn sóng

  Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh, ooh-ooh

  I was fadin' when you came

  Tôi đang nhạt nhòa khi em đến

  Yeah-yeah, yeah-yeah, yeah

  Lost, I was lost, I was lost 'til you loved me (I was lost, lost)

  Lạc lối, tôi lạc lối, tôi bị lạc lối đến khi em yêu tôi (Tôi bị lạc, lạc lối)

  Now I'm found, now I'm found, now I'm found (Now I'm found, found, found)

  Giờ tôi đã được tìm thấy, giờ tôi được tìm thấy (Giờ tôi được tìm thấy)

  Yeah, you took me to the place, it was safe, it was sound (Yeah, yeah, yeah)

  Yeah, em đã đưa tôi đến nơi thật an toàn, thật lành mạnh

  Lost, I was lost, now I'm found (Oh yeah)

  Lạc lối, tôi bị lạc lối, giờ tôi được tìm thấy

  Lost, I was lost, I was lost 'til you loved me (I was lost, lost)

  Lạc lối, tôi lạc lối, tôi bị lạc lối đến khi em yêu tôi (Tôi bị lạc, lạc lối)

  Now I'm found, now I'm found, now I'm found (Now I'm found, found, found)

  Giờ tôi đã được tìm thấy, giờ tôi được tìm thấy (Giờ tôi được tìm thấy)

  Yeah, you took me to the place, it was safe, it was sound (Oh, yeah, yeah)

  Yeah, em đã đưa tôi đến nơi thật an toàn, thật lành mạnh

  Lost, I was lost, now I'm found

  Lạc lối, tôi bị lạc lối, giờ tôi được tìm thấy
   
Đang tải...