Lời Dịch Lời Bài Hát Stop The Rain - Ed Sheeran

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 31 Tháng mười 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  4,299


  Bài hát: Stop The Rain - Ed Sheeran


  Lời bài hát / Lời dịch

  Another human cloud to bring you down

  Một đám mây nhân tạo nữa để mang bạn xuống

  When you blew the last away

  Khi bạn là người sau cùng bị thổi bay

  Bring out a poisoned tongue or plastic crown

  Mang ra một cái lưỡi có độc hay vương miện bằng chất dẻo

  But from here they look the same

  Nhưng kể từ đây chúng trông thật giống nhau

  Sometimes it can get all too much for me

  Đôi khi tôi có thể nhận được quá nhiều

  And that's why the photograph gets burned

  Và đó là lý do bức ảnh trở nên bị cháy

  Throw the match in gasoline

  Như thêm diêm vào khí đốt

  Ay, ay

  Don't let the ones who hurt you see you cry

  Đừng để những người làm bạn tổn thương nhìn thấy bạn khóc

  Tomorrow is another day

  Ngày mai lại là một ngày khác

  You cannot stop the rain, no way

  Bạn không thể ngăn cản cơn mưa, không đời nào

  Holding an umbrella when the grey clouds come over again

  Cầm chiếc ô khi những đám mây xám xịt lại lướt qua

  Trying to find something real

  Cố gắng tìm ra điều gì đó thực tế

  But it's not the game they play

  Nhưng đó không phải trò chơi người ta chơi

  Pretending that the weather is in your mind, you got no one to blame

  Giả vờ rằng thời tiết ở trong tâm trí bạn, bạn chẳng còn ai để khiển trách

  But that's just the way I feel

  Nhưng đó chỉ là cách tôi cảm nhận

  You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

  Bạn không thể ngăn mưa không rơi, yeah

  You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

  Bạn chẳng thể ngăn cản cơn mưa, yeah

  Another I, Me, Mine to blur the lines

  Một tôi nữa che mờ đi những ranh giới

  Between love and then heartbreak

  Giữa tình yêu và con tim tan nát khi ấy

  It's a lonely life thinking you're right

  Đó là một cuộc đời cô đơn khi nghĩ rằng bạn đã đúng

  And always shifting blame

  Và luôn đổ lỗi cho ai đó

  Every time it's getting more and more ugly

  Mỗi khi mọi thứ trở nên ngày càng đáng sợ

  And that's why the photograph gets burned

  Và đó là lý do bức ảnh trở nên bị cháy

  Throw the match in gasoline

  Như thêm diêm vào khí đốt

  Ay, ay

  Don't let them tell you keep it all inside

  Đừng để bọn họ nói với bạn hãy giữ tất cả trong lòng

  I know the winds have got to change

  Tôi biết những làn gió đã đến lúc phải thay đổi

  You cannot stop the rain, no way

  Bạn không thể ngăn cản cơn mưa, không đời nào

  Holding an umbrella when the grey clouds come over again

  Cầm chiếc ô khi những đám mây xám xịt lại lướt qua

  Trying to find something real

  Cố gắng tìm ra điều gì đó thực tế

  But it's not the game they play

  Nhưng đó không phải trò chơi người ta chơi

  Pretending that the weather is in your mind, you got no one to blame

  Giả vờ rằng thời tiết ở trong tâm trí bạn, bạn chẳng còn ai để khiển trách

  But that's just the way I feel

  Nhưng đó chỉ là cách tôi cảm nhận

  You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

  Bạn không thể ngăn mưa không rơi, yeah

  You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

  Bạn chẳng thể ngăn cản cơn mưa, yeah

  And it seems like time

  Và dường như thời gian

  Could be so much more than a wakeup call to live real life

  Có thể còn hơn nhiều một cuộc gọi đánh thức để sống thật

  Every day is a chance that we can start over

  Mỗi ngày là một cơ hội mà ta có thể bắt đầu lại

  Read my mind

  Hãy đọc suy nghĩ của tôi đi

  There'll be ups and downs, but it won't change a thing between you and I

  Sẽ có lúc thăng trầm, nhưng điều đó sẽ không thay đổi điều gì giữa bạn và tôi

  There's one thing I can't change

  Có một điều tôi chẳng thể thay đổi

  You cannot stop the rain, no way

  Bạn không thể ngăn cản cơn mưa, không đời nào

  Holding an umbrella when the grey clouds come over again

  Cầm chiếc ô khi những đám mây xám xịt lại lướt qua

  Trying to find something real

  Cố gắng tìm ra điều gì đó thực tế

  But it's not the game they play

  Nhưng đó không phải trò chơi người ta chơi

  Pretending that the weather is in your mind, you got no one to blame

  Giả vờ rằng thời tiết ở trong tâm trí bạn, bạn chẳng còn ai để khiển trách

  But that's just the way I feel

  Nhưng đó chỉ là cách tôi cảm nhận

  You cannot stop the rain, no way

  Bạn không thể ngăn cản cơn mưa, không đời nào

  Holding an umbrella when the grey clouds come over again

  Cầm chiếc ô khi những đám mây xám xịt lại lướt qua

  Trying to find something real

  Cố gắng tìm ra điều gì đó thực tế

  But it's not the game they play

  Nhưng đó không phải trò chơi người ta chơi

  Pretending that the weather is in your mind, you got no one to blame

  Giả vờ rằng thời tiết ở trong tâm trí bạn, bạn chẳng còn ai để khiển trách

  But that's just the way I feel

  Nhưng đó chỉ là cách tôi cảm nhận

  You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

  Bạn không thể ngăn mưa không rơi, yeah

  You cannot stop the rain, yeah, yeah, yeah, yeah

  Bạn chẳng thể ngăn cản cơn mưa, yeah

  Can't stop the rain, yeah (Yeah, yeah, yeah, yeah)

  Ko thể cản cơn mưa, yeah

  Can't stop the rain, yeah

  Ko thể ngăn mưa rơi, yeah

  Can't stop the rain (Yeah, yeah, yeah, yeah)

  Ko thể cản cơn mưa

  Can't stop the rain

  Ko thể ngăn cơn mưa không trút xuống

  Can't stop the rain (Yeah, yeah, yeah, yeah)

  Ko thể ngăn cản nổi mưa rơi

  No, can't stop the rain (Yeah, yeah, yeah, yeah)

  Ko, không thể nào ngăn được cơn mưa rào
   
 2. Đang tải...
Đang tải...