Lời Dịch Lời Bài Hát Rise - Selena Gomez

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 1 Tháng tám 2022.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,392


  Bài hát: Rise - Selena Gomez

  Lời bài hát / Lời dịch

  You can stand beside the madness like a falling tear

  Bạn có thể đứng bên cạnh sự điên rồ giống như một giọt nước mắt rơi

  You can hold onto the sadness like a souvenir

  Bạn có thể nắm chặt nỗi buồn giống như một vật kỷ niệm

  Or you can close your eyes and see your life

  Hoặc bạn có thể nhắm mắt lại và thấy cuộc đời mình

  Like the air

  Giống như không khí

  You can tap into the strength you never knew you had

  Bạn có thể chạm vào sức mạnh bạn đã không bao giờ biết là mình có

  You can breathe into your faith no matter where you're at

  Bạn có thể thở vào niềm tin của mình bất kể bạn ở đâu

  Just close your eyes and change your life

  Hãy nhắm mắt lại và thay đổi cuộc đời bạn

  Like the air

  Giống như không khí

  Like the air you can

  Giống như không khí bạn có thể

  Rise from the rubble with your mind, you can hover

  Nhô lên từ đống đổ nát trong tâm trí bạn, bạn có thể bay lượn

  You can rise like the tide, like the heat it in the summer

  Bạn có thể dâng lên giống như thủy triều, giống như hơi nóng ngày hè

  Yes, I know there are those who will wanna bring you down

  Vâng, tôi biết có những người sẽ muốn làm bạn thất vọng

  But you can rise with your mind and make your higher power proud

  Nhưng bạn có khả năng đối phó với tâm trí mình và sức mạnh của bạn lớn hơn một cách đáng tự hào

  You can rise

  Bạn có thể bốc lên

  Like the air you can

  Giống như không khí bạn có thể

  Rise

  Bốc lên

  The earth can pull you down with all its gravity

  Trái đất có thể kéo bạn xuống cùng với tất cả trọng lực của nó

  And the measure of your worth is sometimes hard to see

  Và sự đo lường giá trị của bạn đôi khi khó thấy được

  So just hold on, when the night is done

  Nên hãy bám chặt lấy, khi màn đêm kết thúc

  Like the sun

  Giống như mặt trời

  Like the air you can

  Giống như không khí bạn có thể

  Rise from the rubble with your mind, you can hover

  Nhô lên từ đống đổ nát trong tâm trí bạn, bạn có thể bay lượn

  You can rise like the tide, like the heat it in the summer

  Bạn có thể dâng lên giống như thủy triều, giống như hơi nóng ngày hè

  Yes, I know there are those who will wanna bring you down

  Vâng, tôi biết có những người sẽ muốn làm bạn thất vọng

  But you can rise with your mind and make your higher power proud

  Nhưng bạn có khả năng đối phó với tâm trí mình và sức mạnh của bạn lớn hơn một cách đáng tự hào

  You can rise

  Bạn có thể bốc lên

  Like the air you can

  Giống như không khí bạn có thể

  Rise

  Bốc lên

  So even when your bones feel like weights

  Nên ngay cả khi thân thể bạn cảm giác như những sức nặng

  And it's hard to lift the smile on your perfect face

  Và khó có thể cuốn đi nụ cười trên khuôn mặt hoàn hảo của bạn

  You can still find a peaceful place

  Bạn vẫn có thể tìm thấy một nơi bình yên

  Close your eyes until you're floating up in outer space

  Hãy nhắm mắt lại cho đến khi bạn trôi bồng bềnh trên khoảng không ngoài khí quyển

  It'll be alright, they're just jealous of your highs

  Mọi thứ sẽ ổn thôi, người ta chỉ đang ghen tỵ với tầm cao của bạn

  So they can knock you down, but

  Nên họ có thể phá hoại bạn, nhưng

  Like the air you can

  Giống như không khí bạn có thể

  Rise from the rubble with your mind, you can hover

  Nhô lên từ đống đổ nát trong tâm trí bạn, bạn có thể bay lượn

  You can rise like the tide, like the heat it in the summer

  Bạn có thể dâng lên giống như thủy triều, giống như hơi nóng ngày hè

  Yes, I know there are those who will wanna bring you down

  Vâng, tôi biết có những người sẽ muốn làm bạn thất vọng

  But you can rise with your mind and make your higher power proud

  Nhưng bạn có khả năng đối phó với tâm trí mình và sức mạnh của bạn lớn hơn một cách đáng tự hào

  You can rise

  Bạn có thể bốc lên

  Like the air you can

  Giống như không khí bạn có thể

  Rise

  Bốc lên

  Like the air you can

  Giống như không khí bạn có thể

  Rise

  Bốc lên
   
 2. Đang tải...
Đang tải...