Lời Dịch Lời Bài Hát This Mountain - Faouzia

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 11 Tháng ba 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  5,400


  Bài hát: This Mountain - Faouzia


  Lời bài hát / Lời dịch

  Climbing up this mountain

  Trèo lên ngọn núi này

  Climbing up twice

  Trèo lên lần hai

  Hoping that I make it this time

  Hy vọng rằng lần này em làm được

  But I'm so done with hoping

  Nhưng em đã quá hy vọng rồi

  Cause hoping leads to failing leads to

  Bởi hy vọng dẫn đến thất bại dẫn đến

  Falling down this mountain

  Trượt ngã xuống dốc núi này

  Falling down again

  Lại trượt ngã

  Boom, boom

  Heartbeats still beating in the end

  Sau cùng nhịp tim vẫn đang đập

  I'm choking

  Tôi đang nghẹt thở

  But that's just what they wanted

  Nhưng đó chỉ là điều họ muốn

  So I get up off the ground

  Cho nên tôi leo lên rời khỏi mặt đất

  And I shake it out

  Và tôi giũ tung ra

  Ra ra ra

  Come, look at me now

  Đến đây, nhìn vào tôi lúc này

  Look at me now

  Nhìn vào tôi lúc này

  I'm not here to talk

  Tôi không ở đây để trò chuyện

  I'm not here to talk

  Tôi không ở đây để trò chuyện

  I'm just here to walk

  Tôi chỉ ở đây để dạo chơi

  Here to walk the walk

  Ở đây để dạo chơi

  I'm gonna make it up this mountain

  Tôi sẽ làm được, leo lên ngọn núi này

  Make it to the top

  Leo lên đến đỉnh

  Show them what I'm made of

  Cho họ thấy tôi được tạo ra bằng gì

  Show them what I've got

  Cho họ thấy tôi đã có những gì

  I will, I will, I will

  Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ

  I will, I will, I will

  Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ

  So mark my words

  Cho nên hãy ghi nhớ những lời tôi nói

  Before you swallow yours

  Trước khi bạn nuốt lời

  I'm gonna make it up this mountain

  Tôi sẽ làm được, leo lên ngọn núi này

  Make it to the top

  Leo lên đến đỉnh

  Show them what I'm made of

  Cho họ thấy tôi được tạo ra bằng gì

  Show them what I've got

  Cho họ thấy tôi đã có những gì

  I will, I will, I will

  Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ

  I will, I will, I will

  Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ

  So mark my words

  Cho nên hãy ghi nhớ những lời tôi nói

  Before you swallow yours just like a pill

  Trước khi bạn nuốt lời, chỉ như một viên thuốc

  Started as a question

  Đã bắt đầu như một nghi vấn

  Ended as a fact

  Đã kết thúc như một sự thật

  When I found out I'm the only one that has my back

  Khi tôi đã khám phá ra tôi là người duy nhất mà có mặt trái của mình

  I'm drowning

  Tôi đang bị nhấn chìm

  Cause they fill my lungs with venom

  Vì họ lấp đầy phổi tôi với nọc độc

  And the sharks are coming out

  Và những chú cá mập đang đi ra

  And they're hungry now, ra ra ra

  Và giờ chúng đang đói, ra ra ra

  Sharks are coming out

  Những chú cá mập đang đi ra

  I fought them back

  Tôi đã đấu lại với chúng

  I'm gonna make it up this mountain

  Tôi sẽ làm được, leo lên ngọn núi này

  Make it to the top

  Leo lên đến đỉnh

  Show them what I'm made of

  Cho họ thấy tôi được tạo ra bằng gì

  Show them what I've got

  Cho họ thấy tôi đã có những gì

  I will, I will, I will

  Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ

  I will, I will, I will

  Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ

  So mark my words

  Cho nên hãy ghi nhớ những lời tôi nói

  Before you swallow yours

  Trước khi bạn nuốt lời

  I'm gonna make it up this mountain

  Tôi sẽ làm được, leo lên ngọn núi này

  Make it to the top

  Leo lên đến đỉnh

  Show them what I'm made of

  Cho họ thấy tôi được tạo ra bằng gì

  Show them what I've got

  Cho họ thấy tôi đã có những gì

  I will, I will, I will

  Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ

  I will, I will, I will

  Tôi sẽ, tôi sẽ, tôi sẽ

  So mark my words

  Cho nên hãy ghi nhớ những lời tôi nói

  Before you swallow yours just like a pill

  Trước khi bạn nuốt lời chỉ như một viên thuốc

  Ay, before you swallow yours just like a pill

  Ay, trước khi bạn nuốt lời chỉ như một viên thuốc

  Ay, before you swallow yours just like a pill

  Ay, trước khi bạn nuốt lời chỉ như một viên thuốc

  I will I will I

  Tôi sẽ tôi sẽ tôi

  So mark my words before you swallow yours

  Cho nên hãy ghi nhớ những lời tôi nói trước khi bạn nuốt lời
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...