Lời Dịch Lời Bài Hát Too Late - The Weeknd

Thảo luận trong 'Âm Nhạc' bắt đầu bởi Hà My, 2 Tháng hai 2021.

 1. Hà My

  Hà My Well-Known Member

  Bài viết:
  Tìm chủ đề
  1,564


  Bài hát: Too Late - The Weeknd


  Lời bài hát / Lời dịch

  No-no, no-no, no-no-no

  Ko-ko, ko-ko, ko-ko-ko

  I let you down, I led you on

  Tôi để em xuống, tôi đưa em lên

  I never thought I'd be here without you

  Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ ở đây mà không có em

  Don't let me drown inside your arms

  Đừng để tôi chìm đắm bên trong cánh tay em

  Bad thoughts inside my mind

  Những suy nghĩ đen tối trong đầu tôi

  When the darkness comes, you're my light, baby

  Khi bóng đêm đến, em là ánh sáng của anh, baby

  My light, baby, my light when it's dark, yeah

  Ánh sáng của tôi, baby, ánh sáng của tôi khi trời tối, yeah

  I'm too high, baby, too high, baby

  Tôi thật phê, baby, thật phê, baby

  "Cause I know right now, that I lost it (Hey)

  Vì tôi biết ngay bây giờ, tôi đã lạc mất nó như thế

  It" s way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)

  Đã quá muộn để cứu lấy tâm hồn hai ta, baby (Oh, oh, yeah)

  It's way too late, we're on our own (Baby, on my own)

  Đã quá muộn rồi, chúng ta đang ở hai lối riêng (Baby, trên lối riêng)

  I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)

  Tôi đã mắc sai lầm, tôi đã làm sai điều gì rồi, baby (Oh, oh, yeah)

  It's way too late to save my-

  Đã quá muộn để cứu lấy tâm hồn tôi

  I can't trust (I can't trust) where I live

  Tôi không thể tin (Tôi không thể tin) nơi tôi sống

  (Where I live) anymore (Anymore, anymore, anymore)

  (Nơi tôi sống) nữa (Nữa, nữa, nữa)

  Sources say that we're done, how would they know?

  Mọi người đều nói rằng chúng ta đã xong rồi, họ sẽ biết bằng cách nào?

  We're in Hell, it's disguised as a paradise with flashing lights

  Chúng ta ở trong địa ngục, nó được ngụy trang như một thiên đường với ánh đèn flash

  I just wanna believe there's so much more (Hey, hey, hey)

  Tôi chỉ muốn tin có nhiều hơn như vậy (Này, này, này)

  It's way too late to save our souls, baby (Oh, oh, yeah)

  Đã quá muộn để cứu lấy tâm hồn hai ta, baby (Oh, oh, yeah)

  It's way too late, we're on our own (Baby, on my own)

  Đã quá muộn rồi, chúng ta đang ở hai lối riêng (Baby, trên lối riêng)

  I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)

  Tôi đã mắc sai lầm, tôi đã làm sai điều gì rồi, baby (Oh, oh, yeah)

  It's way too late to save my-

  Đã quá muộn để cứu lấy tâm hồn tôi

  And, ooh, I tell myself I should get over you

  Và, ooh, tôi nói với chính mình tôi nên vượt qua em

  I said ooh, I know I'd rather be all over you

  Tôi đã bảo ooh, tôi biết tôi thà là vượt qua em còn hơn

  I'm trying, trying, but I, I just want your body

  Tôi đang thử, đang thử, nhưng tôi, tôi chỉ muốn thân hình của em

  Riding slow on top of me, girl, on top of me

  Lái chậm trên đỉnh của em, cô gái, trên đỉnh của em

  I want you, babe, ooh-ooh

  Tôi muốn em, babe, ooh-ooh

  It's way too late (Late) to save our souls, baby (Souls, baby, oh, oh, yeah)

  Đã quá muộn (Muộn) để cứu lấy tâm hồn hai ta, baby (Tâm hồn, baby, oh, oh, yeah)

  It's way too late, we're on our own (Baby, on my own)

  Đã quá muộn rồi, chúng ta đang ở hai lối riêng (Baby, trên lối riêng)

  I made mistakes, I did you wrong, baby (Oh, oh, yeah)

  Tôi đã mắc sai lầm, tôi đã làm sai điều gì rồi, baby (Oh, oh, yeah)

  It's way too late to save my-

  Đã quá muộn để cứu lấy tâm hồn tôi
   
Đang tải...