Lời Dịch Lời Bài Hát Safe With Me - Audrey Mika, Gryffin

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 27 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,422


  Bài hát: Safe With Me - Audrey Mika, Gryffin


  Lời bài hát / Lời dịch

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Don't know why I get so messed up

  Chẳng biết vì sao tôi trở nên rối bời như vậy

  In my head, but

  Trong đầu tôi, nhưng

  I keep putting up fences

  Tôi cứ đặt lên những hàng rào

  Anything to keep away from the truth

  Bất cứ thứ gì để tránh xa sự thật

  Maybe I've been going too hard

  Có lẽ tôi đã thực hiện quá khó khăn

  Doing too much

  Làm quá nhiều

  Tryna drown out my senses

  Cố gắng làm lấn át tri giác của mình

  I don't know what I been trying to prove

  Tôi không biết tôi đang cố gắng để chứng tỏ điều gì

  I want somebody to say to me

  Tôi muốn ai đó nói với tôi

  "Come lay with me, you're safe with me"

  "Lại đây nằm cùng tôi, bạn sẽ an toàn với tôi"

  I want someone to come through for me

  Tôi muốn ai đó vượt qua vì tôi

  Hold tight to me, finally

  Cuối cùng, ôm chặt lấy tôi

  I want somebody to wrap me up in the middle of the night, yeah

  Tôi muốn ai đó bao bọc tôi vào giữa đêm, yeah

  Stand tough, tell me everything's alright

  Đứng vững, nói với tôi mọi thứ sẽ ổn thôi

  Who'll say to me, oh, say to me

  Ai sẽ nói với tôi, oh, nói với tôi

  "You're safe with me", tell me, "You'll be safe"

  "Bạn an toàn bên tôi", nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Tell me, "You'll be safe with me"

  Nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn với tôi"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Tell me, "You'll be safe with me"

  Nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn với tôi"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  People tell me I'm a fighter

  Người ta nói với tôi tôi là một chiến binh

  A survivor

  Một người sống sót

  No, I don't suffer fools like

  Ko, tôi không chịu ngốc nghếch như thế

  I never been the type to get lonely, yeah

  Tôi chưa bao giờ là kiểu người cô đơn, yeah

  But being young, it kinda gets old

  Ngoại trừ lúc trẻ, nó có chút gì đó già cỗi

  Kinda gets cold

  Có chút gì đó lạnh lùng

  Always keeping it cool, yeah

  Luôn giữ bình tĩnh, yeah

  There's a side of me that they don't see

  Có một mặt của tôi mà họ không thấy được

  I want somebody to say to me

  Tôi muốn ai đó nói với tôi

  "Come lay with me, you're safe with me"

  "Lại đây nằm cùng tôi, bạn sẽ an toàn với tôi"

  I want someone to come through for me

  Tôi muốn ai đó vượt qua vì tôi

  Hold tight to me, finally

  Cuối cùng, ôm chặt lấy tôi

  I want somebody to wrap me up in the middle of the night, yeah

  Tôi muốn ai đó bao bọc tôi vào giữa đêm, yeah

  Stand tough, tell me everything's alright

  Đứng vững, nói với tôi mọi thứ sẽ ổn thôi

  Who'll say to me, oh, say to me

  Ai sẽ nói với tôi, oh, nói với tôi

  "You're safe with me", tell me, "You'll be safe"

  "Bạn an toàn bên tôi", nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Tell me, "You'll be safe with me"

  Nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn với tôi"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Tell me, "You'll be safe with me"

  Nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn với tôi"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  I want somebody to say to me

  Tôi muốn ai đó nói với tôi

  "Come lay with me, you're safe with me"

  "Lại đây nằm cùng tôi, bạn sẽ an toàn với tôi"

  I want someone to come through for me

  Tôi muốn ai đó vượt qua vì tôi

  Hold tight to me, finally

  Cuối cùng, ôm chặt lấy tôi

  I want somebody to wrap me up in the middle of the night, yeah

  Tôi muốn ai đó bao bọc tôi vào giữa đêm, yeah

  Stand tough, tell me everything's alright

  Đứng vững, nói với tôi mọi thứ sẽ ổn thôi

  Who'll say to me, oh, say to me

  Ai sẽ nói với tôi, oh, nói với tôi

  "You're safe with me", tell me, "You'll be safe"

  "Bạn an toàn bên tôi", nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Tell me, "You'll be safe with me"

  Nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn với tôi"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Tell me, "You'll be safe with me"

  Nói với tôi, "Bạn sẽ được an toàn với tôi"

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi

  Yeah, yeah, yeah, yeah

  Safe with me, safe with me, safe with me

  An toàn với tôi, an toàn với tôi, an toàn với tôi
   
Đang tải...