Lời Dịch Lời Bài Hát Think About You - JoJo

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 16 Tháng sáu 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  2,121


  Bài hát: Think About You - JoJo


  Lời bài hát / Lời dịch

  I push it down

  Em đẩy nó xuống

  I take a deep breathe

  Em hít một hơi thật sâu

  Try to think a little less

  Cố gắng bớt nghĩ đi

  He lays me down

  Anh đặt em xuống

  It's pretty good sex

  Một sự giao cấu khá tốt

  Out of context

  Bị loại ra khỏi bối cảnh

  Yeah

  I been trying to move on

  Em đang cố gắng tiến bước

  And it's obvious that I can't

  Và hiển nhiên rằng em không thể

  It was my fault we're broken

  Chúng ta chia tay là lỗi của em

  But I can't let go of hopin'

  Nhưng em chẳng thể buông hy vọng

  So I'll leave the door wide open

  Nên em sẽ rời bỏ cánh cửa đang mở rộng

  All my friends keep telling me I just need to fuck someone new

  Tất cả bạn bè em cứ nói với em là em chỉ cần quan hệ với người mới

  Whenever I, ever I do

  Bất cứ khi nào em làm chuyện đó

  I'm gonna, I'm gonna think of you

  Em sẽ nghĩ về anh

  So if it seems like somebody took

  Your spot well that's just not true

  Nên nếu có vẻ như ai đó chiếm vị trí của anh tốt thì đó chẳng phải sự thật

  Whatever I, ever I do

  Bất cứ điều gì em làm

  I'm gonna, I'm gonna think of you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  Hit me up

  Hãy liên hệ với em

  Ring me one time

  Đeo nhẫn cho em một lần

  If you wanna hit it one time

  Nếu anh muốn một lần mê đắm

  If you wanna fight, **** me out of spite

  Nếu anh muốn tranh đấu, hãy kéo em ra khỏi mối hận thù

  If you need to hate me that's fine

  Nếu anh cần phải ghét bỏ em cũng tốt thôi

  If I gave all of my time

  Nếu em trao đi tất cả thời gian của mình

  Could you get over your pride?

  Anh có thể khôi phục niềm kiêu hãnh của mình chứ?

  Hit me up

  Hãy liên hệ với em

  Ring me one time

  Đeo nhẫn cho em một lần

  If you need to hate me that's fine

  Nếu anh cần phải ghét bỏ em cũng tốt thôi

  I been trying to move on

  Em đang cố gắng tiến bước

  And it's obvious that I can't

  Và hiển nhiên rằng em không thể

  It was my fault we're broken

  Chúng ta chia tay là lỗi của em

  But I can't let go of hopin'

  Nhưng em chẳng thể buông hy vọng

  So I'll leave the door wide open

  Nên em sẽ rời bỏ cánh cửa đang mở rộng

  All my friends keep telling me I just need to fuck someone new

  Tất cả bạn bè em cứ nói với em là em chỉ cần quan hệ với người mới

  Whenever I, ever I do

  Bất cứ khi nào em làm chuyện đó

  I'm gonna, I'm gonna think of you

  Em sẽ nghĩ về anh

  So if it seems like somebody took

  Your spot well that's just not true

  Nên nếu có vẻ như ai đó chiếm vị trí của anh tốt thì đó chẳng phải sự thật

  Whatever I, ever I do

  Bất cứ điều gì em làm

  I'm gonna, I'm gonna think of you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you

  Em sẽ nghĩ về anh

  (Think about you)

  (Think about you)

  (Nghĩ về anh)

  (When I'm with somebody new)

  (Khi em ở bên người mới)

  (Think about you)

  (Nghĩ về anh)

  Can't stop thinkin' 'bout you (Think about you)

  Ko thể ngừng nghĩ về anh (Nghĩ về anh)

  (Think about you)

  (Nghĩ về anh)

  Love everything that you do (When

  I'm with somebody new)

  Yêu mọi thứ mà anh làm (Khi em ở bên người mới)

  (Think about you)

  (Nghĩ về anh)

  All my friends keep telling me I just need to fuck someone new

  Tất cả bạn bè em cứ nói với em là em chỉ cần quan hệ với người mới

  Whenever I, ever I do

  Bất cứ khi nào em làm chuyện đó

  I'm gonna, I'm gonna think of you

  Em sẽ nghĩ về anh

  So if it seems like somebody took

  Your spot well that's just not true

  Nên nếu có vẻ như ai đó chiếm vị trí của anh tốt thì đó chẳng phải sự thật

  Whatever I, ever I do

  Bất cứ điều gì em làm

  I'm gonna, I'm gonna think of you

  Em sẽ nghĩ về anh

  I'ma think about you (Think about you)

  Em sẽ nghĩ về anh (Nghĩ về anh)

  I'ma think about you (Think about you)

  Em sẽ nghĩ về anh (Nghĩ về anh)

  I'ma think about you (When I'm with somebody new)

  Em sẽ nghĩ về anh (Khi em ở bên người mới)

  (Think about you)

  (Nghĩ về anh)

  (Think about you)

  (Nghĩ về anh)

  (Think about you)

  (Nghĩ về anh)

  (When I'm with somebody new)

  (Khi em ở bên người mới)

  (Think about you)

  (Nghĩ về anh)
   
Đang tải...