Lời Dịch Lời Bài Hát Red Gatorade - Audrey Mika

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 28 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,423


  Bài hát: Red Gatorade - Audrey Mika


  Lời bài hát / Lời dịch

  Red Gatorade

  Gatorade đỏ

  Close my eyes and guess the flavors

  Nhắm mắt lại và đoán hương vị

  I let you play all your games

  Tôi để bạn chơi tất cả trò chơi của bạn

  "Cause you" re a player

  Vì bạn là một tay chơi

  I let you lay on my chest

  Tôi để bạn nằm trên ngực tôi

  And talk about her

  Và nói chuyện về cô ấy

  But that don't change

  Nhưng điều đó không thay đổi

  That my heart keeps beating louder

  Rằng con tim tôi cứ đập mạnh hơn

  Straight to my face

  Tôi nghiêm mặt

  And it don't feel right

  Và nó cảm giác không đúng đắn

  This could be a thing

  Điều này có thể là một vấn đề

  But you waste my time

  Nhưng bạn đã lãng phí thời gian của tôi

  Don't want to be a shoulder

  Ko muốn là một bờ vai

  Listen while you cry

  Lắng nghe trong khi bạn khóc

  "Cause I don" t wanna know

  Vì tôi không muốn biết

  Don't wanna hear 'bout where you were last night

  Ko muốn nghe về nơi bạn đã ở đêm qua

  But you never even try to hide it

  Nhưng bạn chưa bao giờ cố gắng lẩn tránh

  I like it better when you leave me blind

  Tôi thích hơn cái cách bạn để mặc tôi mù quáng

  Out of sight and out of mind

  Xa mặt cách lòng

  I should have left

  Lẽ ra tôi nên ra đi

  Right when you said it

  Ngay khi bạn nói ra điều đó

  Felt like a fool 'cause I couldn't get it

  Cảm giác như một đứa ngốc vì tôi không thể có được nó

  Don't wanna hear 'bout where you were last night

  Ko muốn nghe về nơi bạn đã ở đêm qua

  Out of sight and out my mind

  Xa mặt cách lòng

  Out of sight and out my mind

  Xa mặt cách lòng

  Out of sight and out my mind

  Xa mặt cách lòng

  And I don't even blame you

  Và tôi không đổ lỗi cho bạn

  "Cause the truth is that I" m falling apart

  Vì sự thật là tôi đang suy sụp

  And every second I sit here and listen

  Và mỗi giây tôi ngồi đây và lắng nghe

  I'm breaking my own heart

  Tôi đang làm chính tôi đau lòng

  Straight to my face

  Tôi nghiêm mặt

  And it don't feel right

  Và nó cảm giác không đúng đắn

  This could be a thing

  Điều này có thể là một vấn đề

  But you waste my time

  Nhưng bạn đã lãng phí thời gian của tôi

  Don't want to be a shoulder

  Ko muốn là một bờ vai

  Listen while you cry

  Lắng nghe trong khi bạn khóc

  "Cause I don" t wanna know

  Vì tôi không muốn biết

  Don't wanna hear 'bout where you were last night

  Ko muốn nghe về nơi bạn đã ở đêm qua

  But you never even try to hide it

  Nhưng bạn chưa bao giờ cố gắng lẩn tránh

  I like it better when you leave me blind

  Tôi thích hơn cái cách bạn để mặc tôi mù quáng

  Out of sight and out of mind

  Xa mặt cách lòng

  I should have left

  Lẽ ra tôi nên ra đi

  Right when you said it

  Ngay khi bạn nói ra điều đó

  Felt like a fool 'cause I couldn't get it

  Cảm giác như một đứa ngốc vì tôi không thể có được nó

  Don't wanna hear 'bout where you were last night

  Ko muốn nghe về nơi bạn đã ở đêm qua

  Out of sight and out my mind

  Xa mặt cách lòng

  I'm out of my mind

  Tôi mất trí rồi

  I just want you to want me

  Tôi chỉ muốn bạn muốn có tôi

  I don't mind just lie

  Tôi không để tâm đến sự dối trá

  I'm sick of the frontin'

  Tôi chán ngấy với bức bình phong

  You tell me the truth

  Bạn nói tôi sự thật

  And you let me down

  Và bạn để tôi buồn

  I just don't know what the game is now

  Tôi chỉ không biết bây giờ trò chơi này là gì

  Just lie, just lie

  Hãy nói dối, dối trá đi

  Don't wanna hear 'bout where you were last night

  Ko muốn nghe về nơi bạn đã ở đêm qua

  But you never even try to hide it

  Nhưng bạn chưa bao giờ cố gắng lẩn tránh

  I like it better when you leave me blind

  Tôi thích hơn cái cách bạn để mặc tôi mù quáng

  Out of sight and out of mind

  Xa mặt cách lòng

  I should have left

  Lẽ ra tôi nên ra đi

  Right when you said it

  Ngay khi bạn nói ra điều đó

  Felt like a fool 'cause I couldn't get it

  Cảm giác như một đứa ngốc vì tôi không thể có được nó

  Don't wanna hear 'bout where you were last night

  Ko muốn nghe về nơi bạn đã ở đêm qua

  Out of sight and out my mind

  Xa mặt cách lòng

  Out of sight, out of mind

  Xa mặt cách lòng

  Out of sight, out of mind

  Xa mặt cách lòng

  Straight to my face and it don't feel right

  Tôi nghiêm mặt và nó cảm giác không đúng đắn

  This could be a thing

  Điều này có thể là một vấn đề

  But you waste my time

  Nhưng bạn đã lãng phí thời gian của tôi

  Don't want to be a shoulder

  Ko muốn là một bờ vai

  Listen while you cry

  Lắng nghe trong khi bạn khóc

  I don't wanna know

  Tôi không muốn biết
   
Đang tải...