Lời Dịch Lời Bài Hát Scared To Live - The Weeknd

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 3 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,564


  Bài hát: Scared To Live - The Weeknd


  Lời bài hát / Lời dịch

  When I saw the signs, I shoulda let you go

  Khi tôi đã thấy dấu hiệu, tôi nên để em đi

  But I kept you beside me

  Nhưng tôi đã giữ em bên cạnh tôi

  And if I held you back, at least I held you close

  Và nếu tôi đã níu em trở lại, ít nhất tôi đã ôm em gần hơn

  Should have known you were lonely

  Lẽ ra tôi nên biết em đã rất cô đơn

  I know things will never be the same

  Tôi biết mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ lặp lại

  Time we lost will never be replaced

  Thời gian chúng ta đã đánh mất sẽ chẳng bao giờ được thay thế

  I'm the reason you forgot to love

  Tôi là lý do em đã quên cách yêu

  So don't be scared to live again

  Nên đừng sợ sống lại

  Be scared to live again

  Sợ sống lại

  No, don't be scared to live again

  Ko, đừng sợ sống lại

  Be scared to live again

  Sợ sống lại

  You always miss the chance to fall for someone else

  Em luôn bỏ lỡ cơ hội để mê tít ai đó

  "Cause your heart only knows me

  Vì trái tim em chỉ quen hiểu tôi thôi

  They try to win your love, but there was nothing left

  Họ cố gắng dành lấy tình yêu của em, nhưng chẳng còn lại gì

  They just made you feel lonely (Hey)

  Họ chỉ khiến cho em cảm thấy cô đơn (Này)

  I am not the man I used to be

  Tôi không phải con người tôi trước kia

  Did some things I couldn" t let you see

  Đã làm một vài điều tôi không thể để em thấy

  Refuse to be the one who taints your heart

  Khước từ là người làm nhơ trái tim em

  So don't be scared to live again

  Nên đừng sợ sống lại

  Be scared to live again

  Sợ sống lại

  No, don't be scared to live again

  Ko, đừng sợ sống lại

  Be scared to live again (Hey)

  Sợ sống lại (Này)

  I hope you know that (Oh), I hope you know that (Oh)

  Tôi hy vọng em biết rằng (Oh), tôi hy vọng em biết rằng (Oh)

  I'll be praying that you find yourself

  Tôi sẽ cầu nguyện rằng em tìm thấy chính mình

  I hope you know that (Oh), I hope you know that (Oh)

  Tôi hy vọng em biết rằng (Oh), tôi hy vọng em biết rằng (Oh)

  We fell apart right from the start

  Chúng ta đã đổ vỡ ngay từ khi bắt đầu

  I should have made you my only

  Lẽ ra tôi chỉ nên biến em thành duy nhất của tôi

  When it's said and done

  Khi tôi nói được và làm được

  So don't be scared to live again

  Nên đừng sợ sống lại

  Be scared to live again

  Sợ sống lại

  I said, don't be scared to live again

  Tôi đã nói, đừng sợ sống lại

  Be scared to live again (Hey)

  Đừng sợ sống lại (Hey)

  I hope you know that (Oh), I hope you know that (Oh)

  Tôi hy vọng em biết rằng (Oh), tôi hy vọng em biết rằng (Oh)

  I'll be praying that you find yourself

  Tôi sẽ cầu nguyện rằng em tìm thấy chính mình

  I hope you know that (Oh), I hope you know that (Oh)

  Tôi hy vọng em biết rằng (Oh), tôi hy vọng em biết rằng (Oh)

  We fell apart right from the start

  Chúng ta đã đổ vỡ ngay từ khi bắt đầu
   
Đang tải...