Lời Dịch Lời Bài Hát Lovers Never Die - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 7 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Lovers Never Die - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  You said forever after

  Anh đã bảo mãi mãi về sau

  But what came after that

  Nhưng điều gì đã xảy đến sau đó

  Wasn't what I expected

  Ko phải những gì em mong đợi

  I expected you back

  Em mong anh trở lại

  You said that you're romantic

  Anh đã bảo rằng anh lãng mạn

  Where's the romance in this?

  Sự lãng mạn là đâu trong hoàn cảnh này?

  It's obvious that you're full of it

  Hiển nhiên rằng anh chứa đầy nó

  I tried to give it time

  Em đã cố cho nó thời gian

  But then our time slipped away

  Nhưng rồi thời gian của chúng ta tuột mất

  You said that you'd be fine

  Anh đã bảo rằng anh sẽ ổn

  But finally I'm awake

  Nhưng cuối cùng em choàng tỉnh

  You said it's only habit

  Anh bảo đó chỉ là thói quen

  But what happened is this

  Nhưng những gì đã xảy ra là thế này

  It's obvious I'm not having it

  Rõ ràng là em sẽ không có nó

  You said the pretty things you know I like

  Anh đã bảo anh biết những điều tốt đẹp mà em thích

  But I can read between the lines

  Nhưng em có thể đọc giữa những dòng

  If lovers never die then why do I need you?

  Nếu những cặp tình nhân không bao giờ chết thì tại sao em lại cần anh?

  Believe when I see you

  Đặt niềm tin khi em trông thấy anh

  Whenever I see you

  Bất cứ khi nào em thấy anh

  It kills me inside

  Nó vò xé tâm can em

  Why'd you say goodbye if lovers never die?

  Tại sao anh lại nói chia tay nếu như những cặp tình nhân không bao giờ chết?

  I trust too easily

  Em quá dễ tin

  I trusted you'd treat me well

  Em đã tin anh sẽ đối xử thật tốt với em

  I've faced the truth but facing you

  Em đã đối mặt với sự thật nhưng khi đối mặt với anh

  I'm asking for help

  Em sẽ yêu cầu trợ giúp

  You played the gentleman

  Anh đã đóng vai quý ông lịch lãm

  But there's no gentle in this

  Nhưng mà chẳng có sự lịch lãm nào ở đây cả

  It's obvious you're full of it

  Rõ ràng là anh chứa đầy nó

  You said the pretty things you know I like

  Anh đã bảo anh biết những điều tốt đẹp mà em thích

  But I can read between the lines

  Nhưng em có thể đọc giữa những dòng

  If lovers never die then why do I need you?

  Nếu những cặp tình nhân không bao giờ chết thì tại sao em lại cần anh?

  Believe when I see you

  Đặt niềm tin khi em trông thấy anh

  Whenever I see you

  Bất cứ khi nào em thấy anh

  It kills me inside

  Nó vò xé tâm can em

  Why'd you say goodbye if lovers never die?

  Tại sao anh lại nói chia tay nếu như những cặp tình nhân không bao giờ chết?

  It was just a lie

  Đó chỉ là một lời nói dối

  But I survived

  Nhưng en đã sống sót

  Why do you say goodbye if lovers never die?

  Tại sao anh lại nói chia tay nếu như những cặp tình nhân không bao giờ chết?

  If lovers never die then why do I need you?

  Nếu những cặp tình nhân không bao giờ chết thì tại sao em lại cần anh?

  Believe when I see you

  Đặt niềm tin khi em trông thấy anh

  Whenever I see you

  Bất cứ khi nào em thấy anh

  It kills me inside

  Nó vò xé tâm can em

  Why'd you say goodbye if lovers never die?

  Tại sao anh lại nói chia tay nếu như những cặp tình nhân không bao giờ chết?

  Why'd you say goodbye if lovers never die?

  Tại sao anh lại nói chia tay nếu như những cặp tình nhân không bao giờ chết?
   
Đang tải...