Lời Dịch Lời Bài Hát The Chase - Celine Dion

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 8 Tháng năm 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: The Chase - Celine Dion


  Lời bài hát / Lời dịch

  This is from the heart

  Đây là từ trái tim

  Ready to let my guard down whatever the cost

  Sẵn sàng để sự đề phòng của mình xuống bằng bất cứ giá nào

  Keeping it safe, you just can't love outside the box

  Hãy giữ nó an toàn, anh chỉ không thể yêu bên ngoài chiếc hộp

  So I'm gonna try my luck on you

  Nên em sẽ thử vận may của mình vào anh

  This is from a girl

  Đây là từ một cô gái

  Who still believed that there was someone in the world

  Người mà vẫn tin rằng có một ai đó trên thế gian

  To take her at her best and her worst

  Chấp nhận cô ấy cả mặt tốt nhất và xấu nhất của cô

  Won't give up when it hurts

  Sẽ không từ bỏ khi nó gây tổn thương

  So I'm gonna try my luck

  Nên em sẽ thử vận may của mình

  I'm gonna try my luck, babe

  Em sẽ thử vận may của mình, babe

  I'm gonna try my luck on you

  Em sẽ thử vận may của mình vào anh

  Cause I wish you, I wish you'd stay

  Vì em ước anh, em ước anh sẽ ở lại

  Cause there's something about the chase

  Vì có điều gì đó về sự theo đuổi

  That's got you running through my mind all day

  Mà khiến anh chạy qua tâm trí em cả ngày

  And I can't keep up

  Và em không thể giữ vững

  "Cause I" m still reveling in the rush of the chase

  Vì em vẫn miệt mài theo đuổi trong vội vã

  This is for the one

  Đây là dành cho người

  Always walking the beat of their own drum

  Luôn xuất hiện nhịp trống ngực của riêng họ

  Ain't afraid to take it as it comes

  Ko sợ phải đón nhận nó khi nó đến

  Yeah you wanna try your luck

  Yeah anh muốn thử vận may của mình

  Do you wanna try your luck on me

  Anh có muốn thử vận may của mình vào em

  Cause I wish you, I wish you'd stay

  Vì em ước anh, em ước anh sẽ ở lại

  Cause there's something about the chase

  Vì có điều gì đó về sự theo đuổi

  That's got you running through my mind all day

  Mà khiến anh chạy qua tâm trí em cả ngày

  And I can't keep up

  Và em không thể giữ vững

  "Cause I" m still reveling in the rush of the chase

  Vì em vẫn miệt mài theo đuổi trong vội vã

  I wish you, I wish you'd stay

  Em ước anh, em ước anh sẽ ở lại

  I might run but won't walk away

  Em có thể chạy nhưng sẽ không chạy xa

  If you keep making my heart race

  Nếu anh cứ khiến trái tim em chạy đua

  "Til I can" t keep up, I'll be reveling in the rush of the chase

  Đến khi em không thể giữ vững, em sẽ miệt mài theo đuổi trong vội vã

  I wish you would

  Em ước anh sẽ

  Keep me running, running, running

  Cứ để cho em chạy, chạy, chạy

  Searching for that something something

  Tìm kiếm điều gì đó

  I think it could be

  Em nghĩ nó có thể là

  You and me

  Anh và em

  So stay

  Nên hãy ở lại

  Cause there's something about the chase

  Vì có điều gì đó về sự theo đuổi

  That's got you running through my mind all day

  Mà khiến anh chạy qua tâm trí em cả ngày

  And I can't keep up

  Và em không thể giữ vững

  "Cause I" m still reveling in the rush of the chase

  Vì em vẫn miệt mài theo đuổi trong vội vã

  I wish you, I wish you'd stay

  Em ước anh, em ước anh sẽ ở lại

  I might run but won't walk away

  Em có thể chạy nhưng sẽ không chạy xa

  If you keep making my heart race

  Nếu anh cứ khiến trái tim em chạy đua

  "Til I can" t keep up, I'll be reveling in the rush of the chase

  Đến khi em không thể giữ vững, em sẽ miệt mài theo đuổi trong vội vã

  I wish you'd, I wish you'd stay (I wish you would, I wish you would)

  Em ước anh sẽ, em ước anh sẽ ở lại (Em ước anh sẽ, em ước anh sẽ)

  Oh stay (I wish you would, I wish you would)

  Oh ở lại (Em ước anh sẽ, em ước anh sẽ)

  Oh stay (I wish you would, I wish you would)

  Stay

  Oh ở lại (Em ước anh sẽ, em ước anh sẽ)

  Ở lại

  I wish you would

  Em ước anh sẽ

  I wish you would

  Em ước anh sẽ
   
Đang tải...