Lời Dịch Lời Bài Hát Lucky - Britney Spears

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 9 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,564


  Bài hát: Lucky - Britney Spears

  Lời bài hát

  Lucky

  This is a story about a girl named Lucky..

  Early morning

  She wakes up

  Knock, knock, knock on the door

  It's time for makeup

  Perfect smile

  It's who they're all waiting for

  They go, isn't she lovely

  This Hollywood girl

  And they say

  She's so lucky, she's a star

  But she cry, cry, cries with her lonely heart, thinking

  If there is nothing missing in my life

  Then why do these tears come at night.

  Lost in an image, in her dream

  But there's no one there to wake her up

  And the world is spinning, and she keeps on winning

  But tell me what happens when it stops?

  They go..

  "Isn't she lovely, this Hollywood girl?"

  And they say she's so lucky, she's a star

  But she cry, cry, cries with her lonely heart, thinking

  If there is nothing missing in my life

  Then why do these tears come at night

  Ay-ay-yeah-eh-eh-yeah

  "Best actress, and the winner is.. Lucky!"

  Ay-ay-yeah-eh-eh-yeah

  "I'm Roger Johnson for Pop News standing outside the arena waiting for Lucky"

  "Oh my god.. here she comes!"

  Isn't she lucky, this Hollywood girl?

  She is so lucky, but why does she cry?

  If there's nothing missing in her life

  Why do these tears come at night?

  And they say she's so lucky, she's a star

  But she cry, cry, cries with her lonely heart, thinking

  If there is nothing missing in my life

  Then why do these tears come at night

  She's so lucky, she's a star

  But she cry, cry, cries with her lonely heart, thinking

  If there is nothing missing in my life

  Then why do these tears come at night

  Lời dịch

  Lucky

  Đây là câu chuyện về cô gái tên Lucky..

  Sớm tinh mơ, cô thức giấc

  Gõ, gõ, gõ, gõ cửa

  Bây giờ là lúc trang điểm, nụ cười hoàn hảo

  Đây chính là người mà họ đều đang mong đợi

  Họ đến

  "Cô ấy không đáng yêu sao, cô gái Hollywood?"

  Và họ nói

  Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao

  Nhưng cô lại khóc, khóc, khóc trong trái tim cô đơn của mình, nghĩ xem

  Nếu chẳng có gì mất đi trong cuộc đời cô

  Sao những giọt nước mắt kia lại đến vào ban đêm

  Lạc đi trong mơ tưởng, trong những giấc mơ

  Nhưng không một ai ở đó để đánh thức cô dậy

  Và thế giới vẫn đang quay, và cô vẫn tiếp tục chiến thắng

  Nhưng nói cho tôi điều gì sẽ xảy ra khi điều đó dừng lại?

  Họ đến

  "Cô ấy không đáng yêu sao, cô gái Hollywood?"

  Và họ nói

  Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao

  Nhưng cô lại khóc, khóc, khóc trong trái tim cô đơn của mình, nghĩ xem

  Nếu chẳng có gì mất đi trong cuộc đời cô

  Sao những giọt nước mắt kia lại đến vào ban đêm

  "Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, và người chiến thắng là.. Lucky"

  "Tôi là Roger Johnson từ Tờ Pop News đứng bên ngoài vũ đài chờ đợi Lucky"

  "Ôi lạy Chúa tôi.. cô ấy đến kìa!"

  Cô ấy không xinh đẹp sao, cô gái Hollywood?

  Cô ấy thật may mắn. Nhưng tại sao cô lại khóc?

  Nếu chẳng có gì mất đi trong cuộc đời cô

  Sao những giọt nước mắt kia lại đến vào ban đêm

  Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao

  Nhưng cô lại khóc, khóc, khóc trong trái tim cô đơn của mình, nghĩ xem

  Nếu chẳng có gì mất đi trong cuộc đời cô

  Sao cô ấy lại khóc lúc nửa đêm

  Cô ấy thật may mắn, cô ấy là một ngôi sao

  Nhưng cô lại khóc, khóc, khóc trong trái tim cô đơn của mình, nghĩ xem

  Nếu chẳng có gì mất đi trong cuộc đời cô

  Sao những giọt nước mắt kia lại chảy
   
Đang tải...