Lời Dịch Lời Bài Hát Nobody's Watching - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 8 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Nobody's Watching - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  I've had it up to here, up to my neck

  Em đã ngán đến tận cổ

  With everything politically correct

  Với mọi mưu mô chính trị

  Just wanna lock myself away, leave me alone

  Chỉ muốn tự nhốt mình, để em một mình

  Gonna lay it all out on my hairbrush microphone

  Sẽ đặt tất cả ra khỏi micro bàn chải tóc của mình

  I wanna sing like nobody's listening

  Em muốn hát như thể chẳng ai đang nghe

  I wanna talk like nobody cares

  Em muốn nói như thể chẳng ai quan tâm

  I wanna party like a believer

  Em muốn tiệc như một tín đồ

  I wanna wear whatever I wear

  Em muốn mặc bất cứ thứ gì em mặc

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching (nobody's watching)

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem (chẳng ai đang xem)

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching (nobody's watching)

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem (chẳng ai đang xem)

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem

  Nobody

  Chẳng có ai

  (Nobody)

  (Chẳng có ai)

  Too much information in my head

  Quá nhiều thông tin trong đầu em

  I need to disconnect, I'm in the red

  Em cần ngưng kết nối, em đang cháy túi

  Just wanna get my body right back in the zone

  Chỉ muốn thân xác này trở lại ngay trong khu vực

  Gonna lay it all out on my hairbrush microphone

  Sẽ đặt tất cả ra khỏi micro bàn chải tóc của mình

  I wanna sing like nobody's listening

  Em muốn hát như thể chẳng ai đang nghe

  I wanna talk like nobody cares

  Em muốn nói như thể chẳng ai quan tâm

  I wanna party like a believer

  Em muốn tiệc như một tín đồ

  I wanna wear whatever I wear

  Em muốn mặc bất cứ thứ gì em mặc

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching (hey)

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem (hey)

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching (nobody)

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem (chẳng ai)

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching (nobody's watching)

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem (chẳng ai đang xem)

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem

  I wanna dance

  Like nobody's watching

  Em muốn nhảy

  Như thể chẳng ai đang xem

  I wanna dance like nobody's watching (nobody's watching)

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem (chẳng ai đang xem)

  I wanna dance like nobody's watching (nobody's watching)

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem (chẳng ai đang xem)

  I wanna dance (dance), dance (dance), dance like nobody's watching

  Em muốn nhảy (nhảy), nhảy (nhảy), nhảy như thể chẳng ai đang xem

  Nobody

  Chẳng ai

  Nobody

  Chẳng ai

  Nobody nobody nobody nobody nobody nobody

  Chẳng ai chẳng ai chẳng ai chẳng ai

  Nobody

  Chẳng ai
   
Đang tải...