Lời Dịch Lời Bài Hát Soul - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 9 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Soul - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  No blade, grenade, no bullet

  Ko lưỡi kiếm, lựu đạn, không đạn

  Won't let it get under my skin

  Sẽ không để nó quấy rầy em

  Under my skin yeah

  Quấy rầy em yeah

  No storm on Earth, no negative

  Words

  Ko có bão trên Trái Đất, không có những lời tiêu cực

  No way, I won't let them in

  Ko đời nào, em sẽ không để chúng vào

  Won't let them in

  Sẽ không để chúng vào

  I'm not made of steel, I'm not made of stone

  Em không được tạo ra bằng thép, em không được tạo ra bằng đá

  And I'm not made of glass that breaks in pieces on the floor

  Và cũng chẳng làm bằng thủy tinh thứ mà tan vỡ thành từng mảnh trên sàn

  I'm not made of armor, I'm made of something stronger

  Em không được tạo ra bằng áo giáp, em được làm bằng thứ gì đó mạnh mẽ hơn

  I'm made of heart, and blood, and sweat, and flesh, and bone

  Em được tạo ra bằng trái tim, máu và mồ hôi, thịt và xương

  I'm not made of steel, I'm not made of stone

  Em không được tạo ra bằng thép, em không được tạo ra bằng đá

  I'm made of soul

  Em được làm bằng tâm hồn

  I don't look back, the past has passed

  Em không nhìn lại, quá khứ đã qua

  I'm only living in this moment

  Em chỉ đang sống trong khoảnh khắc này

  In this moment yeah

  Trong khoảnh khắc này yeah

  And if I ever fall

  Và nếu em từng vấp ngã

  I'll rise just like the sun

  Em sẽ nhô lên chỉ như mặt trời

  Into tomorrow, into tomorrow

  Vào ngày mai, vào ngày mai

  I'm not made of steel, I'm not made of stone

  Em không được tạo ra bằng thép, em không được tạo ra bằng đá

  And I'm not made of glass that breaks in pieces on the floor

  Và cũng chẳng làm bằng thủy tinh thứ mà tan vỡ thành từng mảnh trên sàn

  I'm not made of armor, I'm made of something stronger

  Em không được tạo ra bằng áo giáp, em được làm bằng thứ gì đó mạnh mẽ hơn

  I'm made of heart, and blood, and sweat, and flesh, and bone

  Em được tạo ra bằng trái tim, máu và mồ hôi, thịt và xương

  I'm not made of steel, I'm not made of stone

  Em không được tạo ra bằng thép, em không được tạo ra bằng đá

  I'm made of soul

  Em được làm bằng tâm hồn

  I'm made of, I'm made of, I'm made of soul

  Em được làm bằng, em được làm bằng, em được làm bằng tâm hồn

  I'm made of, I'm made of, I'm made of soul

  Em được làm bằng, em được làm bằng, em được làm bằng tâm hồn

  I'm not made of steel, I'm not made of stone

  Em không được tạo ra bằng thép, em không được tạo ra bằng đá

  And I'm not made of glass that breaks in pieces on the floor

  Và cũng chẳng làm bằng thủy tinh thứ mà tan vỡ thành từng mảnh trên sàn

  I'm not made of armor, I'm made of something stronger

  Em không được tạo ra bằng áo giáp, em được làm bằng thứ gì đó mạnh mẽ hơn

  I'm made of heart, and blood, and sweat, and flesh, and bone

  Em được tạo ra bằng trái tim, máu và mồ hôi, thịt và xương

  I'm not made of steel, I'm not made of stone

  Em không được tạo ra bằng thép, em không được tạo ra bằng đá

  And I'm not made of glass that breaks in pieces on the floor

  Và cũng chẳng làm bằng thủy tinh thứ mà tan vỡ thành từng mảnh trên sàn

  I'm not made of armor, I'm made of something stronger

  Em không được tạo ra bằng áo giáp, em được làm bằng thứ gì đó mạnh mẽ hơn

  I'm made of heart, and blood, and sweat, and flesh, and bone

  Em được tạo ra bằng trái tim, máu và mồ hôi, thịt và xương

  I'm not made of steel, I'm not made of stone

  Em không được tạo ra bằng thép, em không được tạo ra bằng đá

  I'm not made of steel, I'm made of soul

  Em không được tạo ra bằng thép, em được làm bằng tâm hồn

  I'm not made of steel

  Em không được tạo ra bằng thép

  I'm not made of stone

  Em không được tạo ra bằng đá

  I'm made of soul

  Em được làm bằng tâm hồn
   
Đang tải...