Lời Dịch Lời Bài Hát Not Shy - ITZY

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 7 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,564


  Bài hát: Not Shy (English Ver) - ITZY

  Lời bài hát / Lời dịch

  Not shy Not me ITZY

  Ko ngại ngùng, ngại ngùng không phải ITZY

  I'm down so if you're down yeah

  Tôi buồn như vậy nếu như bạn cũng buồn yeah

  Not shy Not me

  Ko thẹn thùng, thẹn thùng không phải em

  Nobody, body ever got in the way of something I truly wanted

  Chẳng có ai có được điều em thực sự muốn

  Cuz I don't waste time, I dive right in

  Bởi em không muốn lãng phí thời gian, em bổ nhào ngay vào

  Yeah Imma take it if I like it, if I like it, like it

  Yeah em sẽ nắm lấy nó nếu em thích nó, nếu em thích nó, thích nó

  Straight out the gate, no I don't wanna wait

  Ko do dự, không em không muốn đợi

  Cuz the word 'hesitate' ain't a part of my game, yeah

  Bởi từ 'lưỡng lự' không có trong từ điển của em

  Take a shot, take it pow pow pow pow pow

  Thích thì nói, như súng liên thanh

  Not shy to say I want you

  Chẳng ngại ngùng để nói em muốn anh

  Hey there, hey there

  Này anh, này anh

  We make a great pair, great pair

  Hai đứa mình là một cặp xứng đôi đấy

  You know that if I could make you my own

  Anh có biết rằng nếu em có thể khiến anh thành của riêng em

  I could show you things you never dreamed of

  Em có thể chỉ cho anh những điều anh chưa bao giờ dám mơ tới

  Yeah, yeah

  Why don't you wake up, follow the signs

  Tại sao anh không thức tỉnh, lần theo những dấu hiệu

  You're a free agent, do what you like

  Anh là một đặc vụ tự do, làm những gì anh muốn

  But I'm impatient, swallow your pride

  Nhưng em thiếu kiên nhẫn, chấp nhận niềm kiêu hãnh của anh

  And let me know, let me know, cuz I'm not shy

  Và để em biết, để em biết, vì em không xấu hổ đâu

  Not shy

  Ko ngại đâu

  Not me ITZY

  Ngại ngùng thì đâu phải ITZY

  I'm down so if you're down, not shy

  Em buồn như thế nếu như anh buồn, không ngại đâu

  Not shy

  Ko xấu hổ

  Not me

  Xấu hổ thì đâu phải là em

  Tell me now if you're d-d-d-d-down

  Nói cho em ngay nếu như anh không vui

  Not shy

  Ko ngại đâu

  Not me ITZY

  Ngại ngùng thì đâu phải ITZY

  I'm down so if you're down, not shy

  Em buồn như thế nếu như anh buồn, không ngại đâu

  Not shy

  Ko xấu hổ

  Not me

  Xấu hổ thì đâu phải là em

  You're what I want, what I want

  Anh là điều em muốn, điều em muốn

  And I'm not shy

  Và em không ngại ngùng

  Nobody, body need to ask if you got it bad

  Chẳng có ai cần phải đòi hỏi nếu anh khiến nó trở nên tệ

  Cuz I see right through you woo

  Vì em đã nhìn thấu anh

  You gotta keep your eyes on the prize

  Anh sẽ phải để mắt vào mục tiêu của mình

  Yeah you will like it, cuz you like it, cuz you like it, like it

  Yeah anh sẽ thích nó, vì anh thích nó, vì anh thích nó, thích nó

  Gotta step up, boy you're thinking too much

  Sẽ phải tiến lại gần, anh à anh đang nghĩ quá nhiều

  Forget everything else, cuz I'm the only one, yeah

  Hãy quên mọi thứ khác đi, vì em là duy nhất

  Clear your mind, clear it now now now now now

  Hãy dọn sạch đầu óc anh đi, dọn sạch ngay bây giờ

  Not shy to say I want you

  Chẳng ngại ngùng để nói em muốn anh

  Hey there, hey there

  Này anh, này anh

  We make a great pair, great pair

  Hai đứa mình là một cặp xứng đôi đấy

  You know that if I could make you my own

  Anh có biết rằng nếu em có thể khiến anh thành của riêng em

  I could show you things you never dreamed of

  Em có thể chỉ cho anh những điều anh chưa bao giờ dám mơ tới

  Yeah, yeah

  Why don't you wake up, follow the signs

  Tại sao anh không thức tỉnh, lần theo những dấu hiệu

  You're a free agent, do what you like

  Anh là một đặc vụ tự do, làm những gì anh muốn

  But I'm impatient, swallow your pride

  Nhưng em thiếu kiên nhẫn, chấp nhận niềm kiêu hãnh của anh

  And let me know, let me know, cuz I'm not shy

  Và để em biết, để em biết, vì em không xấu hổ đâu

  Not shy

  Ko ngại đâu

  Not me ITZY

  Ngại ngùng thì đâu phải ITZY

  I'm down so if you're down, not shy

  Em buồn như thế nếu như anh buồn, không ngại đâu

  Not shy

  Ko xấu hổ

  Not me

  Xấu hổ thì đâu phải là em

  Tell me now if you're d-d-d-d-down

  Nói cho em ngay nếu như anh không vui

  Not shy

  Ko ngại đâu

  Not me ITZY

  Ngại ngùng thì đâu phải ITZY

  I'm down so if you're down, not shy

  Em buồn như thế nếu như anh buồn, không ngại đâu

  Not shy

  Ko xấu hổ

  Not me

  Xấu hổ thì đâu phải là em

  You're what I want, what I want

  Anh là điều em muốn, điều em muốn

  And I'm not shy

  Và em không ngại ngùng

  I don't wanna overthink it

  Em không muốn nghĩ quá nhiều

  Don't wanna have any regrets

  Ko muốn có bất cứ bí mật nào

  Go go go it's your turn tonight

  Đi đi nào đó là bước ngoặt của anh đêm nay

  No yes no either way it's fine

  Đồng ý hay không đồng ý, thế nào mà chẳng được

  Yeah, baby no messing me around

  Yeah, baby đừng cư xử tệ bạc với em

  All we can do is see how it plays out

  Tất cả chúng ta có thể làm là thấy cách nó nổi nhạc lên

  Let's just be who we are

  Ta hãy là chính mình

  Do what we do

  Làm những gì ta muốn

  We go with the flow

  Hãy thuận theo tự nhiên

  Let the beat drop

  Đi theo nhịp đập trái tim

  Not shy

  Ko ngại đâu

  Not me ITZY

  Ngại ngùng thì đâu phải ITZY

  I'm down so if you're down, not shy

  Em buồn như thế nếu như anh buồn, không ngại đâu

  Not shy

  Ko xấu hổ

  Not me

  Xấu hổ thì đâu phải là em

  Tell me now if you're d-d-d-d-down

  Nói cho em ngay nếu như anh không vui

  Not shy

  Ko ngại đâu

  Not me ITZY

  Ngại ngùng thì đâu phải ITZY

  I'm down so if you're down, not shy

  Em buồn như thế nếu như anh buồn, không ngại đâu

  Not shy

  Ko xấu hổ

  Not me

  Xấu hổ thì đâu phải là em

  You're what I want, what I want

  Anh là điều em muốn, điều em muốn

  And I'm not shy

  Và em không ngại ngùng
   
Đang tải...