Lời Dịch Lời Bài Hát Somebody Told Me - Charlie Puth

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 14 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Somebody Told Me - Charlie Puth


  Lời bài hát / Lời dịch

  I was just with you on your birthday

  Anh đã chỉ bên cạnh em vào ngày sinh nhật em

  And I met your whole family

  Và anh đã gặp gỡ cả gia đình em

  But on the way home you kept looking at your phone

  Nhưng trên đường về nhà em cứ nhìn vào điện thoại của mình

  Couldn't help but ask "Who is that babe?"

  Ko thể làm gì ngoài việc hỏi "Ai thế em yêu?"

  And the way you said "Nobody"

  Và cách em nói "Ko ai cả"

  I knew the rumors, they were more than just rumors

  Anh đã biết những lời đồn, chúng còn hơn cả những lời đồn

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên chú ý

  You were just half in love

  Em chỉ là một nửa yêu thương

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên để ý

  That I'm not the only one

  Rằng anh không phải là người duy nhất

  Somebody told me that you

  Ai đó đã bảo anh rằng

  Got another lover you've been giving it to

  Em đã có người yêu khác em đã trao yêu thương cho người ta

  Can't believe I believed you, you were my girl

  Ko thể tin anh đã tin em, em là cô gái của anh

  Somebody saw you with him

  Ai đó đã gặp em cùng với anh ta

  Now you're tryna tell me that he's only a friend

  Giờ em đang cố nói với anh rằng anh ta chỉ là bạn

  Can't believe I believed that you were my girl

  Ko thể tin anh đã tin rằng em là cô gái của anh

  (Ooh, ooh)

  (Ooh, ooh-ooh-ooh)

  Lately you've been making excuses

  Dạo gần đây em luôn tạo ra lý do để bào chữa

  And the stories ain't adding up

  Và những câu chuyện sẽ chẳng thêm thắt vào

  But I just go blind when you look into my eyes

  Nhưng anh chỉ trở nên mù quáng khi em nhìn vào đôi mắt anh

  Every time that I tried to confront you

  Mỗi khi mà anh cố gắng đối diện với em

  There's always somewhere you've gotta run to

  Luôn có nơi nào đó em sẽ phải chạy tới

  The warning signs, they were more than just warning signs

  Dấu hiệu cảnh báo, chúng còn hơn cả dấu hiệu cảnh báo

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên chú ý

  You were just half in love

  Em chỉ là một nửa yêu thương

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên để ý

  That I'm not the only one

  Rằng anh không phải là người duy nhất

  ('Cause) somebody told me that you

  Ai đó đã bảo anh rằng

  Got another lover you've been giving it to

  Em đã có người yêu khác em đã trao yêu thương cho người ta

  Can't believe I believed you, you were my girl

  Ko thể tin anh đã tin em, em là cô gái của anh

  Somebody saw you with him

  Ai đó đã gặp em cùng với anh ta

  Now you're tryna tell me that he's only a friend

  Giờ em đang cố nói với anh rằng anh ta chỉ là bạn

  Can't believe I believed that you were my girl

  Ko thể tin anh đã tin rằng em là cô gái của anh

  (Ooh, ooh)

  (Ooh, ooh-ooh-ooh)

  You were my girl

  Em là cô gái của anh

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên chú ý

  You were just half in love

  (You were just half in love)

  Em chỉ là một nửa yêu thương

  (Em chỉ là một nửa yêu thương)

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên để ý

  That I'm not the only one

  Rằng anh không phải là người duy nhất

  (You were my girl)

  (Em là cô gái của anh)

  Yeah

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên để ý

  That I'm not the only one

  Rằng anh không phải là người duy nhất

  Somebody told me that you

  Ai đó đã bảo anh rằng

  Got another lover you've been giving it to

  Em đã có người yêu khác em đã trao yêu thương cho người ta

  Can't believe I believed you, you were my girl

  Ko thể tin anh đã tin em, em là cô gái của anh

  Somebody saw you with him

  Ai đó đã gặp em cùng với anh ta

  Now you're tryna tell me that he's only a friend

  Giờ em đang cố nói với anh rằng anh ta chỉ là bạn

  Can't believe I believed that you were my girl

  Ko thể tin anh đã tin rằng em là cô gái của anh

  (That you were mine)

  (Rằng em là của anh)

  (Ooh, ooh)

  (Ooh, ooh-ooh-ooh)

  You were my girl

  Em là cô gái của anh

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên chú ý

  You were just half in love

  (You were just half in love)

  Em chỉ là một nửa yêu thương

  (Em chỉ là một nửa yêu thương)

  Maybe I should have noticed

  Lẽ ra anh nên để ý

  That I'm not the only one

  Rằng anh không phải là người duy nhất

  (You were my girl)

  (Em là cô gái của anh)
   
Đang tải...