Lời Dịch Lời Bài Hát Shockwave - Marshmello

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 14 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Shockwave - Marshmello


  Lời bài hát / Lời dịch

  Always think about you

  Luôn nghĩ về em

  Always thought I have a life I could grow with you

  Đã luôn nghĩ anh có một cuộc đời anh có thể lớn lên cùng với em

  As time fades, crazy how our lifes changed

  Khi thời gian phai mờ, phát rồ cách cuộc sống của chúng ta thay đổi

  Feeling like a shockwave without you

  Cảm giác như một sóng xung kích mà không có em

  Always think about you

  Luôn nghĩ về em

  Always thought I have a life I could grow with you

  Đã luôn nghĩ anh có một cuộc đời anh có thể lớn lên cùng với em

  As time fades, crazy how our lifes changed

  Khi thời gian phai mờ, phát rồ cách cuộc sống của chúng ta thay đổi

  Feeling like a shockwave without you

  Cảm giác như một sóng xung kích mà không có em

  Always think about you

  Luôn nghĩ về em

  Always thought I have a life I could grow with you

  Đã luôn nghĩ anh có một cuộc đời anh có thể lớn lên cùng với em

  But as time fades, crazy how our lifes changed

  Nhưng khi thời gian phai mờ, phát rồ cách cuộc sống của chúng ta thay đổi

  Feeling like a shockwave without you

  Cảm giác như một sóng xung kích mà không có em

  Feeling like a shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave

  Cảm giác như một sóng xung kích, sóng xung kích, sóng xung kích

  Feeling like this shockwave

  Cảm giác như sóng xung kích thế này

  Get out of this shockwave

  Thoát ra khỏi sóng xung kích này

  Shockwave without you

  Sóng xung kích không em

  Shockwave without you

  Sóng xung kích thiếu vắng em

  Always think about you

  Luôn nghĩ về em

  Always thought I have a life I could grow with you

  Đã luôn nghĩ anh có một cuộc đời anh có thể lớn lên cùng với em

  As time fades, crazy how our lifes changed

  Khi thời gian phai mờ, phát rồ cách cuộc sống của chúng ta thay đổi

  Feeling like a shockwave without you

  Cảm giác như một sóng xung kích mà không có em

  Always think about you

  Luôn nghĩ về em

  Always thought I have a life I could grow with you

  Đã luôn nghĩ anh có một cuộc đời anh có thể lớn lên cùng với em

  But as time fades, crazy how our lifes changed

  Nhưng khi thời gian phai mờ, phát rồ cách cuộc sống của chúng ta thay đổi

  Feeling like a shockwave without you

  Cảm giác như một sóng xung kích mà không có em

  Always think about you

  Luôn nghĩ về em

  Always thought I have a life I could grow with you

  Đã luôn nghĩ anh có một cuộc đời anh có thể lớn lên cùng với em

  But as time fades, crazy how our lifes changed

  Nhưng khi thời gian phai mờ, phát rồ cách cuộc sống của chúng ta thay đổi

  Feeling like a shockwave without you

  Cảm giác như một sóng xung kích mà không có em

  Feeling like a shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave, shockwave

  Cảm giác như một sóng xung kích, sóng xung kích, sóng xung kích

  Feeling like this shockwave

  Cảm giác như sóng xung kích thế này

  Get out of this shockwave

  Thoát ra khỏi sóng xung kích này
   
Đang tải...