Lời Dịch Lời Bài Hát Lying Down - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 7 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Lying Down - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  Oh I didn't mean to fall in deep

  Oh em đã không có ý định lùi vào sâu

  But I've no regrets

  Nhưng em đã không hối tiếc

  You tried to push me down, you tried to keep me possessed

  Anh đã cố đẩy em xuống, anh đã cố bắt em ám ảnh

  I gave you my heart, you took the key

  Em đã trao anh trái tim, anh đã nhận chìa khóa

  But now I paid my debt

  Nhưng giờ em đã trả món nợ

  It's time I left

  Đây là lúc em ra đi

  And I don't need someone who makes me feel so bad

  Và em không cần ai đó mà khiến em cảm thấy quá tệ

  And I've just enough left to help me pack my bags

  Và em đã còn lại đủ để giúp em khăn gói

  Yes I have found something I thought I lost

  Đúng em đã tìm ra điều gì đó em nghĩ mình đã đánh mất

  I found me, I found faith, I found trust

  Em đã tìm thấy em, em đã tìm thấy niềm tin, em đã tìm thấy niềm hy vọng

  You can't take this from me

  Anh không thể đón nhận điều này từ em

  Can't you see I won't take this lying down

  Anh không thể thấy em sẽ không chấp nhận điều này nằm xuống

  And I can hear you when you speak your poison

  Và em có thể nghe anh khi anh nói thuyết đầu độc của mình

  Bitter words can't hurt me now, I won't take it lying down

  Giờ đây những lời cay đắng không thể làm tổn thương em, em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  All it takes is one bold move to change everything

  Tất cả nó nhận là một bước chuyển táo bạo để thay đổi mọi thứ

  All it takes is loving you to forget, forgive

  Tất cả nó nhận là yêu anh để quên đi, để tha thứ

  But I'm having some kind of breakthrough

  Nhưng em đang có một vài kiểu chỗ thủng

  I'm ready to live

  Em đã sẵn sàng để sống

  And I don't need someone who makes me feel so bad

  Và em không cần ai đó mà khiến em cảm thấy quá tệ

  And I've just enough left to help me pack my bags

  Và em đã còn lại đủ để giúp em khăn gói

  Yes I have found something I thought I lost

  Đúng em đã tìm ra điều gì đó em nghĩ mình đã đánh mất

  I found me, I found faith, I found trust

  Em đã tìm thấy em, em đã tìm thấy niềm tin, em đã tìm thấy niềm hy vọng

  You can't take this from me

  Anh không thể đón nhận điều này từ em

  Can't you see I won't take this lying down

  Anh không thể thấy em sẽ không chấp nhận điều này nằm xuống

  And I can hear you when you speak your poison

  Và em có thể nghe anh khi anh nói thuyết đầu độc của mình

  Bitter words can't hurt me now, I won't take it lying down

  Giờ đây những lời cay đắng không thể làm tổn thương em, em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  I won't take it lying down

  Em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  I won't take it lying down

  Em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  I won't take it lying down

  Em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  I won't take it lying down

  Em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  You can't take this from me

  Anh không thể đón nhận điều này từ em

  Can't you see I won't take this lying down

  Anh không thể thấy em sẽ không chấp nhận điều này nằm xuống

  And I can hear you when you speak your poison

  Và em có thể nghe anh khi anh nói thuyết đầu độc của mình

  Bitter words can't hurt me now, I won't take it lying down

  Giờ đây những lời cay đắng không thể làm tổn thương em, em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  I won't take it lying down

  Em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  I won't take it lying down

  Em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  I won't take it lying down

  Em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống

  I won't take it lying down

  Em sẽ không chấp nhận nó nằm xuống
   
Đang tải...