Lời Dịch Lời Bài Hát Penguins - Ed Sheeran

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 29 Tháng năm 2022.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,299


  Bài hát: Penguins - Ed Sheeran

  Lời bài hát / Lời dịch

  I met her smoking a cigarette in a toilet cubicle

  Tôi đã gặp cô ấy đang hút thuốc trong một phòng vệ sinh

  Red dress, tattooed chest, she's beautiful

  Chiếc váy đỏ, tấm ngực xăm hình, cô ấy thật xinh đẹp

  This ain't the type of place to start a future, but darling I don't care

  Đây không phải nơi để bắt đầu một tương lai, nhưng em yêu dấu, tôi không quan tâm

  Broken hearts can find a love to make them whole anywhere

  Những trái tim tan vỡ có thể tìm thấy một tình yêu để khiến chúng bình an bất cứ nơi đâu

  Well, darling, here we go again

  Chà, em yêu dấu, ta lại thế nữa rồi

  We are only man and woman and we all make mistakes

  Ta chỉ là đàn ông và phụ nữ, và ta đều mắc những lỗi lầm

  "Don't you know we're only human?" is what I heard you say

  "Anh không biết chúng ta chỉ là con người sao" là những gì tôi lắng nghe em nói

  When I heard those words, I knew them, oh, I could feel your pain

  Khi tôi lắng nghe những lời này, tôi đã nhận ra chúng, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của em

  "Cause I have felt the same, no

  Vì tôi đã cảm thấy giống vậy, ko

  Oh, she said, "We are penguins on the ice

  Oh, cô ấy đã nói," Chúng ta là những chú chim cánh cụt trên băng

  We" re not meant to fly, but God knows we can try "

  Chúng ta không sinh ra để bay, nhưng Chúa biết chúng ta có thể cố gắng"

  And I see a hope that's in her eyes

  Và tôi thấy một tia hy vọng trong đôi mắt cô ấy

  Oh, can you see the love in mine?

  Ôi, em có thể thấy được tình yêu trong mắt tôi không?

  She told me about her mom and dad and they sound just like mine

  Cô ấy kể tôi nghe về bố mẹ cô ấy và họ dường như giống bố mẹ tôi

  Day by day, exchanging names, and two souls intertwined

  Ngày qua ngày, chuyển đổi những cái tên, và hai tâm hồn bện vào nhau

  And we have both got it wrong from time to time but let that go

  Và cả hai ta đều hiểu sai hết lần này đến lần khác nhưng hãy để chuyện đó qua đi

  We'll lead each other hand-in-hand, as we mend our broken souls

  Chúng ta sẽ dìu dắt nhau tay trong tay, y như chúng ta hàn gắn những tâm hồn tan vỡ

  Oh, darling, here we go again

  Ôi, em yêu dấu, ta lại thế nữa rồi

  Oh, we are only blood and bones that cover beating hearts

  Ôi, chúng ta chỉ là máu và xương thứ mà bao phủ những con tim đang đập

  Scarred by sticks and stones, but we know who we are

  Bị thành sẹo bởi gỗ đá gậy gộc, nhưng chúng ta biết mình là ai

  And I could put you back together when you come apart

  Và tôi có thể sắp xếp lại em khi em trở nên tách rời

  And we should make a start now, oh

  Và chúng ta nên tạo một khởi đầu bây giờ

  Well, she said, "We are penguins on the ice

  Chà, cô ấy đã nói," Chúng ta là những chú chim cánh cụt trên băng

  We're not meant to fly, but God knows we can try "

  Chúng ta không sinh ra để bay, nhưng Chúa biết chúng ta có thể cố gắng"

  And I see a hope that's in her eyes

  Và tôi thấy một tia hy vọng trong đôi mắt cô ấy

  Oh, can you see the love in mine?

  Ôi, em có thể thấy được tình yêu trong mắt tôi không?

  Can you see the love in mine?

  Em có thể thấy được tình yêu trong mắt tôi không?

  And it feels like we've found serenity

  Và cảm giác như chúng ta đã tìm thấy sự thanh thản

  And some things are not what they seem, my love

  Và có những thứ không phải là những gì chúng có vẻ, tình yêu của tôi à

  Right now it's only you and me

  Ngay bây giờ chỉ có em và tôi thôi

  Oh, she said, "We are penguins on the ice

  Oh, cô ấy đã nói," Chúng ta là những chú chim cánh cụt trên băng

  We're not meant to fly, but God knows we can try "

  Chúng ta không sinh ra để bay, nhưng Chúa biết chúng ta có thể cố gắng"

  And I see a hope that's in her eyes

  Và tôi thấy một tia hy vọng trong đôi mắt cô ấy

  Oh, can you see the love in mine?

  Ôi, em có thể thấy được tình yêu trong mắt tôi không?

  Oh, she said, "We are penguins on the ice

  Oh, cô ấy đã nói," Chúng ta là những chú chim cánh cụt trên băng

  We're not meant to fly, but God knows we can try "

  Chúng ta không sinh ra để bay, nhưng Chúa biết chúng ta có thể cố gắng"

  And I see a hope that's in her eyes

  Và tôi thấy một tia hy vọng trong đôi mắt cô ấy

  Oh, can you see the love in mine?

  Ôi, em có thể thấy được tình yêu trong mắt tôi không?

  Oh, can you see the love in mine?

  Ôi, em có thể thấy được tình yêu trong mắt tôi không?

  Oh, can you see the love in mine?

  Ôi, em có thể thấy được tình yêu trong mắt tôi không?
   
 2. Đang tải...
Đang tải...